FB offline 2023

Vítejte na stránce, na níž najdete některé příspěvky zveřejňované souběžně na facebookové stránce časopisu. Je určena těm, kteří nemají FB účet nebo čtenářům, kteří chtějí mít všechny články „po ruce“. Věříme, že příspěvky vás inspirují k zamyšlení a zlepšení vašeho života či cvičení!

Příspěvky z minulých let naleznete po kliknutí na:
FB offline 2021
FB offline 2022

 

Divider - řekli o tchaj-ťi

 
Problém a jeho řešení se nikdy nenachází na stejné vibrační frekvenci

Lze říci, že dnes na Zemi existují dvě různé skupiny lidí. První skupina jsou ti, kteří stále věří, že násilí lze zastavit pouze násilím a že k nastolení míru jsou nutné války. Druhá skupina jsou ti, kteří již pochopili, že takto to nefunguje. Pokud na násilí, hněv, nenávist a odsuzování reagujeme ještě větším hněvem, nenávistí a odsuzováním, tím jen posilujeme tyto nízké energie, a proto nikdy nepominou.

Řešením je reagovat na násilí a války jinou energií – energií, jež vykazuje vyšší frekvenci nežli problém sám: láskou! Neboť každá válka na světě vznikla z nedostatku lásky. A zákonem je, že problém a jeho řešení se nikdy nenachází na stejné vibrační frekvenci. Řešení se vždy nachází na vyšší frekvenci než problém samotný.

Bez odpuštění panuje i nadále atmosféra sváru… To je naše mistrovská zkouška jako člověka na Zemi: Naučit se nechat proudit svoji lásku ke všem bytostem, bez ohledu na to, jak náročné jsou okolnosti.

Zdroj: Christina kniha III. – Vědomí vytváří mír – Christina von Dreien
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Problém a jeho řešení


Láskyplný pohled

Pohledem lze vyjadřovat emoce a myšlenky. Hledět lze láskyplně, podrážděně, překvapeně, pobaveně i nevěřícně. Jinak vypadá letmý pohled, jinak zaujaté pozorování. Na Východě se traduje, že kde je pohled, tam je energie (pozn.: což samozřejmě v taiji víme 🙂 ). Jestliže hledíme na televizní přijímač, posíláme energii elektronice, což není právě účelné. Pohled lze obrátit i dovnitř těla, jak se to děje při jógové relaxaci Jóga nidra. Během každodenních aktivit je dobré si uvědomovat, na co a jak hledíme a jaké jsou v našem pohledu emoce. Prohloubí to sebepoznání a zlepší hospodaření s energií.

Zdroj: Internetový deník MUDr. Nešpora
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Láskyplný pohled


Celková spokojenost zabraňuje nemocem

Už je to dávno, kdy jsem chodila k léčiteli Václavu Benešovi. Dodnes si ale pamatuji, jak mi na otázku: „Co mám dělat?“, odpověděl: „To je úplně jedno, co budete dělat.“ Dívala jsem se na něj a nechápala. Teď, když už jsem ušla poměrně dlouhou cestu, myslím, chápu docela dobře 🙂

Přikládám odpověď pana Beneše na otázku z jednoho rozhovoru – Jak si mají lidé uchovat zdraví? Neustále jim někdo radí, co mají jíst, jak se mají hýbat, co všechno by měli dodržovat, aby byli krásní, zdraví a úspěšní. Po určité době „odborníci“ zjistí, že je třeba skvělá doporučení tak trochu přehodnotit…

„Já jsem postupně došel k názoru, že je velice důležité nemít strach. Z ničeho! Umět si jít za svým! Nemyslím tím přímo za nějakým vytčeným cílem, ale za svou celkovou spokojeností. Jistě že nelze setrvávat v absolutní harmonii, mohou nastat a nastanou konfliktní situace, ale domnívám se, že základem spokojeného života je umění prosadit si své zájmy. To stačí.

Setkávám se s lidmi, kterým je osmdesát a více. Většina lidí na konci své cesty je nerudných, nespokojených. Něco jim uteklo. Ohromně složité jsou partnerské vztahy. Málokdo je hodnotí coby dobré. Jen mizivé procento lidí najde odvahu říci: „Náš vztah se přežil, najdu si někoho jiného nebo budu žít sám.“ Všecho se točí kolem odvahy a strachu. Nebát se měnit. Stejné platí o zaměstnání, zkrátka o všem. Jít za svou svobodou. Lidé ji spíš moc snadno ztrácejí, a tím trýzní sami sebe. Tento fakt se snažím dnes předávat svým klientům.

Na rozdíl od některých mých kolegů a lékařů si myslím, že příliš nepomáhá ani prevence. Její většina totiž směřuje do míst, kde už jí není potřeba. Vždycky se tak připravujeme na bývalou válku. Z toho mi vychází, že nejdůležitější prevencí je životní POHODA.“

Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Celková spokojenost zabraňuje nemocem


Napětí

Z pohledu západní psychoterapie pracující s tělem je důležité upozornit na to, že tělesné napětí vždy souvisí s určitým způsobem prožívání, myšlení a chování. Proto princip uvolňování není něčím, co se týká pouze těla, ale zahrnuje celou osobnost a také sociální okolí, v němž tato osobnost žije, a měl by proto být vždy doprovázen integrací psychických obsahů ležících za napětím, změnou sebevyjádřování a kvality vztahů s okolím.

V tomto smyslu také Čeng Man-čching hovoří o postoji „otevřeného srdce“. Uvolňujeme-li totiž napětí pouze v tělesné rovině, hrozí nebezpečí, že se přenese na hlubší úroveň, např. do kostí či vnitřních orgánů, protože vzorec, se kterým souvisí, trvá dál.

Zdroj: Nic vám netajím – Wolfe Lowenthal
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Napětí


Meč je prodloužením vaší ruky

V umění šermu se učíme, jak se principy tchaj-ťi přenášejí i na používání předmětů, nástrojů či zbraní. Meč je prodloužením vaší ruky a také vaší čchi. Paže musí být zcela uvolněná, aby čchi mohla volně proudit ze země až do špičky jeho ostří. I to nejmenší napětí v paži nebo ramenou blokuje cestu čchi a vede k tomu, že s mečem manipulujeme, místo abychom se podřídili proudění energie. Máme jen přenášet váhu, otáčet se v pase a umožnit gravitaci a dostředivé síle, aby mečem pohybovaly samy. Při správném provádění formy máte pocit, že je meč živý a vy jen následujete jeho pohyb.

Při cvičení s partnerem stejně jako v tchuej-šou neodporujete ani neútočíte, ale snažíte se vycítit partnerovou sílu nebo odpor a proniknout kolem nich k jeho středu, jako když voda oblévá kámen uprostřed říčního proudu. Nespoléhejte na nějakou taktiku nebo rychlost. Buďte v kontaktu a odpovídejte na rychlý pohyb rychlým, na pomalý pomalým. Jedině díky své citlivosti můžete – jak pravil mistr válečného umění Sun-c´- „vyrazit až po protivníkovi, ale k cíli dospět první“.

Pokročilý žák tchaj-ťi meče působí, jako by byl mnohem rychlejší než jeho protivník. Není to však díky nějakým zvláštním nebo speciálně vycvičeným reflexům, ale díky schopnosti „zachycení kontaktů“. Meč tak překonává menší vzdálenost a jedině tak může i starší člověk, díky své citlivosti, porazit i několik mladších a rychlejších protivníků.

Citlivost nám umožní „odvrátit tisíc liber silou pouhých čtyř uncí“ a obrátit protivníkovu sílu proti němu.

Zdroj: Nic vám netajím – Wolfe Lowenthal
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Meč je prodloužením vaší ruky


Využívejte svůj dech

Dech je život! Abychom mohli žít, musíme dýchat. Už jako první lidskou činnost se v matčině lůně učíme vydechovat; miminko totiž vydechuje plodovou vodu. První impulz, který cítí děťátko, jakmile se prodere na svět, je nadechnout se. Tento reflex nás provází celý život až do smrti, k poslednímu výdechu. Proto je přirozené a nesmírně důležité vnímat dech vlastně jako kotvu vlastního vědomí. Navíc je dýchání téměř u všech lidí pojímáno jako základní pozitivní zkušenost. Při vědomém dýchání tyto dobré pocity ustavičně aktivujeme. Když se během dne snažíme uvědomit si tělo, vždy znovu zaměřujeme pozornost na dech, tuto neodmyslitelnou součást vlastního vnímání, abychom se soustředili na své nitro, oprostili hlavu od dotírajících myšlenek, zklidnili se a zapojovali bdělost.

Výzkumy potvrdili, že čím hlubší je dýchání, tím méně myšlenek se nám honí hlavou. Pokud budeme vědomě zhluboka dýchat, mozek se uklidní. S dechem můžeme pracovat pasivně i aktivně. Když ho pouze pozorně vnímáme, uvědomujeme si, jak se cítíme. Můžeme ho však také řídit, a tím aktivně ovlivňovat vnitřní stav.

Dýchání navíc posiluje tělo. Hlubokým, dlouhým a klidným dýcháním dodáme tělu větší množství kyslíku. Mozek je pak výkonnější a díky tomu se zlepšuje naše schopnost soustředění, vštípivost a paměť. Všechny myšlenkové pochody probíhají mnohem pokojněji. I ostatní části těla jsou na tom lépe, zvláště když sportujeme, čímž zvyšujeme vitální kapacitu plic, prohlubujeme dýchání a do celého organismu se tak dostává více kyslíku.

Porovnáním dechu zjistíte, jaká je vaše momentální aktivita. Pokud jsou nádechy delší než výdechy, nacházíte se spíše ve fázi regenerace, kdy se „nabíjejí vaše akumulátory“, pokud naopak dlouze vydechujete, soustředíte se na výkon, vydáváte energii a jste aktivní. Chcete-li se rychleji zklidnit, koncentrujte se na hlubší a delší nádechy.

Šaolinské dechové cvičení k získání energie: S každým dlouhým, hlubokým a vědomým nádechem pozvedněte pánevní dno tím, že stáhnete příslušné svaly. Při výdechu je zase uvolněte. Cvičte desetkrát a vnímejte účinek. Již po několika opakováních pravděpodobně zjistíte, že jste bdělejší, vitálnější a máte více energie.

Zdroj: Šaolin Tajemství vnitřní síly – Dr. Thomas Späth, Shi Yan Bao
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Využívejte svůj dech


Důvěra

Základem finanční síly je důvěra. Nejsem ohromen tím, kolik mají obchodníci peněz, ale kolik jich dokážou získat. Peníze lze získat díky integritě, dobré pověsti, hodnotě a aktivům. Utratil jsem obrovské sumy peněz u velkých firem, aniž bych měl smlouvu. Podle jednoho starého rčení je smlouva tak dobrá jako papír, na kterém je napsána. Znamená to, že hodnota smlouvy pramení jednoznačně z integrity člověka, se kterým obchodujeme. Nemá-li takovou integritu, neměli bychom s ním vůbec obchodovat. Je-li jediným důvodem, proč s námi jednají čestně, jen to, že kdyby to nedělali, mohli bychom je pohnat před soud, proč bychom je potřebovali? Veškerý byznys se odehrává v rámci těchto mantinelů.

Zdroj: Úspěch je pro vás – David R. Hawkins, M.D., Ph.D
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Důvěra


Tchaj-ťi jako meditace

Profesor Čeng (Man-čching) nevyučoval žádná doplňková cvičení čchi-kungu, protože v jeho pojetí byl čchi-kung (disciplína věnující se rozvíjení a kultivaci čchi) vlastním jádrem tchaj-ťi čchüan. Celé tchaj-ťi se vztahuje k rozvíjení a kultivaci čchi.

Tchaj-ťi je samo o sobě MEDITACÍ. „Když cvičíte formu nebo tchuej-šou, neměli byste se potit,“ říkal nám. „Při meditaci se také nepotíte, proč tedy při cvičení?“ Pocení je totiž podle profesora příznakem, že se čchi rozmělňuje a rozptyluje.

Meditace při tchaj-ťi působí na čchi: když cvičíte formu, měli byste si představovat, že VZDUCH je HUSTÝ jako VODA. Důležitost této představy se také odrazila v jednom z názvů tchaj-ťi: „plavání na suchu“. Čím hustší vzduch cítíte, tím silnější je vaše čchi.

KLIDNÉ A ROVNOMĚRNÉ cvičení formy – „jako byste odvíjeli vlákno hedvábí z kokonu“, pohyb těla jako jednoho celku, zakořenění i vzpřímená páteř, to vše napomáhá rozvoji čchi. Již samo UVOLNĚNÍ, které je základem tchaj-ťi, má za cíl odstraňovat napětí, bloky a tvrdou sílu, a tím v těle otevírat dráhy pro volné proudění a shromažďování čchi.

Zdroj: Nic vám netajím – Wolfe Lowenthal
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Tchaj-ťi jako meditace


Místo obvyklého norovočního přání přikládám inspirativní myšlenku, která by mohla obohatit váš život (nejen) v roce 2023. Pochází z knihy Christiny von Dreien nazvané „Christina kniha III. – Vědomí vytváří mír“:

Pravda je mým životem a také tvým

Pravda rovněž znamená, že máme jasno v naší osobní realitě. Pravdu nenajdeme nikde mimo nás, pouze v našem nitru. Probudit se znamená objevit a objevit znamená porozumět. Svoji pravdu pochopíme až tehdy, uvědomíme-li si, že svoji osobní pravdu najdeme pouze ve svém nitru.

Poslouchej své srdce, poslouchej pravdu, kterou ti sděluje, a žij ji. Následuj ji. Zvuk tvého srdce tě spolu s pravdou přítomného okamžiku přivede přesně tam, kde je to v dané chvíli pro tebe nejvhodnější. Důvěřuj vnitřní pravdě svého srdce. To je to, na čem záleží.

Pravda tančí v našich srdcích. Jakmile nasloucháme svému srdci, ztělesňujeme pravdu svého srdce, a tak se vytváří pole, jež sestává právě z této vibrace. Žijeme-li tím, co nám říká naše srdce, bez ohledu na vnější okolnosti, vytváříme pole pravdy, které se hýbe spolu s námi. A všude, kam se dostavíme, se skrze toto pole objeví pravda, jež byla dříve skryta.

Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Pravda je mým životem a také tvým

 

Print Friendly