Abecední rejstřík pojmů (písmeno A–P)

Na této stránce naleznete rejstřík pojmů z oblasti tchaj-ťi čchüan a čchi-kungu v abecedním pořadí (písmeno A–P). Pokud je výrazu věnován samostatný článek (event. má-li samostatnou rubriku či štítek), je uveden pod vysvětlením. Ke druhé části se dostanete po kliknutí na rejstřík pojmů (písmeno S–Ž) a kompletní rejstřík pojmů naleznete na Abecední rejstřík pojmů.

Odborné výrazy zpracované podle tematických okruhů (např. přehled postojů, pozic rukou, zbraní, sestav atd.) obsahují také články rubriky Rejstřík pojmů.

 

Česká transkripce (pinyin) / Vysvětlivka

 

C

 

c‘-žan (ziran)  /  taoistický koncept, který znamená přirozenost a spontánnost

 

Č

 

čan-čuang (zhan zhuang)  / cvičení vnitřní energie; soubor cvičení sloužících k aktivaci čchi (qi) a správnému fungování meridiánů v těle; jeho dlouhodobým praktikováním dochází k hlubokému, vnitřnímu růstu člověka a uchování zdraví

Štítek: Čan čuang/stát jako strom

čang (zhang)  /  dlaň (má podobu tašky na střeše)

Slovníček pojmů 4: pozice rukou

čchan-s´kung (chan si gong)  /  umění navíjení hedvábného vlákna (tj. spirálovitých pohybů celého těla)

chan-s‘-ťin (chansijin)  /  energie navíjení hedvábného vlákna, která je jedním ze základních prvků praxe v tchaj-ťi čchüan (taijiquan) stylu Čchen (Chen); navíjením hedvábného vlákna označujeme soustavné spirálovité/vinoucí se/navíjející pohyby celého těla

Jak porozumět energii navíjení hedvábí

Štítek: Navíjení hedvábí

čcha pu (cha bu)  /  překřížený krok

Slovníček pojmů 5: základní postoje v tchaj-ťi čchüan

čche-kchu (cheku)  /  polykat hořkost (tj. překonávat útrapy a těžkosti); existuje čínské přísloví: „Žák musí být připraven polykat hořkost.“

Čchen-ťia-kou (Chenjiagou)  /  vesnice v hrabství Wen, provincie Chenan (Che-nan) na severu Číny (doslova strouha / údolí rodiny Čchen), kde v polovině 17. století tchaj-ťi čchüan vzniklo; školy bojových umění zde mají významní mistři stylu Čchen (Chen) a před několika lety bylo otevřeno také rozsáhlé Muzeum tchaj-ťi čchüan, které mapuje historii tohoto vnitřního bojového stylu

Štítek: Čchen-ťia-kou

čchi (qi)  /  vnitřní síla, vitální síla, energie, dech, univerzální kosmická energie, primární substance vesmíru (ve Velkém významovém slovníku čínských znaků je u pojmu čchi uvedeno kolem třiceti slov, jako například: plyn, plynné skupenství, vzduch, atmosféra, počasí, klima, mlha, duševní síla, síla, energie, životní síla organismu a další)

Teorie čchi
Co je čchi-kung

Štítek: Čchi

čchiang (qiang)  /  kopí

Zbraně v tchaj-ťi čchüan

čchi-kung (qigong)  /  umění vnitřní síly, tj. používání energie čchi: jejího získání z okolního prostředí, její přeměny a jejího vyzařování; práce s dechem (ovlivňování proudění energie čchi v těle pomocí spojení jednoduchých cviků, hlubokého dýchání a koncentrace mysli)

Sestava 8 forem čchi-kungu (Čchen tchaj-ťi čchi-kung)
Histore cvičení čchi-kungu
Čchi-kung: recept pro zdraví, vitalitu, dlouhověkost
Muž, který vymyslel slovo čchi-kung
Co je čchi-kung

Rubrika: Čchi-kung

čching-kung (qinggong)   /  umění lehkosti doplňující bojová umění, tedy skoky a přemety, chůze po vratkých a křehkých předmětech a podobně

čchin-na (qinna)  /  techniky pák

čchüan (quan)  /  znamená obecně druh/styl/větev bojového umění; doslovně označuje také pěst jako jednu z formací ruky (více viz Slovníček pojmů 4: pozice rukou )

 

F

 

fa (fa)  /  metoda nebo technika (kterou začínají všichni studenti, pustí-li se do jakékoliv praxe); techniku je třeba rozvíjet, dokud není natolik dobrá, že ji lze považovat za dovednost; metoda je zkoncipovaná k dosažení určitého cíle, proto ji používáme, dokud není tohoto cíle dosaženo

Fa versus kung

fang sung (fang song)  /  hluboké (fyzické i duševní) uvolnění

Fang sung – uvolnění
Uvolnění v tchaj-ťi čchüan

Štítek: Uvolnění (sung)

fa-ťin (fajin) nebo fa-ťing (fajing)  /  prudký úder; projev výbušné síly; uvolnění energie v krátkém, koncentrovaném výboji

Štítek: Fa-ťin

forma  /  soubor plynule na sebe navazujících pohybů; v tchaj-ťi čchüan cvičí studenti sestavy, které se skládají z mnoha forem; např. sestava lao-ťia ji-lu zahrnuje cca 70 forem (z nichž některé se opakují) a její zacvičení trvá cca 15 minut

 

CH

 

che (he)  /  zavírání, zavření

chuej-jin (huiyin)  /  bod, který najdete rovněž pod názvem „setkání jin“, dříve se mu říkalo také „ti chu (di hu)“, tj. zemské dveře, což je výstižné, protože se jedná o nejnižší bod na trupu; při cvičení by měl směřovat k zemi

Slovníček pojmů 10: body na těle důležité při cvičení tchaj-ťi

 

I

 

i (yi)  / mysl, záměr

 

J

 

ja-tchuej (yatui)  /  cvičení pro rozvoj celkové pružnosti; cvičení jsou zaměřená na uvolnění velké skupiny kloubů a hlubokých svalů a šlach, které ovlivňují držení těla – svalů umístěných na chodidlech, vnitřních stranách nohou, dále sedacích svalů, oblast kříže, podélných zádových svalů; tato skupina svalů a šlach souvisí s rovnováhou celého těla a vnímáním „středu“ a stability

jung-čchüan (yongquan)  /  jinak také „bublající vřídlo“ je prvním bodem na dráze ledvin a nachází se na chodidle přibližně v jeho jedné třetině mezi polštářky; přes tento bod jsme při cvičení spojeni se zemí, samotný bod bychom však měli udržovat prázdný a uvolněný

Slovníček pojmů 10: body na těle důležité při cvičení tchaj-ťi

 

K

 

kang (gang)  /  tvrdost

kchaj (kai)  /  otevírání

kchua (kua) 胯  /  oblast kyčlí a třísel, resp. pojivové tkáně kyčelní a tříselné oblasti

Kchua 胯

kou šou (gou shou)  /  háček (špetka)

Slovníček pojmů 4: pozice rukou

kun (gun)  /  tyč

Zbraně v tchaj-ťi čchüan

kung (gong)  /  úsilí (nebo také pěstování, kultivace, snaha, práce, trénink…); dovednost/umění; kvalita

Fa versus kung

kung-fu (gongfu)  /  čas a úsilí, které člověk věnuje rozvíjení nějaké činnosti, až v ní dosáhne velmi vysoké úrovně, tj. mistrovství, a také pochopení tajemství vesmíru a života v harmonii s jeho zákony; je možné dosáhnout kung-fu v různých oblastech, např. v ovládání hudebního nástroje či bojového umění, při vaření a přípravě čaje… (fu znamená čas) 

kung pu (gong bu)  /  postoj luku a šípu

Slovníček pojmů 5: základní postoje v tchaj-ťi čchüan

 

L

 

lao-kung (laogong)  /  bod nazývaný také „palác dřiny“ či „bod ohně“; je umístěný ve středu dlaně; stejně jako u jung-čchüan je potřeba ho udržovat prázdný a uvolněný, a to i tehdy, je-li ruka uzavřena v pěst, aby se síla mohla přelévat až do konečků prstů

Slovníček pojmů 10: body na těle důležité při cvičení tchaj-ťi

lao š‘ (lao shi)  /  učitel; doslova je možné tento výraz přeložit jako „starý mistr“

lao-ťia er-lu (laojia erlu)  /  druhá sestava staré školy (vedle lao-ťia ji-lu), která obsahuje 43 forem; říká se jí také pchao čchuej (pao chui), tj. dělové pěsti, což vystihuje její výbušnou podstatu

Slovníček pojmů 7: základní sestavy Čchen tchaj-ťi čchüan

lao-ťia ji-lu (laojia yilu)  /  první sestava staré (velké) školy; jedná se o původní sestavu tradiční staré školy rodiny Čchen, která obsahuje 74 forem (můžete se setkat také s číslem 72 či 75 forem podle toho, jestli se počítají úvodní a závěrečné pozice); jejím autorem je mistr 14. generace Čchen Čchang-sing (Chen Changxing)

Slovníček pojmů 7: základní sestavy Čchen tchaj-ťi čchüan
Lao-ťia ji-lu: potěšení nebo trest?

lao-ťia š‘ san š‘ (laojia shi san shi) neboli 13 forem  /  zkrácená verze sestavy lao-ťia ji-lu, která obsahuje 13 důležitých forem (souborů pohybů) z původní, dlouhé sestavy staré školy; jejím autorem je mistr Ču Tchien-cchaj (Zhu Tiancai)

Slovníček pojmů 7: základní sestavy Čchen tchaj-ťi čchüan
13 forem mistra Ču Tchien-cchaje

lej-čchang (leichang)  / bojová aréna, kde si zápasníci/bojovníci měřili sílu

li (li)  /  síla (myšleno síla, která je hrubá, fyzická, vnější, povrchová)

lien kung (liangong)  / znamená cvičit, resp. cvičit a pěstovat umění

li-chua čchiang ťia paj jüan kun (lihua qiang jia bai yuan gun)  /  sestava, která má poetický název – kopí hruškového květu a tyč bílé opice – obsahuje 72 forem a spojuje v sobě dovednosti cvičení s kopím a tyčí

Slovníček pojmů 7: základní sestavy Čchen tchaj-ťi čchüan

 

M

 

ma pu (ma bu)  /  postoj jezdce na koni

Slovníček pojmů 5: základní postoje v tchaj-ťi čchüan

 

 

N

 

nej-ťia čchüan (neijia quan)  /  vnitřní školy (čínského bojového umění)

Vnější a vnitřní styly čínského bojového umění 

nej-ťin (neijin)  /  vnitřní síla, která vzniká pokročilým ovládáním psychické (mentální) energie; v tradičním čínském kung-fu slouží vědomé ovládání čchi (qi) k získání převahy v boji

nej-kung (neigong)  /  vnitřní práce směřující ke kultivaci zdraví

 

P

 

pa-fa (bafa)  /  8 základních metod/technik, resp. energií, které obsahuje tchaj-ťi čchüan – „pa“ znamená osm a „fa“ metodu, techniku

13 principů tchaj-ťi čchüan

paj-chuej (baihui)  /  bod na těle, kterému se říká také „nebeská brána“ nebo „sto setkání“ a je umístěný na vrcholku hlavy (přesněji na průsečíku vrcholů ušních boltců na temeni hlavy); lehké vtažení brady dovnitř nám pomůže správně nasměrovat tento bod (a tím srovnat pozici hlavy, páteře a obratlů pro správný pohyb při cvičení)

Slovníček pojmů 10: body na těle důležité při cvičení tchaj-ťi

paj š‘ (bai shi)   /  obřad přijímání studenta za osobního žáka; ten se stává jakýmsi adoptivním členem rodiny svého mistra „š´-fu (shifu)“

Slovníček pojmů 11: učitel a žák

pa-kua (bagua)  /  taoistická filozofická teorie 8 trigramů (reprezentujících síly přírody: nebe, zemi, hrom, vodu, horu, vítr, oheň a jezero); jeden z čínských vnitřních stylů má toto slovo přímo ve svém názvu: pa-kua chang (bagua zhang); v tchaj-ťi čchüan odpovídá osmi trigramům osm základních metod/technik, resp. energií, které se označují jako pa-fa (bafa) – pa znamená osm a fa metodu, techniku

Slovníček pojmů 9: teorie a principy obsažené v tchaj-ťi čchüan

pcheng ťing (peng jing)  /  pruživá síla

pchin-jin (pinyin)  /  zkrácený název pro koncept čínské hláskové abecedy (přijat jako mezinárodní standard ISO 7098); používá se pro transkripci čínských znaků do latinky, zároveň slouží k zachycení výslovnosti čínských znaků 

pchu pu (pu bu)  /  postoj draka

Slovníček pojmů 5: základní postoje v tchaj-ťi čchüan

piao-š‘ (biaoshi) /  mistři boje

piao-ťü (biaoju)  / ochranné služby, tj. ozbrojený doprovod přepravy cenných nákladů, tedy určitá forma historické „ochranky“

pu-fa (bufa)  /  techniky nohou (trénink kroků); 5 technik nohou odpovídá 5 živlům

Slovníček pojmů 8: základní a pokročilé dovednosti

 

Print Friendly