Tipy a triky (pro zdraví a vnitřní pohodu)

Nemusí vždy přijít něco velikého, aby se náš život změnil.
Často i nepatrné věci změní náš úhel pohledu, a tím i naši životní realitu.
Na této stránce se s vámi podělíme o takové „drobečky“

 

Divider - tipy a triky

 

Tchaj-ťi pro každý den – pruživá síla

Jednou z dovedností, kterou pěstujeme při tchaj-ťi čchüan je tzv. pruživá síla (pcheng-ťing) – tělo drží silou zevnitř určitý tvar, zároveň je měkké a poddajné vůči vnější síle. Podobně jako rostlina… když se dotknete listu a lehce do něj zatlačíte, rostlina se nezlomí, ale „ustoupí“… když tlak pomine, vrátí se zpět do původního tvaru.

Podobně pružní bychom měli být nejen při cvičení tchaj-ťi čchüan, ale i v nejrůznějších životních situacích. Otevřená síla a odpor nás mohou zlomit. Proto raději poodstoupíme, povolíme se, zastavíme, přijmeme, odevzdáme…  přitom zůstaneme „sví“ a až tlak života či situace pomine (vždy za nějakou kratší či delší chvíli pomine!), opět se v plné síle narovnáme.

Vzpomeňte si na toto pravidlo, až opět budete chtít odporovat něčemu, nad čím nemáte kontrolu. Podvolte se a vyčkejte!


Tchaj-ťi pro každý den – dvojité těžiště

Jednou z fatálních chyb při cvičení tchaj-ťi čchüan je dvojité těžiště. Rozložíte-li váhu mezi dvě místa, okamžitě ztrácíte schopnost otáčet se kolem jednoho středu, a tím i rychlost, pružnost a měkkost. Zůstanete tvrdí, nepřizpůsobiví a ztratíte správný cit pro pohyb a proudění síly.

V životě je to podobné. Zaměříte-li pozornost na více věcí najednou, ztrácíte přehled, energie se rozmělní do více směrů a výsledek je značně nejistý.

Z toho vyplývá, že při cvičení se soustředíme na jeden bod, jeden pohyb, jeden cíl. Podobně i v životě věnujeme pozornost jedné věci – na sto procent prožíváme to, co děláme: když jíme, jíme; když čteme, čteme; když kráčíme, kráčíme…

V praktické rovině si dvojité těžiště můžete vyzkoušet například při jízdě dopravním prostředkem. Rozkročte se na šíři ramen bokem ke směru jízdy, přeneste váhu rovnoměrně mezi obě nohy… po určité době přeneste váhu více na nohu ve směru jízdy. Stojíte-li s vahou více na jedné noze, máte větší stabilitu a jste schopni využívat druhou nohu k udržení rovnováhy mnohem efektivněji. Pro jistotu se za jízdy přidržujte, protože si dobrou radou chcete polepšit, ne uškodit 🙂 !


Tchaj-ťi pro každý den – bumerang: co vyšlete, to se vám vrátí

Konfuciánské rčení říká, že „nemáme činit druhým, co nechceme, aby oni činili nám.“ Wolf Lowenthal pak ve své knize vzpomínek na mistra Čeng Man-čchinga a jeho tchaj-ťi čchüan Nic vám netajím říká: TAO nás učí, že svět odráží to, co nosíme ve svém srdci. Jsme-li krutí a vznětliví, budeme žít v nepřátelském a nebezpečném světě, jsme-li mírumilovní a laskaví, náš svět bude bezpečný a láskyplný.

Podívejte se na svět kolem sebe a poznáte sami sebe. Pokud se vám tento svět nelíbí, změňte sebe!


Sluchový systém

Sluchový systém uvolníte jednoduchými cviky:

 • zakryjte dlaní ucho a ukazovákem a prsteníkem druhé ruky na ni poklepávejte, potom ucho i ruce vystřídejte
 • obdobně funguje, když bude třít o sebe ukazovákem a prsteníkem ruky položené na uchu
 • přitiskněte dlaně na uši a pak rychlým pohybem ruce oddalte

„Oživení“ prstů

V minulém díle jsme uvolňovali zápěstí, dnes jsou na řadě prsty. Zejména při dlouhodobé práci na počítači je vhodné je trošku „probrat“ k životu, například prostřednictvím následujících cviků:

 • Předpažte pravou ruku a postupně zavírejte prsty, až bude zavřená celá pěst, začněte malíčkem, poté následuje prsteníček… až k palci (dbejte na to, aby zavírání bylo skutečně postupné, nejde o spojitý pohyb všech prstů, ale o rotační pohyb prstů, zápěstí a celé paže až k rameni). Poté trénujte levou ruku. Ve druhém kole předpažte pravou ruku a provádějte zavírání v opačném směru, tj. začněte palcem, poté následuje ukazováček… až k malíčku, pak přejděte na levou ruku.
 • Rozpažte paže do strany (lokty nechte níže než ramena). Nejprve co nejpomaleji střídavě propínejte prsty a zavírejte zpět do pěsti. Poté pohyb trošku zrychlete. A na závěr hýbejte prsty, co nejrychleji vám to půjde. Cyklus několikrát zopakujte a dejte si pozor na palce – rádi se „ulejvají“ 😃 .
 • Opřete prsty o sebe (palec levé ruky spojte s palcem pravé, ukazováček levé s ukazováčkem pravé atd.). Oddalte palce a kružte jimi kolem sebe na jednu a pak na druhou stranu. Pak palce opět spojte, uvolněte ukazováčky a provádějte krouživý pohyb ukazováčků. Postupně vystřídejte všechny prsty (nejhůře vám pravděpodobně půjde kroužení prsteníčky, které jsou údajně těmi nejméně schopnými prsty).
 • Ohněte ukazováček a prostředníček jedné ruky, obejměte jimi palec druhé ruky u kořene, lehce stiskněte a „projeďte“ prst až k nehtu, dvakrát zopakujte a přejděte na další prst. Až vystřídáte všechny prsty, proveďte masáž u prstů druhé ruky.
 • Palcem a ukazováčkem jedné ruky uchopte palec druhé ruky, kružte s ním na jednu a poté na druhou stranu, vystřídejte všechny prsty a vyměňte ruce.
 • Na závěr třete dlaně o sebe, pohlaďte prsty a hřbety rukou… (můžete přitom použít také masážní krém či gel).
 • Máte-li čas, můžete si udělat vodní lázeň s přísadou éterického oleje.

Uvolnění zápěstí

Moderní člověk mnohem méně a nevhodněji používá zápěstí. Dříve se zadělával chleba, dojila zvířata, hrabalo seno a prováděla celá řada domácích prací, při nichž bylo zápěstí všestranně aktivní. Náš pohyb je omezen na ovládače, klávesnice, knoflíky, elektrické přístroje či těžké nástroje, které ovládáme pomocí jednostranných pohybů. Následkem toho dochází k omezení hybnosti celého zápěstí, zkrácení svalů, nedostatečnému prokrvení ruky, cítíme brnění, nebo trpíme moderními neduhy, jakými jsou např. syndrom karpálního tunelu (mj. podle statistiky jde o nejčastější nemoc z povolání), záněty a další nepříjemné stavy.

Pro „oživení“ a prokrvení zápěstí, obnovu pružnosti a odstranění bolestí zkuste během dne, třeba jako součást přestávky při práci, následující cviky:

 • Zatněte ruce do pěstí (nedržte je však v napětí, jen je zavřete!), opřete je z boku o trup a otáčejte na jednu a poté na druhou stranu. Přitom lehce tiskněte ruce k trupu, aby došlo k mírnému protahování. Poté předpažte a pokračujte v kroužení před tělem s napjatými pažemi.
 • Držte ruce a prsty propnuté v předpažení, při nádechu propnuté prsty a dlaně zvedněte nahoru, při výdechu je spusťte dolů.
 • Ruce opřete dlaněmi o sebe (před trupem), tak aby prsty směřovaly vzhůru, ramena i lokty uvolněte. Nadechněte se a s výdechem se snažte protlačit předloktí co nejvíce dolů. Poté prsty obraťte směrem dolů, opět uvolněte ramena i lokty. A s výdechem tlačte předloktí směrem nahoru. Obdobně opřete o sebe hřbety obou rukou a spusťte lokty dolů.
 • Propleťte prsty rukou, povolte ramena a lokty nechte viset volně dolů. Poté kružte spojenými dlaněmi nejdříve na jednu a poté na druhou stranu.
 • Na závěr zápěstí uvolněte a před tělem volně vyklepávejte, jako byste chtěli setřást kapky vody.
 • Poté třete dlaněmi o sebe do mírného prohřátí. Zahřátými dlaněmi si pohlaďte střídavě hřbety obou rukou a lehce promněte, promasírujte a pohlaďte zápěstí a vnitřní stranu předloktí.

Uvolnění krční páteře

Na problémy s krční páteří si stěžuje mnoho lidi. Na uvolnění zkuste hned po ránu několik cviků:

 • Postavte se vzpřímeně, vrcholek hlavy táhněte nahoru, bradu lehce zastrčte dozadu. Poté hlavu pomalu předkloňte a otáčejte ji střídavě do prava a do leva, v krajní poloze se podívejte nahoru. Poté se vraťte do výchozí pozice.
 • Hlavou pomalu otáčejte doprava a doleva, bradou pohybujte horizontálně, nenechte ji poklesnout. Dbejte na uvolněná ramena, nenechte je utéci dopředu ani dozadu.
 • Z výchozí pozice uklánějte hlavu doprava a doleva (snažte se přiblížit uchem co nejblíže k rameni, přitom hlavu vytahujte z krku nahoru a obě ramena nechte uvolněná), můžete vyzkoušet i varianty, kdy se chytnete jednou rukou za hlavu a při úklonu lehce zatlačíte do hlavy nebo dáte jednu ruku dozadu, druhou ji chytíte a protahujete zároveň i paži.
 • Z výchozí pozice hlavu pomalu vysouvejte střídavě dopředu a zpět dozadu, opět držte uvolněná ramena. Poté bradu vysouvejte střídavě doprava a doleva, obličej přitom míří neustále rovně dopředu (hlavu nesklánějte).
 • Nosem opisujte pomyslné ležaté osmičky. Hlavu přitom stále držte vytaženou z krku, jakoby zavěšenou za temeno na pomyslné šnůrce.
 • Propleťe ruce za hlavou, opřete je o týl. S nádechem zatlačte lokty dozadu, držte přitom uvolněná ramena. S výdechem předkloňte hlavu a ruka do ní lehce zatlačte.

Všechny cviky provádějte velmi pomalu a nezapomeňte zapojt dýchání (nádech do původní pozice, výdech do pozice protažení).


Tchaj-ťi pro každý den – vyváženost či míra věcí

V tchaj-ťi čchüan se používá nepřetržitý spirálovitý pohyb nazývaný navíjení hedvábného vlákna. Je inspirován způsobem, jakým bourec morušový vytváří hedvábí. Podstatou je soustavné napětí, které je třeba vyvíjet. Nelze táhnout ani příliš silně (jinak se nit roztrhne), ani příliš slabě (nestane se nic nebo se vlákno zacuchá).

Je důležité zná znát míru věcí, zlatou střední cestu, bez nepřiměřeného úsilí/tlaku či přílišné slabosti/poddajnosti. Při práci, cvičení, odpočinku, ve vztazích i dalších aspektech života.


„4 zásady cvičení tchaj-ťi: klidná mysl, uvolněné tělo, vytrvalost a vnitřní radost.“
Ču Tchien-cchaj (Zhu Tiancai), velmistr tchaj-ťi čchüan, jeden z Buddhových bojovníků


Tchaj-ťi pro každý den – hranice jako vnitřní opora

Neměli bychom překračovat své vlastní hranice, ani bychom neměli druhým dovolit, aby pronikali na naše bytostné území. Ideální je zachovat si integritu a zůstávat pevně ve svém středu. Je to stejné jako v párovém cvičení tchaj-ťi čchüan (tchuej-šou). Pokud zatlačíme do partnera příliš (jdeme za hranice svého těla), jsme vykořeněni a ztrácíme rovnováhu. Pokud soupeř vnikne na naše území a my nejsme dost pružní, abychom odvedli jeho energii jinam, také ztrácíme rovnováhu.

V praktickém životě to může znamenat, že se násilně nevměšujeme do záležitostí druhých, ani nenecháme druhé, aby „režírovali“ náš vlastní život. Zkuste si uvědomit, jestli při vztahování se k druhým lidem nepřekračujete jejich komfortní zónu, nebo jestli se naopak oni nesnaží ovlivňovat vás podle svých představ. Stanovte si pevné a zdravé hranice!


Tchaj-ťi pro každý den – rozpouštění strachu

Má-li člověk strach, jeho tělo, duch i duše ztuhne, je v napětí… ztrácí pružnost a nemůže být uvolněný. Strnulost je však vlastností smrti, pružnost znamená život a plynutí. Tchaj-ťi kultivuje uvolnění a vyžaduje slovy Wolfa Lowenthala „ducha velké odvahy“.

Máte-li strach, zaměřte svou pozornost na své tělo. Uvědomte si, kde se váš strach usídlil a jak ovlivňuje vaše tělesné pochody a pocity. Pomocí dechu a mysli zkuste tělo přepnout do komfortnějšího režimu s menším napětím… to zpětně ovlivní i vašeho ducha, který postupně získá ztracenou rovnováhu.


Tchaj-ťi pro každý den – pevné kořeny

Abychom mohli „růst do nebe“, musíme mít pevné kořeny. Stejně jako strom se slabými kořeny neunese krásně košatou korunu, nebude mít člověk se slabýma nohama oporu pro horní část těla. A ne nadarmo se říká, že když začnou slábnout nohy, začne člověk „odcházet“.

Rozkročte se na šíři ramen, povolte mírně kolena a uvědomte si, jestli cítíte váhu těla po celé ploše chodidla, včetně prstů. Chodidla by měla přilnout k zemi a „zakořenit se“, jen tak poskytují stabilitu a oporu.

Zakořenění podpoříte stáním na jedné noze. Zkuste střídavě stát ne jedné a na druhé noze po dobu cca pod dobu asi 3−5 minut, ráno a večer. Dobu můžete prodlužovat a postoj snižovat. Mysl soustřeďte do tan-tchienu (místa cca 2−3 cm pod a za pupíkem).


Tchaj-ťi pro každý den – uvolnění

Kdykoli si během dne vzpomenete, projděte mentálně celé tělo a uvědomte si, v jaké části cítíte napětí. S výdechem zkuste toto napětí rozpustit. Nejčastěji se napětí vyskytuje v oblasti šíje, ramen a beder.


Tchaj-ťi pro každý den – rovná páteř

Tchaj-ťi není o cvičení sestav, ale o vstřebání dovedností. Proto zkuste každý den „myslet“ na jednu dovednost, kterou vás tchaj-ťi učí: Celý den dbejte na to, abyste měli pozvednutý vrcholek hlavy, bradu lehce zastrčenou. Spodní část těla naopak klesá dolů, pánev je uvolněná směrem dolů. Protitah hlavy a pánve vám zajistí rovnou páteř (vsedě i vestoje), obratle a plíce se uvolní a vy se budete cítit lépe.


Vědomé lenošení

Zkuste si zalenošit několik hodin, půl dne nebo i celý den… Berte to jako investici do sebe a formu udržování zdraví. Odpočinek je součástí vyváženého životního stylu. Navíc zjistíte, že i bez vás se svět točí dál…

Pokud se neposloucháte a přetěžujete tělo a mysl, onemocníte. Pak strávíte několik hodin, dní či týdnů v posteli či v jiné nečinnosti, ale bude to mnohem méně příjemné, než když se pro to rozhodnete vědomě.


Uvolnění a vnitřní tchaj-ťi úsměv

Aby váha a energie v těle mohla klesnout, musí se celé tělo dostatečně uvolnit. Na končetiny a trup poukazují učitelé poměrně často, ale stejnou měrou bychom se měli věnovat hlavě, zejména obličejovým partiím. Pokud jste příliš v hlavě, moc přemýšlíte nebo máte napjaté či ztuhlé svaly, energie zůstává nahoře a nikdy se vám nepodaří skutečně „zakořenit“.

Jak jste na tom, si můžete vyzkoušet okamžitě. Projděte si v duchu celý obličej: Jaký pocit máte na čele? A co tváře, oči, spánky, nos, rty, čelisti, brada? Jsou uvolněné nebo máte svaly zaťaté a uvnitř jste příliš soustředění či „zamračení“. Pokud jste si uvědomili, že v obličeji používáte sílu, která tam být nemusí, zkuste následující relaxační cvičení:

Pohodlně si sedněte nebo lehněte a zavřete oči. Několikrát zhluboka vydechněte a představte si, že vám někdo přiložil na obličej příjemně vyhřátý ručník, že vám na obličej stéká teplá voda nebo vás hladí jemný vánek nebo něčí ruce. Postupně se soustřeďte na všechny části obličeje. Začněte čelem: pod hebkým dotekem ručníku, vody či vánku se postupně napětí uvolňuje, vyhlazuje, občerstvuje… Máte-li pocit, že napětí povolilo, jděte dále. Soustřeďte se stejným způsobem na oči a svaly okolo očních důlků, nos a oblasti kolem něj, tváře, čelisti a bradu.

Na závěr si představte, jak se uvnitř vás rozlévá vnitřní úsměv, který vám jen lehce vytvaruje koutky úst 🙂 a už vám zůstane!


Musíme… a nebo NE?

Každý máme seznam věcí (ať už pomyslný či skutečný), které „musíme“ vyřídit.  Je tomu ale skutečně tak? Možná ono nepříjemné „musíme“ existuje jen v našich hlavách. Možná ho můžeme přetvořit v „můžeme“, „chceme“, a nebo taky „vůbec nemusíme“. Pokud vás napadne spousta protiargumentů, proč to nejde… doporučuji porozhlédnout se ve svém okolí po někom, kdo je živým důkazem toho, že to SKUTEČNĚ JDE a není to žádné „sci-fi“.

 

Print Friendly