Abecední rejstřík pojmů z oblasti tchaj-ťi čchüan a čchi-kungu

Na této stránce naleznete souhrnný rejstřík pojmů z oblasti tchaj-ťi čchüan a čchi-kungu v abecedním pořadí. Pokud je výraz podrobněji vysvětlen v samostatném článku, je aktivní (červený) a po kliknutí vás odkáže na příslušný článek.

Odborné výrazy zpracované podle tematických okruhů (např. přehled postojů, pozic rukou, zbraní, sestav atd.) naleznete přímo v jednotlivých článcích rubriky Rejstřík pojmů.

 

 

 
Česká transkripce (pinyin) / Vysvětlivka

 

C

 

c‘-žan (ziran)  /  taoistický koncept, který znamená přirozenost a spontánnost

 

Č

 

čan-čuang (zhan zhuang)  / cvičení vnitřní energie; soubor cvičení sloužících k aktivaci čchi a správnému fungování meridiánů v těle; jeho dlouhodobým praktikováním dochází k hlubokému a vnitřnímu růstu člověka a uchování zdraví

Štítek: Čan čuang/stát jako strom

čang (zhang)  /  dlaň (má podobu tašky na střeše)

Slovníček pojmů 4: pozice rukou

čchan-s´kung (chan si gong)  /  umění navíjení hedvábného vlákna (spirálovité pohyby celého těla)

čcha pu (cha bu)  /  překřížený krok

Slovníček pojmů 5: základní postoje v tchaj-ťi čchüan

čche-kchu (cheku)  /  polykat hořkost (tj. překonávat útrapy a těžkosti); existuje čínské přísloví: „Žák musí být připraven polykat hořkost.“

Čchen-ťia-kou (Chenjiagou)  /  vesnice v hrabství Wen, provincie Chenan (Che-nan) na severu Číny (doslova strouha / údolí rodiny Čchen), kde v polovině 17. století tchaj-ťi čchüan vzniklo; školy bojových umění zde mají významní mistři stylu Čchen (Chen) a před několika lety bylo otevřeno také rozsáhlé Muzeum tchaj-ťi čchüan, které mapuje historii tohoto vnitřního bojového stylu

Štítek: Čchen-ťia-kou

čchi (qi)  /  vnitřní síla, vitální síla, energie, dech, univerzální kosmická energie, primární substance vesmíru

Štítek: Čchi

čchiang (qiang)  /  kopí

Zbraně v tchaj-ťi čchüan

čchi-kung (qigong)  /  umění vnitřní síly, práce s dechem (ovlivňování proudění energie čchi v těle pomocí spojení jednoduchých cviků, hlubokého dýchání a koncentrace mysli)

Sestava Čchen tchaj-ťi čchi-kung
Histore cvičení čchi-kungu
Čchi-kung: recept pro zdraví, vitalitu, dlouhověkost

Rubrika: Čchi-kung

čching-kung (qinggong)   /  umění lehkosti doplňující bojová umění, tedy skoky a přemety, chůze po vratkých a křehkých předmětech a podobně

čchin-na (qinna)  /  techniky pák

čchüan (quan)  /  znamená obecně druh/styl/větev bojového umění; doslovně označuje také pěst jako jednu z formací ruky

 

F

 

fa (fa)  /  metoda nebo technika (kterou začínají všichni studenti, pustí-li se do jakékoliv praxe); techniku je třeba rozvíjet, dokud není natolik dobrá, že ji lze považovat za dovednost; metoda je zkoncipovaná k dosažení určitého cíle, proto ji používáme, dokud není tohoto cíle dosaženo

Fa versus kung

fang sung (fang song)  /  hluboké uvolnění

fa-ťin (fajin) nebo fa-ťing (fajing)  /  prudký úder; projev výbušné síly; uvolnění energie v krátkém, koncentrovaném výboji

Štítek: Fa-ťin

forma / soubor plynule na sebe navazujících pohybů; v tchaj-ťi čchüan cvičí studenti sestavy, které se skládají z několika forem, např. sestava lao-ťia ji-lu se skládá ze 74 forem a její zacvičení trvá cca 15 minut

 

CH

 

che (he)  /  zavírání

chuej-jin (huiyin)  /  bod, který najdete rovněž pod názvem „setkání jin“, dříve se mu říkalo také ti chu (di hu), tj. zemské dveře, což je výstižné, protože se jedná o nejnižší bod na trupu a měl by při cvičení směřovat k zemi

Slovníček pojmů 10: body na těle důležité při cvičení tchaj-ťi

 

J

 

ja-tchuej (yatui)  /  cvičení pro rozvoj celkové pružnosti, jehož součástí je protahování a uvolňování kloubů, svalů a šlach

jung-čchüan (yongquan)  /  jinak také „bublající vřídlo“ je prvním bodem na dráze ledvin a nachází se na chodidle přibližně v jeho jedné třetině mezi polštářky; přes tento bod jsme při cvičení spojeni se zemí, samotný bod bychom však měli udržovat prázdný a uvolněný

Slovníček pojmů 10: body na těle důležité při cvičení tchaj-ťi

 

K

 

kang (gang)  /  tvrdost

kchaj (kai)  /  otevírání

kchua (kua) 胯  /  oblast kyčlí a třísel, resp. pojivové tkáně kyčelní a tříselné oblasti

Kchua 胯

kou šou (gou shou)  /  háček (špetka)

Slovníček pojmů 4: pozice rukou

kun (gun)  /  tyč

Zbraně v tchaj-ťi čchüan

kung (gong)  /  úsilí (nebo také pěstování, kultivace, snaha, práce, trénink…); dovednost; kvalita

Fa versus kung

kung-fu (gongfu)  /  čas a úsilí, které člověk věnuje rozvíjení nějaké činnosti, až v ní dosáhne velmi vysoké úrovně, tj. mistrovství; je možné dosáhnout kung-fu v různých oblastech, např. v ovládání hudebního nástroje či bojového umění, při vaření a přípravě čaje… (fu znamená čas) 

kung pu (gong bu)  /  postoj luku a šípu

Slovníček pojmů 5: základní postoje v tchaj-ťi čchüan

 

L

 

lao-kung (laogong)  /  bod nazývaný také „palác dřiny“ či „bod ohně“; je umístěný ve středu dlaně; stejně jako u jung-čchüan je potřeba ho udržovat prázdný a uvolněný, a to i tehdy, je-li ruka uzavřena v pěst, aby se síla mohla přelévat až do konečků prstů

Slovníček pojmů 10: body na těle důležité při cvičení tchaj-ťi

lao š‘ (lao shi)  /  učitel; doslova je možné tento výraz přeložit jako „starý mistr“

lao-ťia er-lu (laojia erlu)  /  druhá sestava staré školy (vedle lao-ťia ji-lu), která obsahuje 43 forem; říká se jí také pchao čchuej (pao chui), tj. dělové pěsti, což vystihuje její výbušnou podstatu

Slovníček pojmů 7: základní sestavy Čchen tchaj-ťi čchüan

lao-ťia ji-lu (laojia yilu)  /  první sestava staré (velké) školy; jedná se o původní sestavu tradiční staré školy rodiny Čchen, která obsahuje 74 forem; jejím autorem je mistr 14. generace Čchen Čchang-sing (Chen Changxing)

Slovníček pojmů 7: základní sestavy Čchen tchaj-ťi čchüan

lao-ťia š‘ san š‘ (laojia shi san shi) neboli 13 forem  /  zkrácená verze sestavy lao-ťia ji-lu, která obsahuje 13 důležitých forem (souborů pohybů) z původní, dlouhé sestavy staré školy; jejím autorem je mistr Ču Tchien-cchaj (Zhu Tiancai)

Slovníček pojmů 7: základní sestavy Čchen tchaj-ťi čchüan

li-chua čchiang ťia paj jüan kun (lihua qiang jia bai yuan gun) / sestava, která má poetický název – kopí hruškového květu a tyč bílé opice – obsahuje 72 forem a spojuje v sobě dovednosti cvičení s kopím a tyčí

Slovníček pojmů 7: základní sestavy Čchen tchaj-ťi čchüan

 

M

 

ma pu (ma bu)  /  postoj jezdce na koni

Slovníček pojmů 5: základní postoje v tchaj-ťi čchüan

 

N

 

nej-ťin (neijin)  /  vnitřní síla, která vzniká pokročilým ovládáním psychické (mentální) energie; v tradičním čínském kung-fu slouží vědomé ovládání čchi (qi) k získání převahy v boji

 

P

 

pa-fa (bafa)  /  8 základních metod/technik, resp. energií, které obsahuje tchaj-ťi čchüan – „pa“ znamená osm a „fa“ metodu, techniku

paj-chuej (baihui)  /  bod na těle, kterému se říká také „nebeská brána“ nebo „sto setkání“ a je umístěný na vrcholku hlavy (přesněji na průsečíku vrcholů ušních boltců na temeni hlavy); lehké vtažení brady dovnitř nám pomůže správně nasměrovat tento bod (a tím srovnat pozici hlavy, páteře a obratlů pro správný pohyb při cvičení)

Slovníček pojmů 10: body na těle důležité při cvičení tchaj-ťi

paj š‘ (bai shi)   /  obřad přijímání studenta za osobního žáka; ten se stává jakýmsi adoptivním členem rodiny svého mistra „š´-fu (shifu)“

Slovníček pojmů 11: učitel a žák

pa-kua (bagua)  /  taoistická filozofická teorie 8 trigramů (reprezentujících síly přírody: nebe, zemi, hrom, vodu, horu, vítr, oheň a jezero); jeden z čínských vnitřních stylů má toto slovo přímo ve svém názvu: pa-kua chang (bagua zhang); v tchaj-ťi čchüan odpovídá osmi trigramům osm základních metod/technik, resp. energií, které se označují jako pa-fa (bafa) – pa znamená osm a fa metodu, techniku

Slovníček pojmů 9: teorie a principy obsažené v tchaj-ťi čchüan

pcheng ťing (peng jing)  /  pruživá síla

pchin-jin (pinyin)  /  zkrácený název pro koncept čínské hláskové abecedy (přijat jako mezinárodní standard ISO 7098); používá se pro transkripci čínských znaků do latinky, zároveň slouží k zachycení výslovnosti čínských znaků 

pchu pu (pu bu)  /  postoj draka

Slovníček pojmů 5: základní postoje v tchaj-ťi čchüan

pu-fa (bufa)  /  techniky nohou (trénink kroků); 5 technik nohou odpovídá 5 živlům

Slovníček pojmů 8: základní a pokročilé dovednosti

 

S

 

san-šou (sanshou)  /  flexibilní aplikace bojových znalostí neboli volný boj, tzv. sparring

sia pchan kung (xia ban gong)  /  umění spodní/nízké roviny; jeho součástí je práce nohou, tj. trénink postojů a pohybů nohou (kroků); posiluje spodní část těla, zlepšuje koordinaci nohou a trénuje vnímání rovnováhy a vlastního středu

sie pu (xie bu)  /  odpočinkový postoj

Slovníček pojmů 5: základní postoje v tchaj-ťi čchüan

sin-ťia ji-lu (xinjia yilu)  /  první sestava nové školy; do podoby, ve které se cvičí dnes, ji upravil mistr 17. generace Čchen Fa-kche (Chen Fake) a jeho synové; sestava má 83 forem a je složitější než lao-ťia ji-lu

Slovníček pojmů 7: základní sestavy Čchen tchaj-ťi čchüan

s‘ ta ťin kang (si da jin gang)  /  4 Buddhovi bojovníci – někdy také přezdívaní 4 tygři z Čchen-ťia-kou (Chenjiagou) – jsou mistři 19. generace stylu rodiny Čchen (Chen): Čchen Siao-wang (Chen Xiao Wang), *1945, Ču Tchien-cchaj (Zhu Tiancai), *1944, Čchen Čeng-lej (Chen Zheng Lei), *1949, a Wang Sien (Wang Xian), *1944; jsou to nejvýznamnější představitelé tohoto stylu, jakési formální hlavy klanu Čchen (Chen)

Štítek: Buddhovi bojovníci

sung (song)  /  uvolnění

sü (xu)  /  prázdnota

sü pu (xu bu)  /  prázdný krok

Slovníček pojmů 5: základní postoje v tchaj-ťi čchüan

 

Š

 

š‘ (shi)  /  potenciální energie; plnost

šan (shan)  /  vějíř

Zbraně v tchaj-ťi čchüan

š‘-fu (shifu) nebo s‘-fu (sifu)  /  mistr

šou-fa (shoufa)  /  techniky rukou; 8 technik rukou (resp. energií) odpovídá 8 trigramům a zahrnuje 4 přímé (měkké) techniky a 4 šikmé (tvrdé) techniky

Slovníček pojmů 8: základní a pokročilé dovednosti

 

T

 

ta kun (da gun)  /  dlouhá tyč

Zbraně v tchaj-ťi čchüan

tan-tchien (dantian)  /  slovo tan-tchien lze volně přeložit jako pole, kde vzniká lék (neboli léčivé pole), což znamená zhuštěné místo, kde se něco tvoří; je tvořeno dvěma znaky: tan (dan) 丹 – označuje elixír, nebo lépe lék, a tchien (tian) 田 – znak pro obdělané pole, doslova to znamená červený nebo rumělka, metaforicky označuje božskou substanci produkovanou ve vědomí praktikujícího

Slovníček pojmů 10: body na těle důležité při cvičení tchaj-ťi
Tan-tchien

Štítek: Tan-tchien

tan tao (dan dao)  /  sestava se šavlí, která obsahuje 23 forem a je jednou z nejrychlejších v Čchen tchaj-ťi čchüan

Slovníček pojmů 7: základní sestavy Čchen tchaj-ťi čchüan

tan ťien (dan jian)  / sestava s jednoručním, přímým mečem, obsahuje 49 forem; patří mezi sestavy staré školy a je nejstarší sestavou se zbraněmi vůbec

Slovníček pojmů 7: základní sestavy Čchen tchaj-ťi čchüan

tao (dao)  /  šavle

Zbraně v tchaj-ťi čchüan

tao-jin (daoyin)  /  taoistická metoda vedení čchi; koncentrované vynaložení vnitřní síly (aktivace končetin a trupu pomocí vnitřní síly řízené myslí)

Taojin je staré čínské cvičení těla a mysli původně zaměřené na podporu zdraví a fyzickou a duchovní očistu. Lidé praktikující v dávných dobách askezi věřili, že s jeho pomocí mohou získat věčné mládí – čchang-šeng pu-lao (changsheng bulao). První historická zmínka o tomto cvičení pochází z taoistického textu napsaného mezi 4. a 2. stol. př. n. l. (zdroj: Evropská federace tao-jin Jang-šeng-kung)

ta tao (da dao) nebo kuan tao (guan dao)  /  halapartna

Zbraně v tchaj-ťi čchüan

tchaj-ťi (taiji)  /  myšlenkový systém čerpající z Knihy proměn – I-ťing (Yijing), usilující o nalezení a udržení stavu optimální rovnováhy; nekonečný pohyb, okamžik oddělení, střídání jin a jang (jehož symbolem je např. znak monády)

tchaj-ťi čchüan (taijiquan)  /  styl bojového umění založený na filozofii tchaj-ťi (opírající se o princip rovnováhy, neustálé střídání a proměnu prvků jin a jang)

tchaj-ťi tchu (taijitu)  /  symbol vyjadřující princip jin a jang, jeho grafické zobrazení; nejznámější variantou je čínská monáda v podobě dvou obrazců podobajících se rybám (jedna bílá, druhá černá), které jsou uspořádané v kruhu a z nichž každá má v sobě kolečko opačné barvy

Tchaj-ťi tchu (taijitu) – symbol jin a jang
Tchaj-ťi znak pro pokročilé

tchao-lu (taolu)  /  cvičení forem (souvislých sekvencí pohybů)

tchuej-šou (tuishou)  /  cvičení ve dvojicích, kterému se říká také tlačící nebo lepivé ruce nebo tlačení přes ruce, protože se cvičí v kontaktu s partnerem buď jednou, nebo oběma rukama

tchu-fa (tufa)  /  stráž, která plní funkci ochrany před útokem zlých duchů a různých bytostí z našeho i jiného světa; velmi často byli tchu-fa vybíráni z řad věhlasných vojáků, významných společenských představitelů, vynikajících vědců atd.; čím vyšší byla úroveň vojáka jako mistra, tím významnější objekt chránil

tchu-na (tuna)  /  taoistické cvičení hlubokého dechu (hluboké břišní dýchání)

ťien (jian)  /  meč

Zbraně v tchaj-ťi čchüan

ťing-luo (jingluo)  /  souhrnný název pro síť drah těla (hlavních a spojnicových), tzv. meridiánů, kterými proudí životní energie a podél kterých se nacházejí akupunkturní body

ťing-šen (jingshen)  /  soustředění mysli

ťi-pen kung (jiben gong) /  základní dovednosti

tuan kun (duan gun)  /  krátká tyč

Zbraně v tchaj-ťi čchüan

tu-li pu (duli bu)  /  postoj zlatého kohouta

Slovníček pojmů 5: základní postoje v tchaj-ťi čchüan

 

W

 

wen-wu (wenwu)  /  prastará vztahová dvojice, která je obdobou dialektického vztahu prvků jin a jang; část wen (doslova litera či literatura) reprezentuje to jemnější z čínské kultury, mimo jiné literaturu, umění, teoretické znalosti, duchovní činnost apod., část wu (s významem bojový) reprezentuje to dynamické (bojové umění, pohyb či praktické dovednosti); jen vyváženost obou vytváří dokonalou harmonii; tímto termínem dnes nejběžněji označujeme osobnost všestranně rozvinutou, zběhlou ve vědách a literatuře, ale i se znalostí bojového umění

wu-lin (wu-lin)  /  les bojových umění (rodina čínského bojového umění)

wu-sing (wuxing)  /  učení o 5 prvcích (elementech, živlech), kterými jsou: 木 dřevo – mu (mu), 火 oheň – chuo (huo), 土 zem – tchu (tu), 金 kov – ťin (jin), 水 voda – šuej (shui); je základem např. tradiční čínské medicíny; v tchaj-ťi čchüan jim odpovídá pět technik nohou

Slovníček pojmů 9: teorie a principy obsažené v tchaj-ťi čchüan

wu-šu (wushu)  /  čínské bojové umění, zpravidla moderní provozované jako sportovní disciplína s pravidly a přesně danými sestavami (znak wu znamená boj, bojový, bojovat; šu znamená umění, ale také dovednost, techniku)

wu-ťi (wuji)  /  nebytí, nevydělenost, prázdnota, nehybnost, počáteční stav vesmíru…

Štítek: Wu-ťi

wu-ťi čuang kung (wuji zhuang gong)  /  stání v postoji wu-ťi, umění hledání středu

 

Ž

žou (rou)  /  měkkost

 

Print Friendly