Tchaj-ťi kvíz Aneb jak jste na tom s teorií v tchaj-ťi čchüan?

V následujícím kvízu se dozvíte, jak pozorně jste četli články zveřejňované v časopise. Test ověřuje znalost některých základních reálií souvisejících s čínským bojovým uměním tchaj-ťi čchüan (taijiquan) a dechovým cvičením čchi-kung (qigong), které byste jako dobří studenti měli a mohli znát. Hodně štěstí a nezapomeňte: „Žádný učený z nebe nespadl.“ 🙂 (Správné řešení testu naleznete v jeho závěru)

 

 

1. Jak souvisí muži na následujícím obrázku s uměním tchaj-ťi čchüan? Jde o:

 

 

a) 4 nejvýznamnější mistry 19. generace stylu rodiny Čchen (Chen)
b) 4 mistry, kteří se zasloužili o vznik stylu Čchen (Chen) tchaj-ťi čchüan
c) hlavní soudobé představitele 4 nejdůležitějších stylů tchaj-ťi čchüan

 

2. Bod, který je na nejvyšším místě na těle a za který jsme při cvičení tchaj-ťi čchüan a čchi-kung jakoby zavěšeni, se jmenuje:

a) chuej-jin (huiyin) – „setkání jin“
b) paj-chuej (baihui) – „sto setkání“
c) ming men – „brána života“
d) tan-tchien (dantian) – pole, kde vzniká lék

 

3. Co znamená pchu pu (pu bu):

a) postoj luku a šípu
b) postoj draka
c) prázdný krok
d) postoj jezdce na koni

 

4. V tchaj-ťi čchüan platí poučka:

 

 

a) V klidu pozoruj pohyb a v pohybu pozoruj nehybnost
b) Jak nahoře, tak dole
c) Stát jako strom

 

5. Co v tchaj-ťi čchűan znamená fang sung (fang song):

a) prudký úder
b) správný postoj
c) hluboké, kaskádovité uvolnění
d) spirálovitý pohyb

 

6. Kdo je tvůrcem tchaj-ťi čchüan?

a) Čchen Siao-wang (Chen Xiaowang)
b) Čchen Wang-tching (Chen Wangting)
c) Čchen Sin (Chen Xin)
d) Čchen Čao-pchi (Chen Zhaopi)

 

7. Která forma se v sestavě staré školy lao-ťia ji-lu (laojia yilu) – 74 forem opakuje nejčastěji?

 

 

 

8. Do kterého tan-tchienu dýcháme při břišním dýchání? Je to:

a) šang tan-tchien (shang dantian)
b) čung tan-tchien (zhong dantian)
c) sia tan-tchien (xia dantian)

 

9. Kolik směrů v sobě zahrnuje spirálovitý pohyb typický pro umění tchaj-ťi čchüan:

a) 2
b) 3
c) 4

 

10. V tchaj-ťi čchüan zpravidla nakračujeme na:

a) celé chodidlo
b) špičku
c) patu

 

11. Co znamená slovo tchaj-ťi:

a) pěstní zápas
b) vnitřní sílu
c) extrémní polaritu (okamžik oddělení)

 

12. V Číně existuje tzv. trojí učení – san-ťiao (san jiao). Bojové umění tchaj-ťi čchüan vychází z jednoho z nich. Je to:

a) taoismus
b) buddhismus
c) konfuciánství

 

13. Co představuje formace rukou, kterou vidíte na obrázku?

 

 

a) závěrečnou pozici formy Dlaň zakrývající úder pěstí – jen šou kung čchüan (yan shou gong quan)
b) tchaj-ťi pozdrav
c) výzvu k boji

 

14. Ze které doby pochází slovo čchi-kung (qigong)?

a) Objevuje se už na malbách starých 2 500 let.
b) Je poměrně nové, pochází teprve z roku 1962.
c) Vymyslel ho zakladatel tchaj-ťi spolu se základní sestavou staré školy kolem roku 1660.

 

15. Podpírání nebes – tchuo tchien kung (tuo tian gong) je forma ze sestavy:

 

 

a) lao-ťia ji-lu (laojia yilu)
b) lao-ťia er-lu (laojia erlu)
c) Čchen tchaj-ťi čchi-kung (Chen taiji qigong)

 

 

Správné odpovědi:

1. a) Zleva na obrázku jsou: Wang Sien (Wang Xian), Čchen Siao-wang (Chen Xiaowang), Čchen Čeng-lej (Chen Zhenglei), Ču Tchien-cchaj (Zhu Tiancai). Více v článku: Mistři rodiny Chen: 4 Buddhovi bojovníci

2. b) Více v článku: Meridiány, tan-tchieny a brány vstupu energie čchi

3. b) Více v článku: Slovníček pojmů: základní postoje v tchaj-ťi čchüan

4. a) Více v článku: 4 druhy taoistické meditace aneb Jak žít a cvičit v souladu s přírodními cykly

5. c) Více v článku: Jak se zbavit dvojitého těžiště

6. b) Více v článku: Putování po Číně: Historie Čchen-ťia-kou a stylu Čchen

7. Jsou to dvě formy: Šest zapečetění, čtyři uzamčení – liou feng s‘ pi (liu feng si bi) a Ruka jako bič – tan pien (dan bian). Obě formy zacvičíte v průběhu jedné sestavy 7x.

8. c) Sia tan-tchien znamená spodní tan-tchien a nachází se zhruba 3 prsty pod pupkem. Více v článcích: Meridiány, tan-tchieny a brány vstupu energie čchi (1. díl) a Jak se zorientovat v názvosloví a pojmech čínských vnitřních umění (2. díl)

9. b) Protože se jedná o trojrozměrný pohyb, je vždy kombinací 3 směrů: nahoru či dolů, doleva či doprava, dopředu či dozadu.

10. c) Výjimkou je např. couvání, kdy pokládáme na zem jako první špičku chodidla.

11. c) Více v článku: Slovníček pojmů 1

12. a) Více v článku: Tchaj-ťi čchüan: boj, meditace nebo lék

13. b)

14. b) Více v článku: Stručná historie cvičení čchi-kungu

15. c) Jde o úvodní formu sestavy Čchen tchaj-ťi čchi-kung. Více v článku: Sestava Čchen tchaj-ťi čchi-kung

 

Print Friendly