FB offline 2023

Vítejte na stránce, na níž najdete některé příspěvky zveřejňované souběžně na facebookové stránce časopisu. Je určena těm, kteří nemají FB účet nebo čtenářům, kteří chtějí mít všechny články „po ruce“. Věříme, že příspěvky vás inspirují k zamyšlení a zlepšení vašeho života či cvičení!

Příspěvky z minulých let naleznete po kliknutí na:
FB offline 2021
FB offline 2022

 

Divider - řekli o tchaj-ťi

 

Rozpoznejte pravou chvíli

Náš všední den často probíhá ve znamení netrpělivosti, hektičnosti a uspěchanosti. Stále máme pocit nedostatku času. Odkud se tento pocit bere? Než se pokusíme odpovědět, podívejme se trochu blíže na pojem času.

Staří Řekové označovali čas třemi různými slovy. ChRONOS pro ně znamenal čas, který máme objektivně k dispozici, tedy 24 hodiny každý den, 7 dní v týdnu atd. Někdy pro nás ovšem čas plyne subjektivně rychleji nebo pomaleji, podle toho, jak intenzivně a vědomě právě žijeme. Subjektivní vnímání času se odráží ve druhém pojmu – KAIROS. Jím je míněn „správný“ nebo „vhodný“ okamžik. Můžeme se naučit získat cit, respektive intuici pro to, co bychom v určitý čas měli nejspíše dělat. Třetí výraz – EÓN – značí „věk“ nebo „časový úsek“. Používá se například pro životní období jako dětství, mládí a dospělost, pro přirozený koloběh ročních období nebo den a jeho přechod v noc. Přitom jeden časový úsek střídá druhý.

S těmito třemi různými pojetími času zacházíme většinou nesprávně. Do jedné hodiny svého času – chronos – se snažíme vměstnat co nejvíce činností, nákupů, telefonátů a podobně. Nevyužíváme vhodné okamžiky – kairos; například promarníme svůj duševní „prime time“, to znamená hodinu po probuzení, kterou máme opravdu jen a jen pro sebe, nebo nepijeme, přestože máme žízeň. Žijeme proti času (eón), když v 71 letech začneme poprvé v životě trénovat na maraton nebo se v 28 letech dereme na pracovní pozici, která vyžaduje hodně zkušeností.

Pokud budeme vědomě a pozorně dbát na to, abychom nezacházeli nesprávně s časem, klidně šli svou cestou a počkali, až nám intuice, pocit v břiše, respektive naše nitro ohlásí, kdy nazrál čas pro určitou činnost, můžeme se naučit rozpoznávat a využívat okamžiky (kairos) a sklízet ovoce v podobě trpělivosti, vnitřního pokoje – a také dostatku času (chronos). Čas nám již nebude chybět a získáme vnitřní sílu.

Jistěže není vždy možné dělat všechno v okamžiku, který subjektivně považujeme za nesprávnější. Jsme vázáni určitými podmínkami. Alespoň v rámci možností bychom se však měli snažit najít si pro své aktivity ten nejvhodnější čas. Především je třeba uspořádat si den tak, jak to vyhovuje našemu osobnímu rytmu a našim potřebám. Jinak plaveme – obrazně řečeno – příliš často proti proudu a spotřebováváme nadměrné množství energie.

Pomoci vám mohou rituály. Například každé ráno, když vstanete, vypijete sklenici teplého čaje a deset minut věnujete cvičení čchi-kungu. A na večer, než půjdete spát, si naplánujete deset minut meditace nebo cvičení bdělosti, kdy budete vnímat, přijímat a vypouštět myšlenky. Tak si vytvoříte vnější rámec a získáte vnitřní klid pro smysluplnější zacházení s časem, díky němuž budete vnitřně silnější.

Zdroj: Šaolin Tajemství vnitřní síly – Dr. Thomas Späth, Shi Yan Bao
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Rozpoznejte pravou chvíli


Tóra… a Tao

Tóra je název pěti knih bible, kterým se též říká Pentateuch. Abstraktněji je to také jakýkoli obsah nebo duchovní hodnota vyplývající z přikázání Tóry. Slovo Tóra v běžném překladu z hebrejštiny je výuka, učení a zákon. Jeho kořenové sloveso tur však znamená hledat, putovat, prozkoumat. Tím je význam slova „tóra“ vlastně spojena s pojmy „túra a turista“ (v angl. tour, tourist). Na úrovni energie je toto sloveso spojeno se širokým kruhovým pohybem.

A v mém chápání (autorky – viz níže) je pojem „Tóra“ analogií k pojmu „Tao“, což znamená „cestu“, nebo i spojení mezi protiklady jin / jang.

Zdroj: Šavuot „Svátek týdnů“ – Hana Alisa Omer (Sféra 5, 6/2023)
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Tóra… a Tao


Duchovní poznávání

Zatímco současný vědec hledá poznání za pomoci experimentů s pokusnými zvířaty a pomocí klinických pozorování nemocných osob, složitých chemických a radiobiologických analýz, drahých aparatur, počítačových programů a internetu, moudří učitelé nacházeli po tisíciletí poznání v klidu mysli. Stav, kdy se z rozumového vědění stává vnitřní duchovní jistota, ve které se vědoucí sjednocuje s věděním, je mnoha racionálním vědcům neznámý a nepochopitelný.

Stav vědomí, který Sidhártha Gautama (Buddha) nazval osvícením, je stav nalezení a obnovení dokonalé duchovní rovnováhy, cíl mnoha hledajících na cestě duchovního vývoje.

Prozření osvícené bytosti je mystériem, které působí za hranicemi času a prostoru. Je to dimenze vědomí, které je nadsmyslovou silou osvícené bytosti. Poznání toho, že duchovní vnímání je nadřazeno smyslovému vnímání, připomínají lidem vytrvale a trpělivě po stovky let duchovní učitelé. Lidem vždy zdůrazňovali také to, že stavu osvícenství (osvobození, realizace, nirvány, čistého vědomí) může dosáhnout každý člověk. Je to poznání, které vede k rozvoji nejvyšších ideálů lidskosti. Cesta k dosažení stavu osvícení je také hledáním toho, jak umět přijmout utrpení, jak najít radost z každodenně prožívaného života a jak rozumět sám sobě. Je to učení o cestě ke skutečnému štěstí.

Víme však, že takové názory nejsou kompatibilní se současnými obecně přijímanými pravidly vědecké práce. Z tohoto pohledu je proto pochopitelné, že mnozí vědci možnosti duchovního vnímání odmítají, popírají a zesměšňují, protože neprošli osobní zkušeností a neměli možnost verifikace tohoto způsobu poznávání.

Zdroj: Poruchy nálad aneb hledání souvislostí fyziologických a duchovních procesů – prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. (Meduňka 5/2023)
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Duchovní poznávání


Předcházení nemocem

Je důležité nemoci předcházet, a nikoli čekat, až přijde, a pak ji léčit. Tradiční přístup čínské medicíny spočíval v tom, že se doktor platil za to, že člověka udržoval zdravého. Když jeho svěřenec onemocněl, lékař plat nedostával, dokud ho opět neuzdravil. Základním důvodem cvičení (v této knize) je posílit vnitřní sílu, imunitu a vytrvalost tak, abyste žili zdravý a dlouhý život.

Zdroj: Čchi-kung Cesta energie – Lam Kam Chuen (Umění zvládnutí vnitřní síly prostřednictvím cvičení Čchi-kungu)
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Předcházení nemocem


Tchuej-šou a nečinění

Jedním z důvodů, proč je tak obtížné naučit se a správně provádět tchuej-šou, je jeho těsná provázanost s principem nečinění. Když cvičím tchuej-šou, nesnažím se útočit nebo bránit, mým záměrem je následovat. Mým postojem je naslouchání, jde o to „být zde“ – bez volního zaměření či plánování, co budu dělat a jak. Naprosto nijak neodporuji záměrům protivníka. Dávám mu, co chce, jen vytvářím takové prostředí, ve kterém to, co dostane, není přesně tím, co očekával.
Abych toho byl schopen, musím si udržovat rovnováhu a být přitom pohyblivý. Slovy klasiků: být jako dokonale vyvážené kolo, jehož rovnováha je tak jemná, že ho uvede do pohybu pouhá moucha, která o něj zavadí.

„Dát protivníkovi vše, co chce“ ve formě tchuej-šou znamená, že význam každého mého pohybu není automaticky jin nebo jang, ale závisí na záměru a směřování partnera. Každá pozice může být použita k útoku i k neutralizaci, záleží na tom, zda partner ustupuje nebo útočí. „Volba je jeho, síla je má.“ V podstatě o výsledku rozhoduje schopnost naslouchat protivníkovi:

„Bitva je rozhodnuta, když se meče poprvé zkříží,“ praví staré čínské přísloví.

Účelem tchuej-šou je stávat se „neutrálnějším, měkčím a citlivější, abychom byli schopni vnímat záměry partera, ale aby on necítil naše. „Dát partnerovi přesně co chce“ bude mít po nějaký čas za následek, že vše opravdu půjde podle jeho přání a vy budete prohrávat. Než se naučíte „tajemství metody“, musíte se připravit na dlouhé a hořké porážky. To je ale jediná cesta. „Budete-li toužit po zisku, nakonec jen ztratíte… Jedině budete-li ochotni utrpět velké ztráty, dosáhnete nakonec velkých zisků.“

Zdroj: Nic vám netajím – Wolfe Lowenthal
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Tchuej-šou a nečinění


Energie z pohledu TČM

Zajímavý pohled na naši celkovou energii nám dává tradiční čínská medicína. Energii čerpáme pomocí slinivky břišní (okruh sleziny) z potravy, poté tato energie v těle stoupá nahoru do plic a misí se s energií z dechu.

Do plic také přichází nepřetržitý tok vrozené energie z ledvin. Vše se promíchá a přes srdce se dostává do celého těla. Vyplývá z toho řada skutečností, ale nejdůležitější je to, že všechno můžeme ovlivnit svým jednáním a chováním. Jinými slovy – když dobře jíme a dýcháme, může být celková životní energie dlouhodobě velmi dobrá.

Pro stav naší celkové energie je také nezbytný pohyb. Je to velmi důležitá součást našeho života. Kostra, vazy i svaly jsou nám dány proto, abychom se hýbali, pohyb totiž způsobuje vyplavování hormonů štěstí (endorfinů) a psychickou pohodu. Velkým tématem jsou však nejrůznější blokády, které během života vznikají jak na úrovni fyzické – tedy našeho pohybového aparátu – tak na úrovni vnitřního toku energie v našem těle. Když se nehýbeme, blokády se vrství a sčítají, čímž ztrácíme svoji vnitřní i vnější pružnost a celý náš organismus strádá a postupně chátrá.

Dalším velkým tématem je náš energetický kontakt s okolím. To, co se kolem nás děje a čemu jsme vystaveni, ovlivňuje naši energii i psychiku. Náš energetický systém není uzavřený a stále z něj něco přijímáme a také do něj něco předáváme. Jsme-li vystaveni strachu, napětí, nepochopení či jakémukoliv druhu teroru, má to podstatný vliv na naši psychiku i celkovou životní energii.

Platí, že čím je naše tělo zdravější, tím lépe snášíme vše co na nás působí. Všechny energetické vlivy a stresy se přes naše energetická centra (čakry) a vegetativní nervový systém přenášejí tam, kde máme slabší místo, a pak nás oslabují, zatěžují a vyčerpávají. Každý z nás má přitom své slabší místo jinde, a proto někdo cítí napětí v žaludku, jindy trpí napětím játra nebo máme řidší stolici apod.

Ovlivňují nás a formují mezilidské vztahy s rodiči, sourozenci, partnery i vztahy na pracovišti. Částečně to můžeme ovlivnit prací na sobě formou psychoterapie, meditace atd. může nám to mnohé vysvětlit a také můžeme najít sílu to vyřešit. Mnoho lidí se slabšími ledvinami stresy somatizují přes tento orgán, což vede k prožívání velkého strachu, který je vyčerpává. Také zde hraje roli pátá čakra komunikace, což může vést k vyčerpávání štítné žlázy a jejím následným nemocem. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál.

Zdroj: Životní energie a my – MUDr. Vladimíra Strnadelová, Jan Zerzán (Meduňka 4/2023)
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Energie z pohledu TČM


Vitální energie (životní síla)

Podle taoistického pojetí je čchi životní energie a síla, kosmický duch, který vším proniká, vše oživuje a je totožný s prvotní energií. Ve všech živých organismech, tedy i v rostlinách, čchi obíhá celým tělem, čímž udržuje každou jeho část vitální a funkční. Kromě živých organismů se čchi vyskytuje i ve zdánlivě neživých věcech, například v minerálech, horninách, různých skořápkách. Je všude a ve všem, co je součástí přírody a vesmíru.

Velký taoistický alchymista Ke Chung napsal o důležitosti čchi: „Člověk je v čchi a čchi je uvnitř člověka. Nebe a země a deset tisíc jsoucen, všechny potřebují čchi, aby zůstaly při životě. Člověk, který nechává cirkulovat svou čchi, zachovává svou osobu a zahání nemoci, jež by mu chtěly škodit.“

Čchi zajišťuje v našem těle všechny životní pochody, výměnu látek a energie uvnitř těla a zároveň i s naším okolím, reguluje výstavbu a růst. Shromažďuje se v tan-tchienu (moři čchi, moři dechu) v blízkosti pupku a cirkuluje v meridiánech (akupunkturních drahách). Naše čchi může být ovlivněna počasím, potravou, obdobím, náladou, myšlenkami a mnoha dalšími aspekty. Čchi musí být opatrována a chráněna před oslabením a vyčerpáním protože v případě jejího oslabení nastává nemoc a smrt.

Čchi našeho těla se skládá ze dvou základních složek, z prenatální a postnatální čchi. Prenatální čchi je energie neboli jemná esence, kterou získáváme v okamžiku početí od svých rodičů, někdy je tato jemná získaná energie nazýván také nekosmickou a skladuje se v ledvinách. Postnatální (postkosmickou) energii získáváme až po narození. Je to jemná esence získaná ze stravy včetně tekutin a ze vzduchu. Na příjmu a přeměně potravy v jemnohmotnou esenci vyživující naše tělo se podílejí především slezina a žaludek. Plíce pak přijímají čistou čchi ze vzduchu. Každý z vnitřních orgánů našeho těla má svoji specifickou čchi, která určuje jeho konkrétní funkci v rámci celého organismu.

Vzájemná spolupráce ledvin, sleziny, žaludku a plic zajišťuje vznik a distribuci naší vitální energie, a proto bychom měli o tyto orgány obzvláště pečovat vhodnou stravou a odpočinkem (ideálně v období zimy), tím se vyhneme jarní únavě. V jarním čase můžeme také začít praktikovat cvičení pro posílení čchi, naší životní síly. Například čchi-kungová cvičení, tchaj-ťi nebo jógu.

Naši vitální energii bychom měli posilovat každý den, snažit se udržovat tělo uvolněné a průchodné, harmonizovat tělo i duši, abychom zabránili vzniku chorob a předčasnému stárnutí. Postupně začneme zjišťovat, že právě z těchto důvodů je praktikování tchaj-ťi nebo jógy cvičením na celý život. Zejména pro začátečníky je velmi důležitý fyzický kontakt se zkušeným mistrem – jen ta se můžeme naučit cvičit správně a vyvarovat se začátečnických chyb. Nebudeme-li provádět cvičení správně, bude to negativně ovlivňovat příznivý vliv cvičení, a kýžených výsledků tak dosáhnut nemusíme.

Zdroj: Zdroje naší energie – Mgr. Kristina Beranová (Meduňka 4/2023)
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Vitální energie (životní síla)


Právo na klid

Právo na klid by mělo patřit k úplně nejzákladnějším právům každého živého tvora. Jeho potřeba však nabývá významu až v posledních desetiletích, kdy se lidstvo doslova utrhlo ze řetězu (tedy v „civizlizované, západní části“). Pokud si chcete užít Božského, vesmírného klidu, tedy svého přirozeného stavu, je třeba poodstoupit od neklidného, ba šílícího davu nebo se naučit tuto techniku zvládnout i uprostřed psychopatického prostředí. Anebo se odstěhovat tam, kde nikdo někoho neobtěžuje a ustavičně.

A proč právo na klid? Klid, ponoření do ticha Univerza, ale i naší krásné přírody je velkým zdrojem duchovní síly, radosti a je jednou z vlastností Božství a osvícení. Jedině tak je možné zaslechout tichý hlas v hlavě, zaregistrovat jemné pokyny intuice, a právě za těchto podmínek je možno si uchovat, či dokonce zvyšovat svou energii. V prostředí chaosu, neklidu a predátorské energie ji naopak ztrácíme a jsme o ni bezohledně, často dokonce cíleně olupováni.

V Bibli je napsáno, že člověk nemusí pracovat. Dlouho jsem tomu výroku nerozuměl, až mi to jednou došlo. Práce je činnost, která nás živí a energeticky vyčerpává. V podstatě nás nebaví. Mnohem lepší je najít si intuitivně činnost, která nás také může živit, ale nevyčerpává nás, nýbrž naopak posiluje. To není práce (i když to někdy může být dřina). Chtějte pro sebe to nejlepší, a to stále. Pak zůstanete v síle, radosti i zdraví.

Zdroj: Právo na klid – MUDr. Tomáš Lebenhart (Meduňka 4/2023)
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Právo na klid


Dva způsoby odstrčení… prázdné a tvrdé místo

Existují dva způsoby odstrčení partnera: působit odstrčením na „prázdné místo“, nebo technikou ti-fang (stažení-útok) na „tvrdé místo“.

Podle principů jin a jang, vyvažování měkkého a tvrdého, platí, že je-li v těle nějaké napětí neboli „tvrdé místo“, musí zde být přítomno i proudění energie v opačném směru, tj. „měkké místo“. S oběma rukama v kontaktu s partnerovým tělem útočník „cítí“ odpor v oblasti, kterou si partner brání, tedy jeho „tvrdé místo“. Současně však také cítí tok energie v opačném směru – „měkké místo“, které si partner nemůže nijak chránit. Odstrčení je možno aplikovat stejně dobře na tvrdé jako na měkké místo. Které se rozhodne zvolit, pak závisí na poměru sil a na vztahu napětí partnera a energie útočníka.

Pro správné odstrčení je nutné porozumět základnímu pravidlu pohybu energie: tzv. plná nebo silná ruka je vždy ruka protilehlá noze, která nese většinu váhy těla. Mám-li 51 až 100 % váhy těla na levé noze, je plná pravá ruka, a obráceně. K aplikaci vnitřní energie se má vždy používat plná ruka. Útok, který nerespektuje tento zákon, je vnitřně nesourodý, nemá dostatek rovnováhy a nemůže brát sílu ze země. Jde o základní chybu nazývanou „dvojité těžiště“.

Když využíváme k útoku vnitřní energii, nepůsobíme levou nebo pravou rukou, ale proudem energie, který vychází z chodidel, vede nohama, pasem a zády a v rukou se jen projevuje.

Kdykoliv mohu směřovat útok přímo na měkké místo, ale u tvrdého místa narazím na odpor. Musím zde využít techniky ti-fang, stažení-útok. Ve chvíli, kdy se objeví první vlna partnerova odporu, pocítím tlak proti svým rukám. V tomto okamžiku závisí jeho rovnováha zcela na mé energii. Uhnu-li trochu dozadu (stačí sebeméně či sebejemněji), zakolísá – ztratí rovnováhu a své zakořenění. V tomto okamžiku zaútočím – nechám vyšlehnout proud energie. Celý tento proces se odehraje v pouhém okamžiku a projeví se jen nepatrným pohybem, vyžaduje však měkkou a zakořeněnou energii a velkou citlivost. Představuje jedno z vrcholných tajemství tchaj-ťi – esenci NEĆINĚNÍ – odstrčení bez použití vůle a tvrdé síly, ale s účinností a rychlostí blesku.

Zdroj: Nic vám netajím – Wolfe Lowenthal
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Dva způsoby odstrčení… prázdné a tvrdé místo


Zdravotní stav zad a páteře ovlivňuje zdravotní stav celého těla

Jestliže v důsledku poranění vzniknou svalové spasmy nebo dojde k poškození obratle či meziobratlové ploténky, případně pokud jsou kvůli nečinnosti záda ztuhlá a páteř méně pružná a všechny tyto a četné další poruchy nejsou léčeny, obrovské množství životní energie v důležitých bodech na zádech (tj. v míše, míšních nervech, meridiánu tu-maj, tj. střední zadní dráze, a v meridiánu močového měchýře) vyhasne. Dochází k degeneraci a rychlejšímu stárnutí.

Podle čínské medicíny jsou za vitalitu, sexuální energii, zdraví kostí (včetně zubů), některé aspekty sluchu a nemoci vlasů, ale samozřejmě též za obecné pojímané funkce detoxikace a metabolismu tekutin vykonávané močovým traktem zodpovědné především ledviny uložené v dolní části zad.. Víme, že všechny zmíněné stránky se zhoršují s věkem. Proto může být péče o záda tím nejdůležitějším, co můžete udělat pro své zdraví, vitalitu a pomalejší stárnutí.

Zdroj: Praktická cvičení podle čínské medicíny
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Zdravotní stav zad a páteře ovlivňuje zdravotní stav celého těla


Cvakání a klepání zuby

Zuby jsou považovány za prodloužení kostí a kosti jsou tkáň spojená s ledvinami, a tak cvičení posiluje nejen zuby a dásně, ale také ledviny. Je formou pchan-ta-kungu (poklepová cvičení) a jako takové rozptyluje lokálně uvízlou čchi a současně stimuluje průtok krve kolem kořenů zubů. Jelikož se cvičení provádí soustředěným způsobem, může posílit a zpevnit zuby, podobně jako soustředěné cvičení se zátěží vlastního těla zvyšuje hustotu kostní tkáně v jiných částech těla.

Stiskněte zuby tak, abyste zaslechli cvaknutí. Nemáte-li neošetřený zubní kaz nebo infekci, neměl by tento manévr vyvolávat žádnou bolest nebo nepříjemné pocity. Avšak nebuďte moc razantní, abyste si případně neublížili 🙂 . Snažte se, aby byly během cvičení do klapání zapojeny všechny zuby. Většina lidí nemá dokonalý skus, proto se po chvíli zaměřte na jinou část zubních oblouků. Tradičně se cvaká 36x, ale chcete-li, můžete i vícekrát.

Zdroj: Praktická cvičení podle čínské medicíny – Steven Cardoza
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Cvakání a klepání zuby


Přijímání energie

Jako nejvyšší úroveň „naslouchání“ a „zachycení kontaktu“ označoval profesor Čeng Man-čching „přijímání energie“, které již překračuje základní techniky tchuej-šou, tj. neutralizaci a odstrčení. Protivníkova energie je „přijata“ a okamžitě vrácena zpět, jako když se tenisový míček odrazí od pružného výpletu rakety. Ve své nejvyšší úrovni je „přijímání energie“ těžko popsatelné, protože žák je, v důsledku toho, co profesor nazýval duchovním osvícením, schopen odrazit útočníka „pouhým pohledem“. Starý pán zdůrazňoval, že tato schopnost není ničím nadpřirozeným, ale že je zcela z tohoto světa a že i my k ní můžeme dospět.

Svěšená pánev a udržování loktů v kontaktu (v tchuej-šou)

Pozice kříže a loků jsou velmi důležité, protože tvoří základní kameny cvičení. Existuje konfuciánský princip, o němž profesor hovořil jako o přímém spojení nebe a země. Toto spojení, které zároveň zosobňuje lidský rod, je principem středu, rovnováhy a mírnosti. „Svěšená a poklesnutá pánev“ spolu se vzpřímenou pozicí páteře vyjadřuje princip středu v tchuej-šou – bez toho je pozice „zlomená“ a partnerův útok nemůže být odveden stranou. Zlomená pozice také znemožňuje využít pro správné odstrčení energii země.

Udržováním loktů v kontaktu získáte bod opření, díky němuž může pohyb rovné páteře (nezlomené v kříži) působit na partnera. V opačném případě sice můžete jeho útok zachytit a vyhnout se mu, ale bez tohoto bodu opření nedokážete svého partnera odhodit.

Kurzy tchuej-šou profesora Čeng Man-čchinga většinou zahajovalo cvičení dlouhé řady dvojic. Profesor procházel podél ní a téměř bez výjimky opravoval dvě chyby: položil ruku na spodní část kříže žáka a zatlačil dolů a dopředu, aby přiměl kříž „poklesnout a svěsit se“, pak uchopil lokty cvičících a dal je k sobě, aby se jimi navzájem dotýkali.

Neutralizace a odstrčení

Ze dvou aspektů tchuej-šou: neutralizace a odstrčení, je neutralizace mnohem obtížnější. Neutralizace nepředstavuje únik před útokem, jde o současné vyprázdnění a naplnění, vyhnutí se a navrácení útočníkovy energie jemu samotnému.

Když cvičíte neutralizaci, představte si kolem sebe kruh. Protivník stojí za jeho okrajem a snaží se na vás zatlačit směrem do středu kruhu, aby vás vyhodil z pozice. Vaším úkolem je udržet ho za hranicemi kruhu. Dosáhnete toho tak, že budete naslouchat jeho energii, podvolíte se a pootočíte. Účinek jeho zatlačení bude stejný, jako kdyby se opřel o otočné dveře. Místo, aby se dostal ke středu, sklouzne stranou – křídlo dveří se pod jeho silou otevře, zatímco druhé se za ním zavírá či „naplňuje“.

Odstrčení je o něco snazší, ale přece dost obtížné udělat je správně. Vaším úkolem je zapůsobit přesně na partnerův střed. Minete-li ho, ať již vlevo, vpravo, shora či zdola, umožníte tím protivníkovi otočit se kolem osy a vaše odstrčení vyjde naprázdno. Jestliže jste přitom použili jen o trochu víc energie, než bylo potřebné, vyhodí vás partner snadno z pozice. Když je směr odstrčení správný a vy do něj vložíte svou vnitřní energii, partner odletí jako šíp vystřelený z luku. Kdokoli na vlastní kůži pocítil působení správného odstrčení, nutně si musí poopravit své mínění o tchaj-ťi jako o pouze sebeobranném umění.

Zdroj: Nic vám netajím – Wolfe Lowenthal
Původní FB články naleznete po kliknutí na: Přijímání energie, Svěšená pánev a udržování loktů v kontaktu, Neutralizace a odstrčení


Jak lze laicky vysvětlit kvantovou fyziku?

Newtonovská fyzika je věda, která vesmír rozděluje do dvou rozdílných částí. Zaprvé na fyzický, mechanický, tzv. reálný svět, a za druhé na energetický, neviditelný či spirituální svět (jakkoli to chcete nazvat), tedy v podstatě na hmotu a energii. Newtonovská fyzika říká, že můžete rozumět tomu, jak funguje hmota, aniž byste vzali v potaz roli energie. Tvrdí, že všechno, co se týká hmoty, může být ovlivněno pouze hmotou. V tom případě by platilo, že chcete-li uzdravit tělo, které je z hmoty, musíte to udělat jedině fyzickou cestou, což znamená užívání různých léčiv a provádění operací. Jsou to intervence založené na přesvědčení, že náš svět lze absolutně rozdělit na hmotu a energii.

Kvantová fyzika ale přišla už v roce 1925 s tím, že hmota je vlastně iluze. Atomy si představujeme jako malé fyzické kousky, které tvoří vesmír, ale když se fyzikové dostali k otázce, z čeho jsou atomy, ukázalo se, že nejsou z hmoty, ale z energie. Energie atomů se pak stává energií molekul, energie molekul se tává energií buněk a energie buněk skládají celého člověka.

Proč je to důležité? V newtonovské fyzice můžete hmotu od energie separovat, takže energie pro hmotu není relevantní, ale v kvantové fyzice je to naprosto odlišné. Říše energie je ta, která řídí vzezření hmoty! Jinými slovy – hmota je s energií přímo svázána. Citát od Alberta Einsteina, který vždy používám na přednáškách, zní: „Energetické pole je jediná řídící jednotka částic.“ Znamená to, že energie je jediná řídící jednotka hmoty.

Vůbec tedy nelze rozumět struktuře, funkcím, a chování fyzického lidského těla, aniž bychom vzali v potaz roli neviditelné energie. K označení této energie, která nás obklopuje, vědci používají slovo „pole“. Kdekoliv teď jste, jsou tam rádiové, televizní, mobilní vlny, solární energie, gravitační energie – vlastně jste stále jakoby v akváriu energií.

Jednoduchá definice těchto energetických polí by mohla být „neviditelné pohybující se síly, které ovlivňují fyzický svět“. Na této definici je nejdůležitější, že energetické pole můžu změnit na „energie“ (duchovno) a zachovat tu samou definici čili že neviditelné pohybující se síly zásadně ovlivňují fyzický svět. Kvantová fyzika nám poskytuje mechanismus pro něco, čemu dříve lidé říkali energie nebo duchovno, ale neměli pro to žádný vědecký důkaz. Přichází a předkládá důkaz o tom, jak neviditelná energie tvoří a tvaruje celý náš hmotný svět.

Zdroj: Rozhovor s Brucem Liptonem v knize Rozhodni se být zdráv od MUDr. Jana Vojáčka, Bruce Lipton je autorem knih Biologie víry, Spontánní evoluce a Líbánkový efekt
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Jak lze laicky vysvětlit kvantovou fyziku


Starý příběh vědy

Vědecká komunita se snaží ze strachu uchovat starý příběh… o tom, jaký je původ lidí a vesmíru a především o tom, jaké schopnosti/dovednosti lidé mají. Stará věda říká, že vesmír je mrtvý, je výsledkem prvotního třesku. Nová věda říká, že vesmír je živý, inteligentní, hvězdy ví, jak se vyhnout srážce, chovají se jaké živé organismy.

DNA ukazuje, že jsme se objevili na planetě jako anatomicky noví lidé před 200 000 lety. Od té doby se naše DNA nezměnila. Díky naší mutaci DNA máme neuvěřitelné schopnosti a dovednosti, kterým teprve začínáme rozumět.

Starý příběh nám tvrdí, že jsme nebohé oběti světa, který nejsme schopni kontrolovat – to je Darwinova teorie. Nová věda říká, že máme schopnost měnit svou DNA skrze epigenetiku, tj. přes myšlení, pocity, emoce, dech, zaměření, výživu, pohyb a prostředí. Akademická obec se snaží udržet starý příběh kvůli penězům, moci, chamtivosti, egu a (zlo)zvyku.

Proto je zásadní začít měnit to, jak sami o sobě přemýšlíme. Pokud přijmeme svou vlastní sílu, máme menší strach z vnější změny. Přestáváme spoléhat na chemikálie, čipy, umělou inteligenci…

Zdroj: Gregg Braden (americký vědec a spisovatel) v rozhovoru pro televize Cesty k sobě
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Starý příběh vědy


Přijímání/odmítání rodičů a jejich vliv

Bert Hellinger (pozn.: německý psychoterapeut a autor, proslavil se jako tvůrce originální psychoterapeutické metody nazývané Rodinné konstelace a Systemické konstelace) říká:

„Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. Žena, která si váží své matky a miluje ji, je pro muže daleko atraktivnější než ta, která svou matku odmítá. Rovněž muž, který si váží a přijímá svého otce, imponuje ženě výrazně více než muž, který svého otce zavrhl a usiluje pouze o to, nebýt jako on. Kdo odmítá své rodiče, může předávat jen málo.“

O vlivu rodičů píše opět výstižně: „Nepřijetím svého rodiče zůstává člověk nedospělým a nezralým. Od rodičů se můžeme plně odpoutat a stát se dospělými jedině tehdy, když nepřijmeme takové, jací jsou. Přestaneme od nich žádat, čeho se nám nedostalo, a trestat je podvědomě tím, že sami vedeme neuspokojivý život. Je třeba přijmout to, co nám rodiče dali, a smířit se s tím, co nám nedali, přijmout zodpovědnost za sebe sama a naplnění svých potřeb.“

Zdroj: Vladimír Münz v knize Rozhodni se být zdráv od MUDr. Jana Vojáčka
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Přijímání/odmítání rodičů a jejich vliv


Co nás učí tchuej-šou?

Je jednodušší kritizovat špatné tchuej-šou než praktikovat nebo jen popsat to správné. Jeho tajemství je prosté, ale nijak snadné, a je vyjádřeno čtyřmi čínskými znaky: „neodporuj, nenaléhej“ nebo větou: „nepoužij více síly než čtyři unce a nenech větší silou působit ani na sebe“.

Je důležité studovat formu! Pcheng, lu, ťi, an – zachycení, svinutí, stisknutí a odstrčení. V tcheuj-šou mají mít všechny pohyby stejnou kvalitu jako ve formě: záda jsou rovná, paže uvolněné, tělo zcela bez napětí, bez tvrdé, ztuhlé síly.

Tchuej-šou pomáhá rozvíjet naše porozumění energii a udržování rovnováhy. Cílem je naučit žáka vyrovnat se s jakýmkoli druhem útoku nebo jakýmkoli stavem energie, a to nikoli jen při cvičení s partnerem, který dodržuje stejná pravidla hry. Tajemství spočívá v mistrovském zvládnutí formy tchuej-šou.

Profesor Čeng Man-čching říkával: „Zachycení by nemělo zasahovat do území protivníka, ani svinutí do vašeho.“ Jestliže se zachycením dostanu na „protivníkovo území“, vyšel jsem příliš daleko a jsem ve velmi zranitelné pozici, což může šikovnější partner využít a porazit mě. „Vyjít příliš daleko“ je pozice, která si podle profesor „přímo říká o to, aby byla potrestána“.

„Nechat svinutí proniknout na své území“ zase znamená, že jsem narušil vlastní formu. Místo abych se otočil stranou a protivníkovu energii odvrátil, dovolil jsem jí proniknout až ke mně „domů“. Svinutí je v tchaj-ťi nejdůležitějším pohybem, je základem jeho praktického využití. Žák tchaj-ťi zpravidla boj nevyvolává, spíše musí útoku čelit. Nejlepší odpovědí na útok je právě svinutí, při němž odkloníme protivníkovu energii a necháme ho postupovat vpřed, až zajde ve své chamtivosti příliš daleko, za hranici své rovnováhy, což vyžijeme a vyhodíme ho z pozice. Poté následuje odstrčení: protivníkův výpad selhal, útočník se stáhne, aby ho zopakoval, ale my ho budeme následovat a pouze k jeho stažení přidáme trochu vlastní energie a odstrčíme ho.

Další technikou v tchuej-šou je „naslouchání“, cítění. To je také další důvod, proč jsou bloky a údery v tchuej-šou kontraproduktivní. Abyste mohli naslouchat, musíte být uvolnění a měkcí. Naslouchání nebo cítění podporuje rozvoj schopnosti „zachycení kontaktu“, která otevírá cestu k jádru tchuej-šou a také k „zázračným“ schopnostem tchaj-ťi jako bojového umění.

Zdroj: Nic vám netajím – Wolfe Lowenthal
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Co nás učí tchuej-šou


Proč homeopatie?

Německý lékař S. F. Ch. Hahnemann (1755-1843) se přírodní léčbě, kterou sám objevil, popsal a nazval homeopatií, věnoval od r. 1801. V roce 1810 vydal knihu „Organon racionální léčby“, kde se píše: Nejvyšším ideálem léčení je rychle, šetrně a natrvalo navrátit pacientovi zdraví co nejrychlejším, nejspolehlivějším a nejméně škodlivým způsobem; podle jasně srozumitelných principů je třeba odstranit a zničit nemoc v celé její šíři.“

Homeopatický lék má schopnost stimulovat organismus k lepšímu využití vlastních léčebných sil a odstraní vnitřní sklon pacienta k onemocnění. Tím se nastartuje „samoopravovací“ schopnost těla a posílený organismus pak má v případě akutní nemoci dost síly na to, aby napravil všechny škody a vrátil se do zdravého stavu.

Nemoc není problém, ale informace o tom, že nastal čas něco změnit.

Zdroj: Jana Čistecká v knize Rozhodni se být zdráv od MUDr. Jana Vojáčka
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Proč homeopatie


Vzájemná inspirace

V dnešní době se mohou dospělí od mnoha dětí učit. Duševní zralost nezávisí na věku fyzického těla. Existují osmdesátníci, kteří ve svém životě pochopili méně vývojových procesů než čtrnáctiletí. Otázkou tedy není, jak je někdo fyzicky starý, nýbrž kolik prožitků nasbíral, a především, kolik se toho z nich naučil. Zralost duše nezávisí na tom, jak dlouho je někdo na tomto světě a kolika inkarnacemi prošel… Jde o kvalitu, ne o kvantitu.

Každý má něco, čemu již porozuměl a co může předat ostatním, a každý má také něco, co doposud nepochopil a co od ostatních může přijmout. Můžeme se však jeden od druhého lépe učit tím, pokud skutečnosti, o nichž jsme nikdy předtím neslyšeli, hned nesmeteme ze stolu. Pouze proto, že jsi zatím o něčem neslyšel, sám jsi to nezažil, nebo nejsi schopen to vědomě vnímat, neznamená, že to na světě neexistuje.

Zdroj: Christina kniha III. – Vědomí vytváří mír – Christina von Dreien
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Vzájemná inspirace


Buďte optimisté

Být optimistou a myslet i jednat způsobem orientovaným na řešení nám pomáhá udržet si vibrace, jež jsou na vyšší úrovni než jakákoliv náročná situace. Možná, že okolnosti zůstanou stejné, ale my je vnímáme z jiné perspektivy a jednáme na jiném základě. Buď ihned rozpoznáme vhodné řešení, nebo máme aspoň jistotu, že se brzy objeví. Máme-li pocit, že daný problém nemá žádné řešení, nijak si nepolepšíme, a nezlepší se tím ani situace, ani nám samotným se nebude dařit lépe. Pokud jsme však přesvědčeni, že existuje pozitivní řešení, které je již tady, či se teprve objeví, je pro nás jednodušší zachovat se v situaci konstruktivně a činit správná rozhodnutí. Ač se daná situace nezmění, optimistovi se v ní bude dařit určit lépe nežli pesimistovi. A to je dostatečný důvod pro optimismus.

Zdroj: Christina kniha III. – Vědomí vytváří mír – Christina von Dreien
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Buďte optimisté


Vnitřní pokoj

Většina lidí touží po větším vnitřním míru a klidu. Avšak zpravidla nedokážeme zůstat vyrovnaní a pokojní, zvlášť když kolem víří chaos a ději se věci, které se nám nelíbí. Právě v těžkých životních situacích, kdy bychom potřebovali zachovat klid víc než kdy jindy, je pro nás mimořádně obtížné nenechat se vykolejit okolním děním a tím, s čím naprosto nesouhlasíme. V takových chvílích málokdy umíme nemyslet na nepříznivé okolnosti, ale zabýváme se jimi stále znovu, neúnavně, sveřepě a intenzivně, v marné naději, že tím něco vyřešíme nebo změníme. Většinou se totiž stane pravý opak: Čím více si přejeme něco změnit, tím méně se nám to daří – prostě proto, že nejsme uvolnění a nenecháváme věcem volný průběh. Kdybychom pochopili, že i špatná období a nepříjemné pocity pominou tak, jak přišly, bylo by v našem životě mnohem méně utrpení a dramat. Měli bychom v sobě větší pokoj, a tím bychom získali i vnitřní sílu.

Zdroj: Šaolin Tajemství vnitřní síly – Dr. Thomas Späth, Shi Yan Bao
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Vnitřní pokoj


Dělejte věci, které vás činí šťastnějšími!

Buďte šťastní. Čím podivnější a potřeštěnější je vnější svět, čím více okolností na fyzické úrovni podléhá chaosu, tím důležitější je vytvořit si pro sebe časy a prostory, v nichž provádíme to, co nám dodává radost a činí nás šťastnými.

Pokud budete sledovat pouze zprávy v médiích, můžete propadnout strachu nebo pocitu, že se situace zhoršují, ba že se s tím nedá nic dělat. To však není pravda. Existuje něco, co lze dělat kdekoliv a kdykoliv – můžeme zaměřit pozornost na to, abychom sobě i lidem okolo nás zprostředkovali chvíle radosti. Jakmile pociťujeme radost, naše vibrace se přirozeně zvyšují!

Každý den bychom si měli vyhradit čas a dělat něco, co nás činí šťastnými – i kdyby to mělo být jenom na deset minut. Vůbec nezáleží na to, co děláme. Byť je to jakkoliv nesmyslné; nic nemusíme vysvětlovat, ani své činy před nikým ospravedlňovat. Bez jakéhokoliv vysvětlování můžeme dělat něco, co nás baví, a v jakékoliv situaci jednoduše říci „ano“, nebo „ne“, aniž bychom jakékoliv své rozhodnutí museli nějak zdůvodňovat. Měli bychom si vzájemně důvěřovat v tom, že každý má svůj dobrý důvod, proč něco dělá či nedělá.

Mnoho dospělých v naší kultuře dnes není opravdu šťastných… Tedy, i kdyby to mělo být jenom deset minut denně: Pravidelně se zabývejte tím, co vás činí šťastnými! Máte na to právo. Pokud vás to baví, můžete třeba hodinu pobíhat jen tak dokola v kruhu, bez jakéhokoliv smyslu. Hrajte si jako malé dítě, anebo jen tak radostně poskakujte. Nejde o to, aby to dokázala pochopit či ospravedlnit vaše mysl.

Zdroj: Christina kniha III. – Vědomí vytváří mír – Christina von Dreien
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Dělejte věci, které vás činí šťastnějšími


Komplikované a složité nebo jednoduché a rychlé?!

Mnozí z nás si myslí, že něco může být pravdivé a dokáže fungovat pouze tehdy, pokud je to komplikované a obtížné, dlouho to trvá nebo je to drahé. Myslí si, že pokud je něco jednoduché a snadné, dá se to rychle udělat a nic to nestojí, pak na tom nebude něco v pořádku. Měli bychom si však zvyknout na to, že tento náš myšlenkový vzorec je zastaralý. V mnoha případech dnes již není platný; a v budoucnosti bude platit čím dál, tím méně. Teď totiž nežijeme plně ve staré energii, ale částečně i v energii nové. A v té je všechno mnohem lehčí.

Zdroj: Christina kniha III. – Vědomí vytváří mír – Christina von Dreien
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Komplikované a složité nebo jednoduché a rychlé


5 pravidel tchaj-ťi

Lidé, kteří se tchaj-ťi čchüan nevěnují, se často mylně domnívají, že tchaj-ťi je snadné. Do naučeného souboru vnějších pohybů je však zapotřebí zabudovat zásadní prvky/požadavky (viz níže), které rozhodují o tom, jestli člověk skutečně „vstoupí do dveří“:

  1. fang sung – uvolnění těla a kloubů správným způsobem
  2. pcheng ťing – vnější podpůrná síla tchaj-ťi čchüan (určitá forma rozpínání)
  3. ting-ťin – udržování vzpřímeného a vycentrovaného těla (ne pouze v konečné fázi, nýbrž v průběhu všech pohybů a přechodů mezi všemi pozicemi)
  4. čchen – schopnost uvolněného vyvažování nezbytná pro udržení rovnováhy a zakořenění
  5. čchan-s´ ťin – spirálovitý pohyb navíjení hedvábí (kdy se všechny části těla otáčí v kruzích a obloucích)

Zdroj: David Gaffney
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: 5 pravidel tchaj-ťi


Problém a jeho řešení se nikdy nenachází na stejné vibrační frekvenci

Lze říci, že dnes na Zemi existují dvě různé skupiny lidí. První skupina jsou ti, kteří stále věří, že násilí lze zastavit pouze násilím a že k nastolení míru jsou nutné války. Druhá skupina jsou ti, kteří již pochopili, že takto to nefunguje. Pokud na násilí, hněv, nenávist a odsuzování reagujeme ještě větším hněvem, nenávistí a odsuzováním, tím jen posilujeme tyto nízké energie, a proto nikdy nepominou.

Řešením je reagovat na násilí a války jinou energií – energií, jež vykazuje vyšší frekvenci nežli problém sám: láskou! Neboť každá válka na světě vznikla z nedostatku lásky. A zákonem je, že problém a jeho řešení se nikdy nenachází na stejné vibrační frekvenci. Řešení se vždy nachází na vyšší frekvenci než problém samotný.

Bez odpuštění panuje i nadále atmosféra sváru… To je naše mistrovská zkouška jako člověka na Zemi: Naučit se nechat proudit svoji lásku ke všem bytostem, bez ohledu na to, jak náročné jsou okolnosti.

Zdroj: Christina kniha III. – Vědomí vytváří mír – Christina von Dreien
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Problém a jeho řešení


Láskyplný pohled

Pohledem lze vyjadřovat emoce a myšlenky. Hledět lze láskyplně, podrážděně, překvapeně, pobaveně i nevěřícně. Jinak vypadá letmý pohled, jinak zaujaté pozorování. Na Východě se traduje, že kde je pohled, tam je energie (pozn.: což samozřejmě v taiji víme 🙂 ). Jestliže hledíme na televizní přijímač, posíláme energii elektronice, což není právě účelné. Pohled lze obrátit i dovnitř těla, jak se to děje při jógové relaxaci Jóga nidra. Během každodenních aktivit je dobré si uvědomovat, na co a jak hledíme a jaké jsou v našem pohledu emoce. Prohloubí to sebepoznání a zlepší hospodaření s energií.

Zdroj: Internetový deník MUDr. Nešpora
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Láskyplný pohled


Celková spokojenost zabraňuje nemocem

Už je to dávno, kdy jsem chodila k léčiteli Václavu Benešovi. Dodnes si ale pamatuji, jak mi na otázku: „Co mám dělat?“, odpověděl: „To je úplně jedno, co budete dělat.“ Dívala jsem se na něj a nechápala. Teď, když už jsem ušla poměrně dlouhou cestu, myslím, chápu docela dobře 🙂

Přikládám odpověď pana Beneše na otázku z jednoho rozhovoru – Jak si mají lidé uchovat zdraví? Neustále jim někdo radí, co mají jíst, jak se mají hýbat, co všechno by měli dodržovat, aby byli krásní, zdraví a úspěšní. Po určité době „odborníci“ zjistí, že je třeba skvělá doporučení tak trochu přehodnotit…

„Já jsem postupně došel k názoru, že je velice důležité nemít strach. Z ničeho! Umět si jít za svým! Nemyslím tím přímo za nějakým vytčeným cílem, ale za svou celkovou spokojeností. Jistě že nelze setrvávat v absolutní harmonii, mohou nastat a nastanou konfliktní situace, ale domnívám se, že základem spokojeného života je umění prosadit si své zájmy. To stačí.

Setkávám se s lidmi, kterým je osmdesát a více. Většina lidí na konci své cesty je nerudných, nespokojených. Něco jim uteklo. Ohromně složité jsou partnerské vztahy. Málokdo je hodnotí coby dobré. Jen mizivé procento lidí najde odvahu říci: „Náš vztah se přežil, najdu si někoho jiného nebo budu žít sám.“ Všecho se točí kolem odvahy a strachu. Nebát se měnit. Stejné platí o zaměstnání, zkrátka o všem. Jít za svou svobodou. Lidé ji spíš moc snadno ztrácejí, a tím trýzní sami sebe. Tento fakt se snažím dnes předávat svým klientům.

Na rozdíl od některých mých kolegů a lékařů si myslím, že příliš nepomáhá ani prevence. Její většina totiž směřuje do míst, kde už jí není potřeba. Vždycky se tak připravujeme na bývalou válku. Z toho mi vychází, že nejdůležitější prevencí je životní POHODA.“

Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Celková spokojenost zabraňuje nemocem


Napětí

Z pohledu západní psychoterapie pracující s tělem je důležité upozornit na to, že tělesné napětí vždy souvisí s určitým způsobem prožívání, myšlení a chování. Proto princip uvolňování není něčím, co se týká pouze těla, ale zahrnuje celou osobnost a také sociální okolí, v němž tato osobnost žije, a měl by proto být vždy doprovázen integrací psychických obsahů ležících za napětím, změnou sebevyjádřování a kvality vztahů s okolím.

V tomto smyslu také Čeng Man-čching hovoří o postoji „otevřeného srdce“. Uvolňujeme-li totiž napětí pouze v tělesné rovině, hrozí nebezpečí, že se přenese na hlubší úroveň, např. do kostí či vnitřních orgánů, protože vzorec, se kterým souvisí, trvá dál.

Zdroj: Nic vám netajím – Wolfe Lowenthal
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Napětí


Meč je prodloužením vaší ruky

V umění šermu se učíme, jak se principy tchaj-ťi přenášejí i na používání předmětů, nástrojů či zbraní. Meč je prodloužením vaší ruky a také vaší čchi. Paže musí být zcela uvolněná, aby čchi mohla volně proudit ze země až do špičky jeho ostří. I to nejmenší napětí v paži nebo ramenou blokuje cestu čchi a vede k tomu, že s mečem manipulujeme, místo abychom se podřídili proudění energie. Máme jen přenášet váhu, otáčet se v pase a umožnit gravitaci a dostředivé síle, aby mečem pohybovaly samy. Při správném provádění formy máte pocit, že je meč živý a vy jen následujete jeho pohyb.

Při cvičení s partnerem stejně jako v tchuej-šou neodporujete ani neútočíte, ale snažíte se vycítit partnerovou sílu nebo odpor a proniknout kolem nich k jeho středu, jako když voda oblévá kámen uprostřed říčního proudu. Nespoléhejte na nějakou taktiku nebo rychlost. Buďte v kontaktu a odpovídejte na rychlý pohyb rychlým, na pomalý pomalým. Jedině díky své citlivosti můžete – jak pravil mistr válečného umění Sun-c´- „vyrazit až po protivníkovi, ale k cíli dospět první“.

Pokročilý žák tchaj-ťi meče působí, jako by byl mnohem rychlejší než jeho protivník. Není to však díky nějakým zvláštním nebo speciálně vycvičeným reflexům, ale díky schopnosti „zachycení kontaktů“. Meč tak překonává menší vzdálenost a jedině tak může i starší člověk, díky své citlivosti, porazit i několik mladších a rychlejších protivníků.

Citlivost nám umožní „odvrátit tisíc liber silou pouhých čtyř uncí“ a obrátit protivníkovu sílu proti němu.

Zdroj: Nic vám netajím – Wolfe Lowenthal
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Meč je prodloužením vaší ruky


Využívejte svůj dech

Dech je život! Abychom mohli žít, musíme dýchat. Už jako první lidskou činnost se v matčině lůně učíme vydechovat; miminko totiž vydechuje plodovou vodu. První impulz, který cítí děťátko, jakmile se prodere na svět, je nadechnout se. Tento reflex nás provází celý život až do smrti, k poslednímu výdechu. Proto je přirozené a nesmírně důležité vnímat dech vlastně jako kotvu vlastního vědomí. Navíc je dýchání téměř u všech lidí pojímáno jako základní pozitivní zkušenost. Při vědomém dýchání tyto dobré pocity ustavičně aktivujeme. Když se během dne snažíme uvědomit si tělo, vždy znovu zaměřujeme pozornost na dech, tuto neodmyslitelnou součást vlastního vnímání, abychom se soustředili na své nitro, oprostili hlavu od dotírajících myšlenek, zklidnili se a zapojovali bdělost.

Výzkumy potvrdili, že čím hlubší je dýchání, tím méně myšlenek se nám honí hlavou. Pokud budeme vědomě zhluboka dýchat, mozek se uklidní. S dechem můžeme pracovat pasivně i aktivně. Když ho pouze pozorně vnímáme, uvědomujeme si, jak se cítíme. Můžeme ho však také řídit, a tím aktivně ovlivňovat vnitřní stav.

Dýchání navíc posiluje tělo. Hlubokým, dlouhým a klidným dýcháním dodáme tělu větší množství kyslíku. Mozek je pak výkonnější a díky tomu se zlepšuje naše schopnost soustředění, vštípivost a paměť. Všechny myšlenkové pochody probíhají mnohem pokojněji. I ostatní části těla jsou na tom lépe, zvláště když sportujeme, čímž zvyšujeme vitální kapacitu plic, prohlubujeme dýchání a do celého organismu se tak dostává více kyslíku.

Porovnáním dechu zjistíte, jaká je vaše momentální aktivita. Pokud jsou nádechy delší než výdechy, nacházíte se spíše ve fázi regenerace, kdy se „nabíjejí vaše akumulátory“, pokud naopak dlouze vydechujete, soustředíte se na výkon, vydáváte energii a jste aktivní. Chcete-li se rychleji zklidnit, koncentrujte se na hlubší a delší nádechy.

Šaolinské dechové cvičení k získání energie: S každým dlouhým, hlubokým a vědomým nádechem pozvedněte pánevní dno tím, že stáhnete příslušné svaly. Při výdechu je zase uvolněte. Cvičte desetkrát a vnímejte účinek. Již po několika opakováních pravděpodobně zjistíte, že jste bdělejší, vitálnější a máte více energie.

Zdroj: Šaolin Tajemství vnitřní síly – Dr. Thomas Späth, Shi Yan Bao
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Využívejte svůj dech


Důvěra

Základem finanční síly je důvěra. Nejsem ohromen tím, kolik mají obchodníci peněz, ale kolik jich dokážou získat. Peníze lze získat díky integritě, dobré pověsti, hodnotě a aktivům. Utratil jsem obrovské sumy peněz u velkých firem, aniž bych měl smlouvu. Podle jednoho starého rčení je smlouva tak dobrá jako papír, na kterém je napsána. Znamená to, že hodnota smlouvy pramení jednoznačně z integrity člověka, se kterým obchodujeme. Nemá-li takovou integritu, neměli bychom s ním vůbec obchodovat. Je-li jediným důvodem, proč s námi jednají čestně, jen to, že kdyby to nedělali, mohli bychom je pohnat před soud, proč bychom je potřebovali? Veškerý byznys se odehrává v rámci těchto mantinelů.

Zdroj: Úspěch je pro vás – David R. Hawkins, M.D., Ph.D
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Důvěra


Tchaj-ťi jako meditace

Profesor Čeng (Man-čching) nevyučoval žádná doplňková cvičení čchi-kungu, protože v jeho pojetí byl čchi-kung (disciplína věnující se rozvíjení a kultivaci čchi) vlastním jádrem tchaj-ťi čchüan. Celé tchaj-ťi se vztahuje k rozvíjení a kultivaci čchi.

Tchaj-ťi je samo o sobě MEDITACÍ. „Když cvičíte formu nebo tchuej-šou, neměli byste se potit,“ říkal nám. „Při meditaci se také nepotíte, proč tedy při cvičení?“ Pocení je totiž podle profesora příznakem, že se čchi rozmělňuje a rozptyluje.

Meditace při tchaj-ťi působí na čchi: když cvičíte formu, měli byste si představovat, že VZDUCH je HUSTÝ jako VODA. Důležitost této představy se také odrazila v jednom z názvů tchaj-ťi: „plavání na suchu“. Čím hustší vzduch cítíte, tím silnější je vaše čchi.

KLIDNÉ A ROVNOMĚRNÉ cvičení formy – „jako byste odvíjeli vlákno hedvábí z kokonu“, pohyb těla jako jednoho celku, zakořenění i vzpřímená páteř, to vše napomáhá rozvoji čchi. Již samo UVOLNĚNÍ, které je základem tchaj-ťi, má za cíl odstraňovat napětí, bloky a tvrdou sílu, a tím v těle otevírat dráhy pro volné proudění a shromažďování čchi.

Zdroj: Nic vám netajím – Wolfe Lowenthal
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Tchaj-ťi jako meditace


Místo obvyklého norovočního přání přikládám inspirativní myšlenku, která by mohla obohatit váš život (nejen) v roce 2023. Pochází z knihy Christiny von Dreien nazvané „Christina kniha III. – Vědomí vytváří mír“:

Pravda je mým životem a také tvým

Pravda rovněž znamená, že máme jasno v naší osobní realitě. Pravdu nenajdeme nikde mimo nás, pouze v našem nitru. Probudit se znamená objevit a objevit znamená porozumět. Svoji pravdu pochopíme až tehdy, uvědomíme-li si, že svoji osobní pravdu najdeme pouze ve svém nitru.

Poslouchej své srdce, poslouchej pravdu, kterou ti sděluje, a žij ji. Následuj ji. Zvuk tvého srdce tě spolu s pravdou přítomného okamžiku přivede přesně tam, kde je to v dané chvíli pro tebe nejvhodnější. Důvěřuj vnitřní pravdě svého srdce. To je to, na čem záleží.

Pravda tančí v našich srdcích. Jakmile nasloucháme svému srdci, ztělesňujeme pravdu svého srdce, a tak se vytváří pole, jež sestává právě z této vibrace. Žijeme-li tím, co nám říká naše srdce, bez ohledu na vnější okolnosti, vytváříme pole pravdy, které se hýbe spolu s námi. A všude, kam se dostavíme, se skrze toto pole objeví pravda, jež byla dříve skryta.

Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Pravda je mým životem a také tvým

 

Print Friendly