Zajímavosti 2023

Vítejte na stránce, na níž najdete některé příspěvky zveřejňované souběžně na facebookové stránce časopisu. Je určena těm, kteří nemají FB účet nebo čtenářům, kteří chtějí mít všechny články „po ruce“. Věříme, že příspěvky vás inspirují k zamyšlení a zlepšení vašeho života či cvičení!

Příspěvky z minulých let naleznete po kliknutí na:
FB offline 2021
FB offline 2022

 

Divider - řekli o tchaj-ťi

 

Citlivost a celistvost

„Při cvičení tchuej-šou“, říkal profesor Čeng Man-čching, „by neměly psychické problémy žáka ovlivňovat jeho fyziologii. Pokud u vás převáží touha někoho vyhodit z pozice nebo strach nebýt sám vyhozen, není to k ničemu. Proto je tchaj-ťi tak těžké. Správně se má tchuej-šou dělat opravdu jen jako cvičení. Navíc se mají čtyři formy, které obsahuje, praktikovat s vědomím pravdivosti, upřímnosti a integrity nás samých.“

Jak můžeme dosáhnout skutečné citlivosti k energii v tchaj-ťi, když se v běžném životě dál chováme necitlivě? Asi nejvyšší daň za to, že jsme skvělé superbytosti naší skvělé supercivilizace, platíme ztrátou citlivosti. Otupěla stejně jako ostří meče, který prošel tisíci bitvami.

Žáci, kteří se rozhodnou brát studium tchaj-ťi vážně, si postupně začínají všímat, jak se pomalu mění jejich osobnost. Díky uvolnění jsou otevřenější vůči lidem a situacím, zmenšily se jejich obavy a úzkosti a jsou méně zahledění do sebe.

Narůstající integrita či celistvost se projevuje v „umírněném“ chování. Žák tchaj-ťi tak snadno nezpanikaří a nezačne bezhlavě riskovat. Integrita, celistvost osobnosti prohlubuje také smysl pro odpovědnost a snižuje tendenci svádět vinu či odpovědnost na vnější okolnosti nebo ostatní zúčastněné.

Zdroj: Nic vám netajím – Wolfe Lowenthal
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Citlivost a celistvost


Proces proměny a uzdravování

Čím více vstupuje do našeho vědomí a těla světlo naší duše, tím více si uvědomujeme myšlenky, emoce a přesvědčení, která pochází z našich dávných zranění a blokád, abychom je mohli vyléčit. Je to součást procesu zvyšování našich vibrací.

Procházím tímto procesem dlouhou dobu. Bytosti naplněné světlem jsou od útlého věku napadány na všech úrovních a tyto útoky je zapotřebí zpracovat – také já to musím dělat. Ale nic z toho nenajdete v mých knihách. Je to také důvod toho, proč někdy vypadám unavěně nebo „divně“. Často se nás na to ptáte a zde je odpověď.

Naše vlastní vnitřní léčení je jedním z našich nejdůležitějších úkolů. Vnitřní práce vyžaduje, abychom trávili čas o samotě sami se sebou bez vyrušování. Jsou lidé, kteří nám mohou s některými problémy pomoci, ale v důsledku musíme zvládnout tento proces my sami. Vnitřní práce má vliv na nás samotné, ale nejen to, má vliv a léčí také kolektivní pole. Druzí, kteří jsou na stejné cestě, to pak mohou mít snazší.

Zdroj: Christina Von Dreien (řadí se k nové generaci mladých evolučních myslitelů, kteří nám odhalují zcela novou dimenzi lidského bytí)
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Proces proměny a uzdravování


Úroveň pokročilosti žáka

Ve svých Třinácti kapitolách popsal profesor Čeng Man-čching tři tradiční úrovně vývoje žáka tchaj-ťi čchüan – Nebesa, Země a Člověk. Vedle těchto tří klasických, hlavních úrovní, hovořil také o devíti stupních:

Úroveň člověka:
1. Uvolnění vazů a šlach od ramene k zápěstí,
2. od kyčle k chodidlu,
3. od kříže k vrcholku hlavy.

Úroveň země:
1. Klesnutí čchi do tan-tchienu.
2. Čchi dosahuje paží a nohou.
3. Čchi prochází křížem a stoupá až do vrcholku hlavy.

Úroveň nebes:
1. Schopnost naslouchání, čili pociťování síly.
2. Porozumění čchin (vnitřní, měkké, poddajné síle používané v tchaj-ťi čchüan).
3. Stupeň všemohoucnosti (představovaný např. silou bez fyzické energie).

Dosažení “toho“ nesouvisí s využitím tchaj-ťi v boji, je však úzce provázeno s chápáním a používáním síly v tchaj-ťi čchüan. Kromě klasických stupňů můžeme dosaženou úroveň posuzovat poněkud světštějším způsobem – do jaké míry je žák schopen využít tchaj-ťi v každodenním životě a v nečekaných situacích.

Průměrný začátečník je ztuhlý, tvrdý a nemá rozvinutou citlivost. Když ho někdo napadne, udělá nejlíp, když bude utíkat pryč, co mu nohy stačí, nebo když před sebe zvedne nejbližší židli. Je zajímavé, že přesto všechno je žák v tomto období nejblíže tomu, zachovat se v okamžiku ohrožení stejně jako skutečný mistr. Místo aby se pokoušel naučnými pohyby z formy tchaj-ťi bránit, intuitivně vycítí samotné principy – uvolní se a bude „naslouchat“ srdci celé situace. Už jen díky tomu se mu často podaří zvrátit běh událostí a nebezpečí střetu pomine.

Velkým kamenem úrazu je pro žáka nebezpečí, že pokud není vnitřně připraven investovat do ztráty, ale touží po vítězství, může zůstat věčným začátečníkem… naše prohlubující se citlivost nám prozrazuje mnohem více o blocích partnera než o našich vlastních. Nestačí používat techniku měkkosti – musíme být měkcí, „i ten nejposlednější atom našeho těla musí být uvolněný“. Teprve tehdy se začne umění tchaj-ťi skutečně projevovat. Doba, kterou tento proces vyžaduje, se však většinou neměří na roky, ale na desetiletí.

Vytrvá-li začátečník tak dlouho – nebo pokud na cestě zažije výjimečný skok ve směru hlubšího pochopení – stává se skutečným žákem tchaj-ťi. V tomto stadiu dále prohlubuje svou měkkost a citlivost a to nejen k druhým, ale také k sobě samému. Uvolnil horní část těla a nechal sílu klesnout do kořenů, které se tím velmi posílily. Naučil se také, jak používat vnitřní sílu, „odstrčení bez nejmenšího pohybu rukou“, a zároveň s tím porozuměl principu dvojitého těžiště.

I pokročilému žáku tchaj-ťi se může stát, že u něj tváří v tvář nebezpečí převáží strach a on ztuhne. Potom tchaj-ťi už jen těžko využije. Kung-fu mu sice proniklo pod kůži, ale čchi ještě neklesla do kostí a také se ještě dostatečně neproměnil na psychické úrovni. Nemůžeme o něm říci, že „i kdyby se mu k nohám zřítila velká hora, ani sval v jeho tváři se nepohne“. Tady již začíná pravé mistrovství. Kdo by se bál odstrčení nebo neutralizace, když má tělo odolné vůči úderům a kosti jako z ocele – když útok zraní jedině samotného útočníka? Na nejvyšší úrovni je člověk opravdu „všemohoucí“ a schopný na základě svého duchovního vývoje odhodit protivníka pouhým pohledem.

Zdroj: Nic vám netajím – Wolfe Lowenthal
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Úroveň pokročilosti žáka


Síla vody a tchaj-ťi

„Na světě není nic měkčího a slabšího než voda, když ale zaútočí na tvrdé a silné, nic jí neodolá.
Proto ji nic nemůže překonat. Slabé vítězí nad silným, měkké vítězí nad tvrdým.
Každý to dobře ví, ale nikdo se tím neřídí.“ (Tao-te-ťing, kap. 78)

Profesor Čeng Man-čching říkal:

„Měkké může zvítězit nad tvrdým, jak o tom zde píše Lao-c´, jedině prostřednictvím cvičení tchaj-ťi čchüan. Žák tchaj-ťi by měl svou intuici zaměřit na porozumění smyslu této myšlenky.

Potřebujete přímou zkušenost. Když budete odstrkovat vodu, poddá se vám, když se ale ona obrátí proti vám, půjde do toho celým svým objemem, a pak neexistuje způsob, jak ji odvrátit. Síla vody není v kapičce nebo v jednom šálku, ale v obrovském množství.

S naší čchi je to stejné. Jeden nádech čchi není nic, ale nahromadí-li se ji víc, má stejnou sílu jako obrovská vlna.

Nemějte nikdy strach, že snad nejste dost silní. Když jste v kontaktu s protivníkem a on na vás tlačí, musíte mu ustoupit. Jestliže jste schopní ustoupit a prostřednictvím čchi mu energii vrátit, pak máte právě tolik síly, kolik je třeba.

Staré čínské přísloví praví: „I když tě potáhne za jediný vlas, celé tvé tělo ho bude následovat.“ To je citlivost, jakou byste měli rozvíjet. Dokud nebudete takto rozumět částem sebe samého, nebudete se vyvíjet.

Když na vás zatlačím, pramení moje síla z kořenů. Proto nemůžete předem vycítit, že se blíží, a připravit se na ni. Pokud síla vychází z místa kontaktu, tj. z rukou, pak ji váš protivník včas rozpozná a může jí uniknout.

Voda se nebrání, neklade odpor, když na ni zatlačíte, prostě se poddá. Budete-li jako voda, nikdo se vám neubrání, ať bude, jak chce silný a velký. To je základním principem bojového využití tchaj-ťi.

Když podlehnete svému strachu, nejsou vám principy k ničemu. Jediným způsobem, jak je procvičovat a poznávat, je nemít strach. Jestliže se svého partnera bojíte a on vás ne, nedostanete se nikam.
Voda se ničeho nebojí. Říkáme tomu „duch velké odvahy“. Jenom díky němu můžete být měkcí. Na druhou stranu, když necítím strach, ale nejsem měkký, principy stejně nebudou fungovat.

Nejprve se musíte naučit principům a pak je kultivovat. Jak se bude vše měkkost rozvíjet, budou se i vaše pocity strachu zmenšovat, a to povede k dalšímu prohlubování měkkosti, až strach zmizí docela. To, co zde popisuji, je naprosto reálné, každý z vás toho může dosáhnout.“

Zdroj: Nic vám netajím – Wolfe Lowenthal
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Síla vody a tchaj-ťi


Které tchaj-ťi je nejlepší?!

Lidé hovoří o tom, jak je nejlepší „tohle“ tchaj-ťi nebo „tamto“ tchaj-ťi… samozřejmě tím míní svůj systém tchaj-ťi. Ten, kterému se věnují, je vždy nejlepší a ostatní jsou podřadné. Někteří obhajují stání a říkají, že cvičit příliš mnoho sestav je špatné, jiní říkají, že bychom se měli neustále pohybovat a stání není dobré. Někteří neústupně tvrdí, že tchaj-ťi je zaoženo na páce a síle, jiní mají jasno v tom, že vše je o čchi a vnitřní síle.

Ať je pravda jakákoliv, ať je výsledkem sporů mezi různými lidmi cokoliv, faktem je, že pokud člověk učí umění, které přináší prospěch lidem, s nimiž toto umění sdílí, pak přináší dobro a měl by pokračovat. Je dost prostoru pro všechny. Někteří se přikloní k ezoterice, jiní hledají materiálno. Život je plný podobných voleb a ti, kteří hledají, naleznou místo, kam patří.

Damo Mitchell – Lotus Nei Gong
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Které tchaj-ťi je nejlepší?!


Uvolnění mysli a naplnění břicha

Profesor Čeng Man-čching učil, že mezi tchaj-ťi a Klasiky je těsné spojení, které spoluutváří základy čínské kultury. Tchaj-ťi je většinou chápáno jako taoistické umění. Profesor však o sobě říkal, že se cítí být pouze ze 30 procent taoistou a ze 70 procent konfuciánem. Učil, že pro studium tchaj-ťi je klíčová třetí kapitola Lao-c´ovy knihy Tao-te-ťing:

„Proto moudrý vede sám sebe k uvolnění mysli, naplnění břicha, zjemnění vůle, zpevnění kostí.“

„Uvolnění mysli“ představuje nečinění. „Naplnění břicha“ je totéž, co měl na mysli Žlutý císař, když napsal: „Aby dosáhl osvícení, polyká mudrc Dech (čchi) nebes.“

Podle profesora je podstata tchaj-ťi čchüan vyjádřena ve větě: „Ať se čchi a ‚mysl srdce‘ navzájem udržují v tan-tchienu.“ Čchi se postupně shromažďuje v břiše, odkud začne přetékat a naplňovat tělo. Důsledkem tohoto procesu je pevnější zdraví, fyzická i psychická síla a dokonce i „zázračné“ působení proti procesu stárnutí. Jak organismus stárne, naše kosti přirozeně slábnou a stávají se křehčími. Péčí o rozvoj čchi v tan-tchienu však můžeme dosáhnout toho, že čchi pronikne do kostí a ty budou, jak říkal profesor: „pevné jako z ocele“.

Tchaj-ťi a Konfucius

Vztah tchaj-ťi ke Konfuciovi se asi nejvíc projevuje v tchuej-šou. „Učení Lao-c´e“, říkal profesor Čeng Man-čching, „je určeno pro mudrce žijícího o samotě na vrcholku hory. Já však nemám tak vysoké cíle, chci se stát pouze lidskou bytostí, naučit se, jak žít ve světě s ostatními lidmi. A to je předmětem Konfuciových spisů.“

Jestliže cvičením formy rozvíjíme, podobně jako poustevník na vrcholku hory, své čchi, pak tchuej-šou zrcadlí vztahy mezi lidmi. Jeho hlavními tématy jsou Rovnováha a Spravedlnost.

Cílem tchuej-šou není zvítězit, ale udržet si rovnováhu v jakékoliv situaci.

Představte si, že stojíte v kruhu tchaj-ťi jednou nohou na černém druhou na bílém bodě. Kruh představuje váš svět, který byste neměli sami překročit, ani se z něho nechat vystrčit. Síla, kterou na vás partner působí, se neustále proměňuje, podobně jako tvary na obrázku. Objevuje se a zase mizí. Správné reakce vám umožňují udržet si ve vašem „kruhu světa“ rovnováhu. A pokud je vnější síla příliš prudká či agresivní, pak by vaše poddajnost a schopnost přilnutí měly automaticky vést k jejímu sebezničení. To je Spravedlností. (Představte si hrábě: když šlápnete na jejich zuby, praští vás násada rovnou do nosu. Tak se projevuje Spravedlnost. Hrábě nepřemýšlí o tom, jestli je to správné nebo ne, celá akce je důsledkem fungování principu Rovnováhy.)

Zdroj: Nic vám netajím – Wolfe Lowenthal
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Uvolnění mysli a naplnění břicha, Tchaj-ťi a Konfucius


Osobní zodpovědnost

Existují různé úrovně osobní zodpovědnosti. Převzít osobní zodpovědnost například znamená, že víte, že vše, nač pomyslíte a co pocítíte, má vliv na váš život, a že tuto skutečnost můžete využít k tomu, abyste změnili své vnitřní já a tím i vnější svět. Potom už jen nečinně nesedíte a nečekáte, až se ve vnějším světe stane něco, co změní váš život, ale víte, že vy sami máte rozhodující vliv na svůj život.

Osobní zodpovědnost ale neznamená, že vždy musíte vše dělat sami. Osobní zodpovědnost také znamená, že si uvědomujete své vlastní hranice, co dokážete udělat sami a kdy potřebujete pomoc druhých. Navzdory vší pomoci zvenčí však odpověď vždy leží uvnitř vás.

Zdroj: Christina Von Dreien (řadí se k nové generaci mladých evolučních myslitelů, kteří nám odhalují zcela novou dimenzi lidského bytí)
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Osobní zodpovědnost


Růže odpuštění

Když otevřeme svá srdce druhým staneme se zranitelnými a čelíme nebezpečí, že budeme cílem jejich vlastních projekcí. Jejich psychická energie se může promíchat s naší a to nás může energeticky vyčerpávat.

Samozřejmě, že to vše se děje podvědomě – neuvědoměle a doufejme bez zlého úmyslu – ale pro manipulovanou osobu to může být vysilující a do vztahu to přináší nesmírné napětí. Nejčastěji se dopouštějí tohoto zasahování a řízení matky, může to být také otec, manžel či manželka nebo kdokoli jiný, kdo chce řídit náš život.

Nejsnadnější způsob, jak to zastavit nebo jak zabránit tomu, aby k tomu došlo s lidmi, s nimiž se setkáváte, je prostě postavit mezi vás a tu druhou osobu imaginární růži. Je to překvapivě mocný obranný prostředek, pravděpodobně proto, že je to univerzální symbol lásky.

Takže od nynějška, kdykoli se setkáte s někým, u něhož nechcete, aby se jeho a vaše energie promíchaly, vizualizujte si růži na okraji vaší aury, na poloviční cestě mezi vámi a druhým člověkem. Pak zjistěte, jestli se v jeho či její přítomnosti cítíte jinak. Měli byste pociťovat mnohem větší pocit psychického prostoru a identity než předtím.

Zdroj: Radikální odpuštění – Colin C. Tipping
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Růže odpuštění


Ticho

Ticho vyhledáváme, když si potřebujeme odpočinout, protože instinktivně víme, že právě tak nejlépe načerpáme nové síly. Ticho, kdy k nám promlouvá jen příroda, je pro naši duši, a tím i pro naše tělo, skutečně léčivé.

Ticho je řečí Boha: Právě tehdy, když nejsme rušeni a rozptylováni vnějším děním doprovázeným mnoha zvuky, máme nejblíž sami k sobě a ke svému vnitřnímu bytí. Vnímat ticho znamená ztišit se, a jak píše Eckhart Tolle, pak se člověk stane tím, čím ve skutečnosti je, tj. věčným vědomím bez jakékoliv formy.

Lidé s přetíženou a hlasitou myslí naopak v tichu vydržet nemohou a stále vyledávají něco, co by je rozptýlilo a pobavilo. Tím však zůstávají v rovině ega, a také proto se cítí od všeho a od všech odděleni. Neboť právě v tichu můžeme dojít k poznání, že jsme všichni jedním, čímž se začnou léčit všechna nedorozumění a rozbroje mezi lidmi a státy.

Zdroj: Meduňka 11/2019
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Ticho


Kde je „koule“?

Koule je zářivé centrum naší energie, něco jako naše osobní slunce. Domovem koule je oblast mezi páteří a pupkem. Jogíni toto místo nazývají „město klenotů“ a Číňané „dolní rumělkové pole“. (pozn.: hovoříme také o tzv. spodním tan-tchienu)

Pokud na nás jdou negativní emoce (jako například hněv a bažení, kdy energie stoupá do hlavy, nebo při strachu, kdy naopak energie klesá dolů do nohou), výborný způsob, jak je zvládnout, je uvědomit si, kde je moje koule, tj. kde se koncentruje nejvíce energie. Pak se soustředím do břicha a zářivou kouli tam pěstuji. Při nádechu si říkám „větší“ a při výdechu „menší“. Energie se tak soustředí tam, kde má být. Člověk ji neztrácí, ale získává, a navíc se uklidní. Zvláště když potřebujeme stáhnout energii z hlavy do břicha, je důležité mít ramena dole a prodlužovat výdech. Jestliže k tomu přidáte ještě lehký úsměv, bude to dokonalé.

Zdroj: Karel Nešpor – Kudy do pohody
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Kde je „koule“?


Stát pod vodopádem

Zaujměte pohodlný postoj s chodidly paralelně postavenými na šíři ramen a zavřete oči (pokud se vám netočí hlava). Zhluboka dýchejte a dech prohlubujte. Představte si jakékoliv prostředí, v němž se cítíte dobře. Představte si, že stojíte pod teplým vodopádem. Voda přitom zlehka dopadá na nejvyšší bod na hlavě a stéká pomalu přes obličej dolů. V myšlenkách si představte, že voda stéká po všech částech těla: přes čelo, nos, tváře, bradu, krk, prsa, břicho, boky, stehna, kolena, bérce a nárty. Vodu nechte stéci do země.

Pokud v některé části těla pocítíte natažení nebo napětí, nechte vodu, aby je pohltila a odplavila do země. Můžete si to představit jako několik zrnek prachu, které se na daném místě nacházejí. Voda je odplavuje postupně, protože neustále stéká dolů, až místo zůstane čisté (nespěchejte, může se to stát po několika opakováních cviku, po několika týdnech či dokonce měsících).

Cvičení postupně provádějte na levé straně, na zadní straně a na pravé straně. Nezapomeňte omýt žádnou část těla. Nakonec si představte, že voda stéká dolů po všech čtyřech stranách těla současně.

Toto cvičení můžete cvičit kdykoliv během dne, když pocítíte nějaké tělesné nebo emocionální napětí.

Zdroj: Léčivá síla klidného stání – Bernadett Gera
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Stát pod vodopádem


Klid a dýchání

Rychlost dýchání: Klidné a volné dýchání uklidňuje. Rychlé dýchání zvyšuje úzkost (u úzkostných lidí obzvláště).

Nádech: Aktivuje a zvětšuje opticky postavu. Ne nadarmo se o někom říká, že je nafouklý nebo nasupený, tj. naštvaný. Nedostatečný nádech zase nastává při smutku a strachu.

Výdech: Výdech je pro klid zvláště důležitý. V józe se výdech často prodlužuje na dvojnásobek nádechu a při některých dechových cvičeních (např. recitace slabiky Óm) je výdech ještě delší. Je k tomu řada důvodů.

Při výdechu se snižuje svalové napětí. Proto často zahajujeme delší relaxaci dlouhým výdechem. Uvolněné svaly se lépe protáhnou. Protahování svalů se obvykle děje při výdechu a posilování při nádechu. Dlouhý výdech udělá místo čerstvému vzduchu. Dýchací cesty i plíce se tak čistí. Dlouhý výdech je typický pro smích a úsměv a ty uklidňují samy o sobě. Kromě toho má výdech hezkou symboliku. Vycházejícího vzduchu se lehce a s klidem zříkáme – a podobně se můžeme zříkat i pošetilých myšlenek a neprospěšných emocí.

Zadržení dechu: K zádrži dechu a neúplnému výdechu dochází při hněvu, bažení a velkém úsilí. Zádrže po výdechu se mohou objevovat při strachu a smutku. Člověk se doslova zmenšuje, jako by se chtěl někam schovat. Známá psychoterapeutka Virginia Satir říkala, že depresivní člověk má malé energetické pole, proto je třeba s ním mluvit na krátkou vzdálenost. U rozčilených lidí je to naopak. Od vzteklounů je lépe se při komunikaci držet dál.

Poměr nádechu a výdechu: Z výše uvedeného vyplývá význam poměru mezi nádechem a výdechem. V józe se doporučuje poměr 1:2, nádech na čtyři vteřiny a výdech např. Jsou ale cviky, při kterých je výdech ještě delší, např. bhrámarí. Při tomto cviku člověk při výdechu dlouze bzučí jako spokojený čmelák. (pozn.: při cvičení tchaj-ťi čchüan je poměr nádechu a výdechu víceméně stejný, počátek nádechu a výdechu je rychlejší a poté se zpomaluje stejně jako pohyb, který je na dech navázán)

Zdroj: Zdroj: Karel Nešpor – Kudy do pohody
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Klid a dýchání


Vnější a vnitřní mistr

Prostřednictvím mistra nemůžete dosáhnout pravdy. S pomocí mistra lze dosáhnout pouze vnitřního mistra – a tento vnitřní mistr vás následně dovede k pravdě. Vnější mistr je jen zástupcem, náhražkou. Má své vnitřní vedení a dokáže cítit také vaše vnitřní vedení, protože jsou na stejné vlnové délce – existují na stejné vlně a ve stejném rozměru. Jestliže jsem nalezl své vnitřní vedení, mohu do vás nahlédnout a cítit vaše vnitřní vedení. A jsem-li skutečně vaším vůdcem, veškeré mé vedení bude směřovat k tomu, abych vás dovedl k vašemu vnitřnímu vůdci. Jakmile jste ve spojení s vnitřním vůdcem, není mne již zapotřebí. Můžete jít sami.

Zdroj: Intuice – Vědění, jež přesahuje logiku – Osho
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Vnější a vnitřní mistr


Jak vidí KUNG-FU fyzikové?

V pondělním slovníčku je obsažena poměrně srozumitelná definice toho, co znamená kung-fu. Číňané ho definují jako čas a úsilí vynaložené na naučení se něčeho, jisté mistrovství, ovládání něčeho. Z pohledu fyziky se pojem kung-fu vysvětluje „složitěji“. Práce (vynaložené úsilí) se rovná síle násobené vzdáleností (A=FxS), která je vyjádřena rychlostí násobenou časem (S=vxt). Kung-fu je tedy charakterizováno třemi faktory: silou, rychlostí a časem.

Pro studenty si nicméně schovám definici první, jinak by si mohli myslet, že tchaj-ťi je disciplína přiliš komplikovaná a utekli by 😀

Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Jak vidí kung-fu fyzikové?


Tao

Tao je nedefinovatelné. V Lao-c´ově knize Tao-te-ťing se praví: „kdo zná tao, nemluví o něm“. Čtěte proto prosím následující řádky s vědomím tohoto varování.

Doslovný význam slova tao je cesta, ve smyslu cesty odněkud někam… nebo od narození k smrti. Tao není něčím, oč bychom museli usilovat, už dávno jsme jeho součástí. Přesto mu často velmi účinně bráníme v tom, aby se v nás projevilo. Nejčastěji blokuje proudění taa náš strach a napětí.

Abychom cítili a uvědomovali si tao, musíme být otevření. Nejsem-li v tchuej-šou naprosto otevřený vůči energii partnera, držím-li se nějakého předem zkonstruovaného plánu a pokouším se blokovat a manipulovat s tím, co se právě odehrává, jsem pro tao nepřístupný.

Zákon taa zní: co vydáváte, to také dostanete zpět. Jsem-li otevřený, štědrý a milující, pak budu svět prožívat jako bezpečný a oplývající bohatstvím a láskou. Pokud jsem napjatý a ustrašený a vidím svět jako nebezpečný a krutý, bude takový i můj život. A jak by také ne? Sám jsem vymezil čas a prostor, ve kterém se pohybuji.

Když je člověk v souladu s taem, cítí se přirozeně. A jak se cítíme my – lehce a spokojeně, nebo osaměle a naštvaně? Žárlíme na něco nebo na někoho či máme pocity viny? Pokud se cítíme špatně, často to znamená, že nejsme uvolnění a tao námi nemůže volně proudit.

Zdrojem všech bloků je strach, který leží v základech našich bolestných a negativních emocí, i když o něm většinou ani nevíme. Strach blokuje tao hlavně tím, jak překroutí naše vnímání. S pocity viny se ohlížíme do minulosti a s úzkostí hledíme do budoucnosti, místo abychom pokojně a uvolněně spočinuli v přítomnosti.

Zdroj: Nic vám netajím – Wolfe Lowenthal
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Tao


Tchaj-ťi čchüan

„Tchaj-ťi se často překládá jako „Svrchovaný princip“ (takže pak dostaneme pro tchaj-ťi čchüan pyšný, naprosto netaoistický název „svrchovaný zápas“). Lepším překladem je „Velká dualita“, představovaná póly jin-jinag, mužské-ženské, pozitivní-negativní, nepomíjející princip vesmíru. „Čchüan“ je doslova „pěst“ nebo „systém sebeobrany“. Takže tchaj-ťi čchüan můžeme přeložit jako „systém sebeobrany, založený na principu velké polarity“.

Zdroj: Nic vám netajím – Wolfe Lowenthal
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Tchaj-ťi čchüan


Proces učení a změny

Vnitřními zkouškami a procesy učení nemůže za nás projít nikdo jiný, nanejvýše nás při nich mohou doprovázet a podporovat. Jakmile na to jsme připraveni, osud takové průvodce a pomocníky přivede do našeho života. Jakmile se vážně rozhodneme, že nepůjdeme jen cestou zdánlivě nejmenšího odporu, nebo že se přestaneme vyhýbat procesům učení, ale že na ně přistoupíme a zodpovědně se jim postavíme čelem, změní se náš úhel pohledu: Poznáme, že vše, co se děje v našem životě, je zkušenost, díky níž můžeme růst. Pokud naopak takové rozhodnutí k odpovědnosti za sebe sama neučiníme, budeme při svých učebních úkolech selhávat a neustále budeme stavěni před další a další. Všechno podléhá naší svobodné vůli a my si můžeme kdykoliv zvolit, jak budeme utvářet svůj život.

V současné době mnoho lidí vážně hledá skutečný smysl svého života, vnitřní čistotu, zpomalení, jednoduchost a svobodu ve svém bytí. Kriticky nahlížejí a zpochybňují své životní okolnosti, osobní vzorce chování a pohnutky, jakož i aktuální společenské struktury. Někteří si uvědomili, že je často nutné projít intenzivními a zdlouhavými procesy, aby rozpoznali, změnili či opustili své vnitřní pečetě a konfliktní vzorce. Není to nic snadného změnit vlastní vzorce pocitů a šablony myšlení, avšak tato námaha se vyplatí. Je přitom zapotřebí trpělivosti, což je ctnost, kterou dnešní školství zrovna nepodporuje.

Jestliže člověk lpí na svých destruktivních vnitřních vzorcích, jež neodpovídají plánu jeho duše, a blokují ho v životní cestě, může u něj dojít k fyzickým, ba k psychickým onemocněním. Čím větší je rozpor mezi individuálním plánem duše a jednáním v aktuálním životě, tím větší je také vnitřní neklid. Určitou dobu to tělo může kompenzovat z vlastních sil, avšak jednou se nutně musí projevit symptomy.

Procesy změny nejsou pro naše ego vždy jednoduché, ale pokaždé jsou spojeny s nesmírně velkým osvobozením a spokojeností. Projeví se lehkost a uvolněnost, jež činí život hodnotnější a také úspěšnější. Člověk, jenž je zodpovědný sám za sebe a nenechává se ovládat cizími programy, může v dnešní turbulentní době žít šťastně a spokojeně. Povrchní, navenek orientovaná existence naproti tomu nikdy není skutečně uspokojující.

Zdroj: Christina: dvojčata zrozená jako světlo – Bernardette von Dreien
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Proces učení a změny


Zdravotní výhody dobrých emocí

Dá se dokázat, že dobré emoce zlepšují zdraví? Vědci začali věnovat pozornost dobrým emocím mnohem později než negativním. I tak existují zajímavá zjištění:

 • Dobré emoce měly příznivý vliv na srdce a vedly ke zvýšení sekrece imunoglobulinu A, který se považuje za první obrannou linii proti nachlazení. Vzestup sekrece zmíněné látky se také zjistil u osob, jež sledovaly veselý film
 • I když se zdravotní problém objeví, dobré emoce vedou k tomu, že se člověk chová účelněji – např. vyhledá pomoc, odpočine si, bude praktikovat zdravotní cvičení. Je méně pravděpodobné, že by kouřil, přejídal se nebo pil alkohol, což by jeho zdraví ještě zhoršilo.
 • Dobré emoce také pomáhají lépe chápat lékařská doporučení a lépe je dodržovat.
 • Kromě toho usnadňují zvládání stresu. Příkladem je veselost a s ní související smysl pro humor.
 • A je tu ještě další důvod, proč jsou dobré emoce zdravé. Člověk působí lépe na okolí a to posiluje jeho síť vztahů. Dobře fungující síť vztahů chrání před stresem a zvyšuje tělesnou i duševní odolnost.
 • Dobré emoce prokazatelně rozšiřují vnímání reality. Jedinec pod jejich vlivem zaznamená více dobrých možností a dokáže toho využít. Tento jev označila profesorka Barbara Fredrickson jako „rozšířit a stavět“.
 • A ještě důležitá informace pro ty, kdo se považují za mrzouty. Dobré emoce můžete vyvolat zdravými a dostupnými způsoby. Patří k nim smích, fyzická aktivita, příroda, duchovní život či relaxační a meditační techniky.

Zdroj: Karel Nešpor – Kudy do pohody
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Zdravotní výhody dobrých emocí


Proč pokrčit kolena

Při cvičení čchi-kungu se doporučuje mít kolena pokrčená, páteř by při tom ale měla být zpříma. Na mírně pokrčených kolenou je také dobré chodit. Proč tomu tak je:

 • Zlepší to krevní oběh v nohách a posílí svaly nohou.
 • Při chůzi v nerovném terénu a když někdo cestuje vstoje, chrání pokrčená kolena kyčelní klouby a páteř před otřesy.
 • Chůze na mírně pokrčených kolenou působí pružně.
 • Pokrčená kolena stahují nadbytek energie z horní části těla dolů. To uklidňuje, a lze tak zvládat bažení a hněv.
 • Pokrčená kolena umožňují rychleji reagovat.
 • Podle tradice posiluje pokrčení kolen vitalitu a přispívá k dlouhověkosti.

Zdroj: Internetový deník MUDr. Nešpora
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Proč krčit kolena


Lidé ze Západu

Jednoho čínského mistra čchi-kungu, který žije řadu let ve Spojených státech, se někdo zeptal: „Co je pro lidi ze Západu největší překážkou?“

Mistr odpověděl: „Příliš věci analyzují. V duchovní oblasti jsou důležité pocity a energie srdce. Další překážkou je netrpělivost a snaha chtít všechno hned nebo rychle. Při cvičení dýchejte a pohybujte se zvolna. Získáte tak mnohem více dobré energie.“

Zdroj: Karel Nešpor – Kudy do pohody
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Lidé ze západu


Magie dechu

Dýchání přesně odráží stav naší mysli. Ta ovlivňuje rychlost dýchání, poměr nádechu a výdechu i to, do kterých částí plic dýcháme. Souvislost je oboustranná, protože způsob dýchání ovlivňuje psychiku.

Plicní křídla se tak trochu podobají hruškám. Objem dolních laloků plic je podstatně větší než u horní části plic. Proto je také dýchání do dolních částí plic mnohem efektivnější. Jinak řečeno, člověk za méně námahy dostane do plic více vzduchu. K tomu je třeba zapojit břišní svaly, bránici a svaly v dolní části hrudníku.

Do dolních laloků bychom mohli dýchat skoro pořád, jenže dýchací svaly mají i ochrannou funkci. Tím, že se stáhnou, chrání útroby a zpevňují i dolní žebra, na něž se upínají. Vlastně si uděláme z břišních svalů cosi jako brnění. To se děje při stresu. Pak je ale možné dýchat pouze do horních částí plic. To je namáhavé a zbytečné. Leda byste cestou z práce potkali medvěda. To se ale nestává často 🙂 .

Zdroj: Karel Nešpor – Kudy do pohody
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Magie dechu


Co bychom měli vědět o vitaminu D

Vitamin D je důležitý pro imunitu, kosti, pokožku, pro zdraví těhotných žen i plodu, vývoj dětí i jako prevence zlomenin a nádorů.

Na jaře a v létě naši předkové pracovali polonazí na polích. To stačilo, aby se v jejich tělech vytvořily dostatečné zásoby vitaminu D na celý rok. Jestliže někdo použije opalovací krém s vysokým UV filtrem, sníží sice riziko kožních nádorů, ale tvorbě vitaminu neprospěje. Tvorbu vitaminu D také snižuje suchá a tmavá kůže, vyšší věk a znečištění ovzduší.

Na rozdíl od předků máme k dispozici větší výběr potravin včetně mořských ryb, které vitamin D obsahují. Ale ani to často nestačí. Přibližně 13 % Evropanů trpí nedostatkem vitaminu D. Coby pohodlná možnost se jeví doplňovat vitamin D formou léků. Ty je lépe podávat s jídlem, které obsahuje tuky. Vitamin D je možné předávkovat, to se ale stává zřídka. I tak je ale rozumné dodržovat dávkování uvedené v příbalovém letáku určitého přípravku.

Ještě něco důležitého: Vyhněte se užívání vitamínu D na noc. Vitamín D užívaný před spaním snižuje tvorbu melatoninu a zhoršuje kvalitu spánku. Spánek naopak zlepšuje vápník. Lidé s osteoporózou proto udělají dobře, když budou přijímat vitamin D při snídaní či obědě a na noc si vezmou tabletu vápníku. Osteoporóza je zvláště častá po menopauze a u těch, kdo zneužívají alkohol.

Zdroj: Internetový deník MUDr. Nešpora
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Co bychom měli vědět o vitaminu D


Smích jako léčba

Na tom, že smích pomáhá našemu tělu i psychice se zotavovat a uzdravovat, není nic tajemného. Smích navozuje relaxaci a při relaxaci se zlepšuje imunita, trávení, spánek atd. Kromě toho lépe zvládáme stres a jsme tvořivější. Výhody smíchu shrnuje následující přehled. Některé výhody smíchu a veselosti:

 • Smích posiluje imunitu, což zvyšuje naši schopnost bránit se infekcím nebo se rychleji uzdravovat. Lidé, kteří během chřipky sledovali komedie, se uzdravovali rychleji než ti, kdo se dívali na běžnou televizní produkci.
 • Smích mírní stres a to pomáhá při prevenci a zvládání mnoha problémů.
 • Vydatný smích procvičuje bránici, dýchací systém, srdce i další části těla.
 • Smích mírní bolesti různého původu.
 • Smích navozuje svalové uvolnění.
 • Smích čistí plíce. Během dlouhého výdechu při smíchu se totiž plíce zbavují podstatně většího objemu vzduchu než za normálních okolností.
 • Smích povzbuzuje krevní oběh.
 • Smích zlepšuje náladu, mírní negativní emoce zvyšuje psychickou odolnosti.
 • Smíchem ke kráse: Usmívající se člověk bývá sympatičtější. Smích vede k většímu slinění, což prospívá zubům. Aktivace obličejových svalů při vydatném smíchu zlepšuje prokrvení pokožky obličeje.

Lehký úsměv je ze zdravotního hlediska užitečný téměř vždy. To ale neplatí pro vydatný břišní smích. Ten totiž zvyšuje tlak v břiše a nehodí se krátce po operacích břicha, pro lidi s kýlou, s pokročilými hemoroidy, vážnými srdečními nemocemi, výhřezem dělohy a během těhotenství. Vydatný břišní smích může také působit problémy při udržení moče, zeleném zákalu nebo krvácení v oblasti oka.

Zdroj: Karel Nešpor – Kudy do pohody
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Smích jako léčba


Váš vnitřní prostor a „setrvání ve středu“

Ať se ve vnějším světě děje cokoli, můžete se rozhodnout, zda dovolíte nebo ne, aby do vašeho vnitřního energetického prostoru pronikl strach a zmatek, které převládají venku. Můžete se vybrat, že zůstanete spojení se svou duší a že si ve vašem vnitřním osobním prostoru zachováte schopnost jasného uvažování. Pokud situace ve vnějším světě spouští něco uvnitř vás samých, můžete se podívat na pocity, které ve vás vyvolává a které s vámi souvisí. To, co je vytvářeno ve vnějším světě, však nemusíte pouštět do sebe, místo toho se můžete rozhodnout propojit se svou duší. Pak pro vás bude mnohem snazší vypořádat se se vším chaosem a utrpením, které je všude rozdmýcháváno, a zůstnete více ve svém středu. Protože pouze tehdy, když jste ve svém středu, můžete skutečně prospět druhým.

Zdroj: Christina Von Dreien (řadí se k nové generaci mladých evolučních myslitelů, kteří nám odhalují zcela novou dimenzi lidského bytí)
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Váš vnitřní prostor a „setrvání ve středu“


Účinky tchaj-ťi

Miliony lidí cvičí tchaj-ťi pro jeho zdravotní a relaxační účinky a nesčetné studie tuto účinnost potvrzují. Tchaj-ťi je mnohem jemnější a pomalejší než většina způsobů cvičení, ale přitom přináší mnohem více klíčových výhod než intenzivnější druhy tréninku. Patří sem mimo jiné:

ROVNOVÁHA: Při tchaj-ťi neustále přenášíte váhu z jedné nohy na druhou, zatímco střed těla zůstává stabilní. Zlepšujete tak svou schopnost udržet rovnováhu, kterou potřebujete v každodenním životě. Tchaj-ťi zlepšuje také uvědomění vlastního těla – schopnost sledovat vlastní pohyby a pozici svého těla, což je dovednost, která se s věkem postupně vytrácí. Studie neustále potvrzují, že starší cvičenci tchaj-ťi mají mnohem menší sklony k pádům.

OHEBNOST: Pohybový rozsah zvyšuje celkovou pohyblivost. A protože při cvičení tchaj-ťi namáháte klouby pouze mírně, nehrozí jejich zbytečné a nadměrné zatěžování.

LEPŠÍ DÝCHÁNÍ: Tchaj-ťi využívá hlubokého břišního dýchání, které zlepšuje cirkulaci a zdatnost dýchacího ústrojí, ačkoliv pro lepší účinky je v tomto ohledu lepší provozovat i nějaké aerobní cvičení (pozn.: cvičíte-li styl Čchen, nic dalšího zařazovat nemusíte 😃 ). Podle některých studií může tchaj-ťi snížit vysoký krevní tlak.

DRŽENÍ TĚLA: Pro tchaj-ťi je zcela zásadní udržovat páteř zpříma. Řada lidí po pravidelném cvičení určitě zaznamená zlepšení každodenního držení těla. Lepší držení těla snižuje bolesti zad a podporuje lepší funkci tělesných orgánů.

SNÍŽENÍ STRESU: Tchaj-ťi pomáhá relaxovat a je účinným lékem proti různým tlakům našeho přetechnizovaného světa. Souhrnný závěr 40 studií potvrdil, že tchaj-ťi podporuje duševní pohodu a posiluje pocit sebevědomí. Podle studie z Kalifornské univerzity v Irvine z roku 2016 má taiči zvyšovat počet neuronů v části mozku regulující pocity (hipokampus), čímž tlumí stresové odezvy.

Zdroj: Tajemství taiči – Kim Davies, Simon Robins
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Účinky tchaj-ťi


„Světlo malých věcí“

Světlo do našich životů nemusí přinášet vždy jen velké věci. Často jsou to naopak drobnosti – pokud je prožíváme naplno. Někdy právě tyto malé věci, často zcela všední věci a situace, přehlížíme. Můžete se zeptat sami sebe, co jsou ty malé, často nenápadné momenty každodenního života, které vám přinášejí radost a pozvedávají vás. Může se jednat například o klidné ráno, dobrou knihu, okamžiky s lidmi nebo zvířaty, které milujete, nebo prostě jen čas, který máte sami pro sebe. Vděčnost za tyto věci přinese do vašeho života ještě více světla.

Zdroj: Christina Von Dreien (řadí se k nové generaci mladých evolučních myslitelů, kteří nám odhalují zcela novou dimenzi lidského bytí)
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: „Světlo malých věcí“


Rozvíjejte mentální sílu

Velké tajemství šaolinských mnichů pro nás představuje jejich zvláštní síla, kterou získávají ovládáním myšlenek. Zde je vidět základní rozdíl mezi východní a západní mentalitou. Člověk Západu bere své myšlenky obvykle velmi vážně a má sklon se s nimi identifikovat („Myslím, tedy jsem…“), člověk žijící ve východoasijských zemích většinou svým myšlenkám tak velký význam nepřikládá. Buddhistický postoj spočívá v tom, že myšlenky přicházejí a odcházejí, přeženou se jako mraky na obloze, a proto není nutno je přeceňovat.

I my se však můžeme naučit ovládat vlastní mysl a využívat ji pro své cíle. K tomu jsou nutné tři kroky.

1. Uvědomujte si své myšlenky: Úplně na začátku je třeba si uvědomit, že myslíme neustále. Běžně se naše myšlenky rozbíhají na všechny možné strany, aniž dokážeme určit jejich směr. Teď nemáme na mysli vědomé myšlení, ale nevědomý, neutuchající šum na pozadí mysli, který zpravidla vůbec nevnímáme, podobně jako např. lednici, která hučí někde v kuchyni. Odhaduje se, že nám hlavou denně proběhne 40-60 000 myšlenek, z nich se 90 procent točí neustále klem jedné věci. Tenhle kolotoč nám odebírá obrovskou spoustu energie, protože každá myšlenka je energie. Cvičením bdělosti a meditacemi se lze naučit vědomě myšlenky vnímat, nechat je přicházet a odcházet.

2. Zklidněte mysl: V další fázi se musíme naučit tento neustálý bzukot myšlenek vypínat a nechávat myšlenky vstoupit do hlavy, až když se soustředíme na určitý cíl – předmět naší pozornosti. To znamená vědomě myslet nebo alespoň vědomě sledovat práci mysli. Její pozorování a kontrola myjí mnohem větší účinky, než by se na první pohled zdálo. Z myšlenek totiž vznikají pocity, což jsou vlastně myšlenky realizované tělem. Například na strach reaguje tělo tak, že se dá na útěk nebo se zrychlí tep srdce. Zklidněním myšlenek můžeme ovládat i pocity. Jestliže se nám podaří rozpoznat a kontrolovat příčinu pocitů, tedy myšlenky, které k nim vedou, zachováme si vnitřní sílu (pozn. nejde v žádném případě o potlačování myšlenek)

3. Usměrňujte myšlenky silou představivosti: K rozvinutí vnitřní síly nám pomůže představivost. Můžeme se naučit usměrnit myšlenky a představy tak, jak si přejeme. Tím vytvoříme obrovskou sílu. Můžeme se rozhodnout, že veškerou duševní energii vyšleme k jednomu cíli, kterého chceme dosáhnout, ať už je to změna v zaměstnání nebo důležitý rozhovor s životním partnerem. V duchu si tuto situaci přestavíme, naše podvědomí nerozlišuje, zda něco skutečně prožíváme, nebo si to jen intenzivně představujeme. V obou případech se aktivují shodné oblasti mozku. Pokud si svůj cíl dostatečně dlouho a intenzivně představujeme, značně se zvýší pravděpodobnost, že se představa stane skutečností.

Většina lidí hodně přemýšlí o svých cílech nebo určitých situacích. Málokdy však pokročí dál, protože jejich uvažování není často nic jiného než nevědomé, nekontrolované a bezcílné přemítání, které plodí negativní pocity jako pochybnosti a strach ze selhání. V tomto případě mozek sice také zkonstruuje dráhy, avšak nevedou správným směrem. Teprve když se nám podaří ztišit ducha a vědomě kontrolovat mysl, takže již neprodukuje negativní myšlenky, můžeme představivostí vyslat pozitivní energii tam, kde si ji přejeme mít.

Zdroj: Šaolin Tajemství vnitřní síly – Dr. Thomas Späth, Shi Yan Bao
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Rozvíjejte mentální sílu


O síle vody

Voda fascinovala naše předky a nepřestává fascinovat i nás. Přikládám pár „vyznání“ vodě od umělců i výzkumníků. V oblasti tchaj-ťi je známý popis filozofa Lao-c´věnovaný vodě:

„Není na světě nic poddajnějšího a slabšího než voda. A přece si nic neumí podmanit pevnost a sílu lépe než ona. Vskutku není nic, co by mohlo zaujmout její místo. Slabé dokáže přemoci silné. Jemné dokáže udolat tvrdé. Není na světě nikdo, kdo by to nevěděl. A přece podle toho nikdo nejedná.“

Také známý kung-fu bojovník Bruce Lee se nechával vodou inspirovat:

„Vyprázdni svou mysl, buď bez podoby, buď bez tvaru, jako voda. Dáš-li vodu do šálku, stane se šálkem. Dáš-li ji do láhve, stane se láhví. Dej ji do konvice a stane se konvicí. Voda může téct a může i ničit. Buď vodou, můj příteli.“

Luc Montagnier, francouzský virolog a nositel Nobelovy ceny za objev viru HIV při své práci zjistil, že DNA produkuje jemné elektromagnetické signály, které mohou pozměnit vodu a otisknout se do vlastností jejích molekul. Voda může sloužit jako prostředek pro přenos genetických informací a pro vzájemnou komunikaci mezi různými buňkami a organismy.

Gerald Pollack, profesor bioinženýrství Washingtonské univerzity studuje vodu již řadu let. Jeho výzkumy ukazují, že voda má schopnost vytvářet struktury, které mají speciální vlastnosti. Voda v lidském těle se chová jako tekutý krystal, který má schopnost uchovávat informace. Hovoří se o čtvrtém skupenství vody. Voda v nás má jinou strukturu než běžná voda z kohoutku. Molekuly vody „rytmicky tančí“.

Známý japonský výzkumník dr. Masaru Emoto je známým výzkumníkem v oblasti jemných vlivů na vodu. Emoto svými experimenty dokázal, že voda reaguje na naše emoce, myšlenky a slova. Tvorbou specifických krystalů reaguje také na hudbu, obrazy a situace, na jakoukoliv pozitivní a negativní energii. Voda vystavená pozitivnímu prostředí tvoří krásné a symetrické krystaly, zatímco voda vystavená negativnímu prostředí tvoří deformované krystaly s chaotickou strukturou.

A na závěr poetické vyjádření americké básníčky Mary Oliverové:
„Voda je tak tichá a hluboká, že můžeš slyšet vlastní duši, když na ni hledíš. Voda je tak mělká a poddajná, že se dokáže přizpůsobit každému tvaru, na který narazí. Voda je tak mocná a všudypřítomná, že můžeš najít její stopy i tam, kde se zdá, že není žádná. Voda je tak životodárná a očistná, že nám dává život a zároveň nás zbavuje všeho, co nám ubližuje.“

Zdroj: Voda – víc než jen tekutina (Meduňka 7/2023)
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: O síle vody


Trojitý ohřívač

V srpnu přebírá podle čínské medicíny vládu pro nás trošku záhadný TROJITÝ OHŘÍVAČ, který je podle TČM správcem nad vodními kanály. Není kam zařadit, nemá tvar, ale zato má tři podoby:

 • Horní zářič je jako mlha, je v oblasti srdce a plic, souvisí tedy s činností těchto orgánů a onemocnění horního zářiče je provázeno kašlem, pocity dušnosti, chrchláním a ovlivňuje funkce plic a srdce.
 • Střední zářič je jako bažina, v oblasti mezi pupkem a bránici. Patří sem slezina a žaludek a anatomicky játra a žlučník. Je místem přerodu potravy v čchi. Souvisí tedy s trávicími procesy spojenými s činností sleziny, žaludku, jater a žlučníku, tudíž jeho poruchy budou souviset se zažívacími potížemi, jako jsou nadýmání, zácpa, špatné trávení, kručení ve střevech a průjem.
 • Dolní zářič je jako kanál a to v oblasti mezi pánevním dnem a pupkem. Patří sem ledviny, střeva (tenké a tlusté), močový měchýř a funkčně játra a žlučník. Souvisí s vylučováním a je funkčně spojen s ledvinami, močovým měchýřem, tenkým a tlustým střevem.

Vzhledem k tomu, že tento orgán podporuje roznášení čchi a přepravu tekutin po celém těle, projevují se jeho poruchy různými stagnacemi v podobě vodnatých opuchlin, nadýmání, pocity plnosti, problémy střev, potíže s močením apod.

Trojitý zářič představuje cesty vody – mlha, bažina, kanál – žaludek rozmělní potravu na bažinu. Slezina to správné pošle nahoru v podobě jemnohmotných substancí, které připomínají páru. Pára se zpracuje v čchi, krev a tekutiny a vydá se na cestu v drahách. Co se nespotřebovalo prostřednictvím kanálků a trubek, odchází pryč z těla – spodní zářič je nečistý (kanál). Řídí uskladňování a vylučování moči. Je vydatně pod nadvládou ledvin. Ty rozhodují o celkové vodě a močový měchýř to, co dostane, uskladní a vyloučí.

Zdroj: časopis Sféra leden 2015
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Trojitý zářič


Z podvědomí do vědomí

Rezonance (resp. vlnění vznikající shodnou vibrací dvou objektů) je to, co energeticky vysíláme a co pak přitahuje určité věci do našich životů. Rezonance zahrnuje několik úrovní. Na jedné straně souvisí s naším denním vědomím – s tím, jak myslíme, v co věříme a co cítíme. Na druhou stranu souvisí naše rezonance také s naším podvědomím. Všchny naše podvědomé myšlenky, pocity a představy jsou také součástí naší rezonance. Všechno, co se nachází v naší podvědomé mysli, má na nás vliv, dokonce i když si to neuvědomujeme.

Proto je důležité zkoumat to, co se občas vynoří z našeho podvědomí – obzvláště pokud na určité události reagujeme „automaticky“ a toto „automatické“ jednání je výsledkem zranění. Jakmile se z něčeho, co bylo podvědomé, stane vědomé, je šance, že se můžeme rozhodnout, jak se s tím vypořádáme.

Zdroj: Christina Von Dreien (řadí se k nové generaci mladých evolučních myslitelů, kteří nám odhalují zcela novou dimenzi lidského bytí)
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Z podvědomí do vědomí


Zdravotní výhody čchi-kungu

Zrychlený krevní oběh dá pozitivní stimul centrálnímu nervovému systému a mozku. Experimenty v čínském Pekingu zaznamenaly zvýšení vitality. Čas těch, které byli testování na rychlost reakcí na náhodné signály bezprostředně poté, co odcvičili sestavu čan-čuang, byl 5x kratší, než byla běžná norma.

Prokázalo se, že uvolněný a klidný mentální stav během cvičení vestoje vytváří zvýšené množství alfa vln v mozku, které člověku navozují bystrost, ale zároveň klid. Cvičení čan-čuangu pomáhá eliminovat vyčerpanost, bolesti hlavy, mdloby a nervozitu.

Když dojde během cvičení čan-čuangu k uvolnění a ztišení, měření elektrokardiografu ukáže, že srdeční činnost je pomalejší a výkonnější. Krevní kapiláry se rozšíří, a tím dovolí, aby cévami proudil větší objem krve.

Experiment vedený profesorem Yu Yong Nianem v nemocnici Tech Lu v Pekingu měřil tlukot srdce cvičenců čan-čuangu před cvičením a po hodinovém cvičení vestoje.

Zvýšily se hodnoty hemoglobinu, produkce jak červených, tak bílých krvinek. Také se výrazně zvýšily hodnoty proteinu v buňkách červených krvinek jako výsledek zvýšeného transportu kyslíku z plic do krve a zlepšeného oběhu krve bohaté na kyslík; výhodu z toho mají všechny vnitřní orgány v těle.

Zdroj: Čchi-kung Cesta energie – Lam Kam Chuen (Umění zvládnutí vnitřní síly prostřednictvím cvičení Čchi-kungu)
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Zdravotní výhody čchi-kungu


Proroctví

Vždy existuje řada variant budoucnosti. V závislosti na našem vědomí a rezonanci (shodě vibrací) se manifestuje buď jedna, nebo jiná možnosti. I když jsou věci, které se určitě stanou, protože jsme si je vybrali na úrovni duše, většina toho, co se stane v budoucnosti má co do činění s naším vědomím a rezonancí. To neplatí jen v osobní rovině, ale také na kolektivní úrovni.
To je důvodem toho, proč pokud jde o proroctví, bychom si měli neustále uvědomovat, že mohou ukazovat pouze jednu určitou budoucí možnost. Jestli nakonec fyzicky nastane či ne, však závisí na vědomí lidských bytostí. Proto my lidské bytosti nejsme závislí na proroctvích, ale proroctví závisí na nás.

Čas

Jak vnímáme čas, závisí na našem vědomí a dimenzi, v níž žijeme. Zde na Zemi je naše vnímání času například takové, že máme pocit oddělenosti přítomnosti od budoucnosti. Avšak na úrovni duše a duchovního světa můžeme vnímat více časových rovin současně. Znamená to, že současně vidíme přítomnost a různé budoucí možnosti. V závislosti na tom, jaká rozhodnutí uděláme v současnosti, jedna z budoucích možností se „zvětší“ a pak se projeví.
Před narozením si volíme určité okolnosti, které chceme v tomto životě zažít, ale jsou to pouze hrubé nárysy určitých „zastávek“, zbytek je na naší svobodné vůli. Jak se vypořádáme se zastávkami, které jsme si naplánovali také závisí na nás. Některé skutečnosti našich životů jsou proto pevně stanovené. Ale jsme to my, kdo tvarují naši budoucnost prostřednictvím toho, co si volíme v současnosti.

Zdroj: Christina Von Dreien (řadí se k nové generaci mladých evolučních myslitelů, kteří nám odhalují zcela novou dimenzi lidského bytí)
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Proroctví, Čas


Klouby a příběh Obrazu Doriana Greye v realitě

Klouby zajišťují pohyblivost člověka. Mnohé symptomy bolestivě zanítí klouby a následně omezují pohyb a vedou až ke ztuhlosti. Ztuhne-li nějaký klouby, značí to, že postižený „se zasekl“, že si něco umínil. Ztuhlý klouby ztrácí svou funkci – stejně tak přestaneme fungovat, když se zasekneme na nějakém tématu nebo v nějakém systému. Většinou stačí pořádně poslouchat, jak se o symptomu mluví, abychom se o něm dozvěděli, co potřebujeme. Klouby se mohou nejen zanítit a ztuhnout, ale také vymknout, pohmoždit, narazit a může se na nich potrhat vazivo. Také řeč těchto symptomů je jasná, vybavme si jen několik příkladů: Něco přetáhnout, zajít příliš daleko, doba se vymkla z kloubů, někdo je přetažený, úplně ztuhne apod. A lze „napravit“ nebo „uvést do správné polohy“ nejen klouby, nýbrž také určité situace, události a vztahy.

Při napravování se kloub často uveden do extrémní polohy nebo se dosavadní extrémní poloha přežene ještě více, aby si kloub na základě tohoto extrému našel nový střed. Tato technika má své obdoby v psychoterapii. Uvízne-li někdo v extrémní poloze, lze ho zahnat do ještě většího extrému, až dosáhne bodu obratu, z kterého pak je schopen najít opět střed (pozn. jak krásně se to „rýmuje“ se střídajícími se prvky jin a jang a jejich přeléváním).

Nejrychleji se lze vyprostit z nějaké polohy tak, že pronikneme co nejdál do příslušného pólu. Většině lidí brání v tomto totálním průniku zbabělost, a proto uvíznou kdesi uprostřed cesty. Většina lidí dělá všechno jen polovičatě, a proto uvíznou ve svých názorech a způsobech chování a příliš málo se proměňují. Každý pól však má svou mezní hodnotu, v níž se pak převrací ve svůj opak. Lze tak z vysokého napětí velmi snadno přejít v uvolnění. Ke středu se člověk musí namáhavě dopracovat – když se pokouší dostat k němu okamžitě, uvízne v prostřednosti. Nicméně také pohyblivost lze přehnat tak, že se převrátí v nepohyblivost. Tuto mez často stanoví mechanické změny na kloubech, značí nám, že jsme „licitovali“ s jedním pólem nebo směrem tak vysoko, že se sám zpochybňuje. Pak jsme zašli příliš daleko, něco jsme přehnali a měli bychom se nyní obrátit k druhému pólu.

Moderní medicína umožňuje vyměnit různé klouby za umělé náhrady. Protéza je ale vždy podvod, neboť uměle navozuje dojem něčeho, co neexistuje. Když je člověk vnitřně strnulý a nepohyblivý, avšak navenek předstírá pohyblivost, donutí ho potíže např. s kyčelním kloubem k větší poctivosti. Tento nátlak pak eliminuje umělý klouby, tedy nová lež, pomocí které člověk i nadále předstírá, že je tělesně pohyblivý.

Abychom si učinili správný obraz o nepoctivosti, kterou umožňuje medicína, představme si třeba tuto situaci: předpokládejme, že by bylo možné mávnutím kouzelného proutku rázem zbavit lidi všech umělých protéz a náhražek, že by přišli o brýle a kontaktní čočky, naslouchací přístroje, umělé klouby, zuby a nataženou kůži v obličeji a vypadali by jako předtím, že by zmizely všechny hřeby v kostech a kardiostimulátory jakož i vše ostatní z ocele a plastu, co bylo uměle zabudováno do lidského těla. Naskytl by se nám vskutku příšerný pohled!

A nyní dalším kouzlem zrušme všechny medicínské úspěchy, jež zachránily lidi před smrtí, a ocitneme se uprostřed mrtvol, mrzáků, kulhavců, poloslepých a polohluchých ubožáků. Byl by to děsivý obraz – ale poctivý! Byl by to viditelný výraz lidských duší. Díky lékařskému umu jsme ušetřeni strašlivého pohledu, lidská těla jsou „restaurována“ a doplněna protézami nejrůznějšího druhu, takže nakonec vypadají skoro jako pravá a živá. Co se ale stalo s dušemi? Na nich se nic nezměnilo – jsou i nadále mrtvé nebo slepé, hluché, strnulé, zkroucené křečí, zmrzačené, my to ale nevidíme. Proto se tolik bojíme upřímnosti. Je to příběh Obrazu Doriana Graye. Vnějšími triky lze na určitou dobu uměle získat krásu a mládí – avšak jak obrovské je naše zděšení, když pak spatříme pravdivý obraz svého nitra! Neustálá starost o duši by měla být mnohem důležitější než jednostranná péče o tělo, neboť to je na rozdíl od vědomí pomíjivé.

Zdroj: Nemoc jako cesta – Thorwald Dethlefsen, Ruediger Dahlke
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Klouby a příběh Obrazu Doriana Graye v realitě


Poklad

Jistý žebrák seděl už přes třicet let u silnice. Jednoho dne šel kolem nějaký cizinec. „Můžete mi dát nějaké drobné?“ zamumlal žebrák a nastavil cizinci starou baseballovou čepici. „Nemám nic, co bych vám mohl dát,“ odpověděl cizinec. Pak se žebráka zeptal: „Na čem to sedíte?“ „Je to jen stará bedna,“ odpověděl žebrák. „Sedím na ní od té doby, co si pamatuji.“ „Už jste se někdy podíval dovnitř?“ zeptal se cizinec. „Ne,“ odpověděl žebrák. „Proč bych to dělal? Nic tam není.“ „Tak se tam podívejte,“ řekl mu cizinec. Žebrák otevřel víko. Ke svému úžasu a radosti zjistil, že bedna je plná zlata.

Já jsem ten cizinec, který nemá nic, co by vám mohl dát, a který vám radí, abyste se podívali dovnitř: do svého nitra. „Já však nejsem žebrák,“ namítnete. Lidé, kteří nenašli své skutečné bohatství, jímž je radost z Bytí a hluboký, neochvějný klid, jenž tuto radost doprovází, jsou žebráci, i když mají velké materiální bohatství. Hledají radost, naplnění, uznání, jistotu nebo lásku ve vnějším světě, zatímco ve svém nitru mají poklad, který nejen obsahuje všechny tyto věci, ale je mnohem úžasnější než všechno, co nám svět může nabídnout.

Zdroj: Eckhart Tolle – Moc přítomného okamžiku
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Krize jako bod obratu


Krize jako bod obratu

„Krize je produktivní stav. Člověk z ní pouze musí odstranit příchuť katastrofy.“
Max Frisch (1911−1991); švýcarský prozaik, dramatik a esejista

V čínštině existuje pojem wai-ťi, který znamená jak krizi, tak šanci. Číňané tedy vlastně krizi a šanci nerozlišují – stejně jako Řekové. Řecké slovo krisis znamená rozhodující obrat nebo zlom v těžké situaci. Neoznačuje pouze stav, v němž se člověk nachází, ale zároveň poukazuje na budoucí možnosti. Zásadní je opět to, jak událost hodnotíme – nikoli ona sama.

V čínské tradici má tento způsob myšlení hluboké kořeny. Ať se nám věci jeví sebehůř, vždy zahrnují i určitou šanci… teprve těmito protiklady se nastolí rovnováha jinu a jangu, vnímání dobrého a špatného, světlého a temného, sladkého a kyselého. Teprve když jsme nemocní, umíme si skutečně vážit zdraví. Šance si uvědomujeme v krizi, štěstí v utrpení. Jakmile pochopíme vzájemnost všech věcí a stavů, dokážeme život mnohem lépe akceptovat a pokojně se ponořit do současného okamžiku.

I v těch největších krizích, například když nám zemře milovaný člověk, lze smutek a pocity akceptovat s vědomím, že teď je to tak, ale brzy to bude zase jinak. Možná jste si všimli, co se stává v případě starých manželských párů. Například zemře dědeček, babička je na pokraji zoufalství. Muž ji zemřel, co si počne? Začas zjistíme, že její zoufalství a smutek již z velké části opadly. Někdy se dokonce stane, že babička po několika měsících doslova rozkvete. Nežije už v úzké symbióze s někým, kdo měl vždy hlavní slovo, může se osvobodit a z dlouhodobého svazku vyjít jako silnější, sebevědomá a veselá žena. Na takových příkladech vidíme, že po sebehlubším žalu může přijít nečekané dobré období.

Zdroj: Šaolin Tajemství vnitřní síly – Dr. Thomas Späth, Shi Yan Bao
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Krize jako bod obratu


Zdravý pohyb = vědomý pohyb

Zdravý pohyb je za všech okolností vědomým pohybem. Obecně to může být jakákoliv aktivita, kterou konáte v součinnosti své mysli a těla, tedy se všímavým a seberespektujícím postojem. Jednoduše, hlava nejen že ví, co dělá tělo, ale také při monitorování pohybu a rozhodování se pro jeho míru a intenzitu plně respektuje možnosti a případná momentální omezení těla. To platí obecně i v životě. Za základní předpoklady, a tedy principy vědomého pohybu, považuji (pozn.: autorka):

 1. MYSL – Přítomnou a všímavou mysl, tedy soustředěnost, zapojení principu seberespektu a sebelaskavosti
 2. POSTOJ A VĚDOMOU STABILIZACI – ze které vyplývají zdravé pohybové vzorce
 3. DECH – vědomou práci s dechem

Čím „zdravý = vědomý“ pohyb podporuje naše zdraví?

 • Posiluje imunitní systém
 • Odstraňuje příčiny fyzické bolesti a umí být její prevencí
 • Podporuje hojivé a regenerační procesy těla
 • Podporuje metabolismus a účinně bojuje s nadváhou a obezitou
 • Spolehlivě odbourává stresové hormony a ulevuje od stresové zátěže
 • Podporuje spánkovou hygienu
 • Přináší dobrou náladu, ukotvuje zdravé sebevědomí a harmonizuje vztahy
 • Je velmi levný, může být i zcela zdarma

Je pro vás důležitější cíl nebo samotná cesta?

Na začátku se můžeme zamyslet, proč se do pohybu pouštíme. Je pro nás důležitější cíl (shozená kila, objem bicepsů, vítězství v soutěži, fajfka v diáři…), anebo nám pohyb přináší radost? Pokud tíhneme k naplňování spíše vnějších cílů, pohyb „přetrpíme“ většinově nevědomým způsobem, můžeme mít tendenci k soutěživosti, vzájemnému porovnávání. Pokud se ovšem zaměřujeme na samotný prožitek při aktivitě či sportu, zažíváme radost a na pohyb se těšíme, provádíme ho také celkově více vědomě.

Zdroj: Zdravý pohyb = vědomý pohyb – Mgr. Lucie Vybíral Pastrňáková (časopis Sféra 5,6/2023)
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Zdravý pohyb = vědomý pohyb


Nedělejte věci polovičatě

Všichni lidé, dokonce i zloději nebo vrahové, chtějí být šťastní a spokojení, mít někoho, koho milují a kdo miluje je, a přinášet světu nějaký užitek. Tato niterná potřeba sounáležitosti je společná nám všem, všichni v sobě nosíme toto přání. Nejlépe se nám ho podaří realizovat, když se dokážeme zcela pohroužit do přítomnosti a vykonávat všechny činnosti soustředěně a radostně, jak to učí šaolinská filozofie. Přitom je jedno, zda si čistíme zuby nebo celým srdcem nasloucháme příteli, s nímž hovoříme. Vždy dělejme věci naplno, ponořme se do přítomného okamžiku, vnímejme co nejpozorněji druhého člověka nebo se plně koncentrujme na určitou činnost. Čtyři následující otázky nám poslouží jako výborné vodítko… Kdykoli můžeme začít tím, že budeme pozorně sledovat a vnímat, co se v nás právě děje, a pravidelným cvičením rozvíjet schopnost uvědomování. Dělejte to co nejčastěji, a to i v každodenním životě.

Položte si následující otázky a pokuste se na ně odpovědět. Nejlepších účinků dosáhnete ráno, po cvičení, před startem do nového dne. Dvě poslední otázky vám pomohou klidně a pokojně uzavřít den. Otázky a odpovědi vás povedou k tomu, abyste svůj vnitřní kompas zaměřili na věci, které jsou pro vás v životě důležité. Ukážou vám, jak se správně orientovat, jak si udělat ve věcech jasno a získat vnitřní sílu:

 1. Co je dnes pro mě skutečně důležité a co mohu vynechat?
 2. Co přesně dnes udělám pro sebe a pro svůj současný život a co pro druhé, abych jim co nejvíce prospěl?
 3. Kdy jsem byl dnes velkorysý a kdy vděčný?
 4. Jak jsem dnes reagoval na těžkou situaci a jak bych mohl reagovat lépe (abych byl v láskyplném pokoji se sebou samým i s druhými)?

Zdroj: Šaolin Tajemství vnitřní síly – Dr. Thomas Späth, Shi Yan Bao
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Nedělejte věci polovičatě


Neodkládejte, do čeho se vám nechce

Buddhismus a šaolinská tradice sice kladou velký důraz na bytí v přítomnosti, ale to neznamená vymazat všechno minulé okamžitě a navždy z paměti. Pokud jsme určitou záležitost ještě neuzavřeli, měli bychom ji co nejdříve vyřešit. Jestliže jsme se například s někým neusmířili nebo se neomluvili za zlá slova, je třeba udělat to co nejdříve, abychom se zbavili břemene, která nás tíží.

Totéž platí o budoucnosti. „Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.“ Pokud již dlouho plánujeme, že někomu, kdo je pro nás důležitý, zavoláme nebo se s ním sejdeme, neměli bychom to odsouvat na neurčito, ale udělat to nejlépe ještě dnes. Nedůležité úkoly jako e-maily, mytí nádobí, žehlení počkají, nic z toho nám neuteče. Ale na schůzku s milým přítelem nebo návštěvu babičky může být zítra pozdě.

Jednání podle motta „Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek“ velice prospěje mysli, „vyčistí nám mozek“, abychom mohli bděle a celou svou bytostí setrvat v přítomném okamžiku. Všechny nevyřízené věci, jež nám poletují hlavou, špatné svědomí či nevyjasněné otázky jsou nepříjemní a někdy velmi agresivní narušitelé klidu, odvádějící naši pozornost od podstatných věcí.

Zdroj: Šaolin Tajemství vnitřní síly – Dr. Thomas Späth, Shi Yan Bao
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Neodkládejte, do čeho se vám nechce


Žijte naplno tady a teď

Žijeme právě teď a jenom teď. Všechno, co se událo dosud, náleží minulosti, A to, co se stane za chvíli, je hudba budoucnosti. Život se děje v současnosti, tady a teď. Bohužel se nám málokdy daří nezabývat se především minulostí a budoucností. To nás v životě oslabuje, protože nemáme kontrolu nad svým současným bytím. Jedině když jsme vnímaví k tomu, co se děje právě teď, a ochotně to přijímáme, můžeme se stát – do velké míry – svými vlastními pány. Potom se skutečně dostaneme o kus dál na cestě za štěstím a zároveň se naučíme pokojně přijímat okamžiky, kdy se nám nedaří.

Žít tady a teď znamená akceptovat, co se v dané chvíli nedá změnit – ale co se stejně změní, protože všechno plyne. To platí jak pro dobré, tak pro špatné pocity, pro příjemné i nepříjemné situace.

 

Co nás vzdaluje od přítomného okamžiku

Jsou to naše myšlenky, které nás vtahují do minulosti nebo do budoucnosti a brání nám žít naplno tady a teď. V mysli analyzujeme a hodnotíme, co se stalo, a plánujeme, co se ještě nestalo. Přítomný okamžik však můžeme vnímat pouze smysly. Cítíme pachy a vůně, různé chuti, registrujeme optické a akustické vjemy, dotýkáme se věcí… Cit pro přítomnost lze nejlépe rozvinout vědomým dýcháním. Váš nádech nebo výdech a malé přestávky mezi nimi – to je okamžik probíhající tady a teď, jedinečný okamžik, protože takový nádech a výdech provedete jenom jednou v životě.

 

Na chvilku se zastavte

Zvláště ve všední den se nezapomínejte vždy na chvilku zastavit a uvědomit si svůj momentální stav. Vnímejte své myšlenky, pocity a jednání. Nařiďte si na hodinkách nebo mobilním telefonu čas, kdy vám signál několikrát denně připomene, že nastala chvíle, abyste se vnitřně zastavili. Čtyřikrát se zhluboka a s požitkem nadechněte a vydechněte a přitom si svůj dech plně uvědomujte. Potom se vraťte ke své činnosti. Toto cvičení je velmi účinné zvláště v okamžicích, kdy se začnou vynořovat rušivé emoce, například když je na obzoru konflikt. Přeruší se tak smyčky negativních reakcí kola vědomí.

Zdroj: Šaolin Tajemství vnitřní síly – Dr. Thomas Späth, Shi Yan Bao
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Žijte naplno tady a teď


Mysl v tchaj-ťi

„Přestože trénink vyžaduje klid, nejde o to, že by klidné mělo být vaše okolí.
Je zapotřebí, aby v KLIDU spočívala vaše MYSL.“

„Každá akce/pohyb má řadu potenciálních použití. Pokud se naučíte jednu aplikaci,
vaše mysl zůstane chycena v této technice pokaždé, když daný pohyb provádíte. Což vaši mysl ochuzuje o další možnosi.“

Citáty mistra Chen Xiaoxinga (Zdroj: Chen Taijiquan: Masters and Methods)
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Mysl v tchaj-ťi


Zaměřte pozornost na to podstatné

V souvislosti s otázkou ideálního načasování či správného zacházení s časem vyvstává otázka: „Co je skutečně důležité?“ Šaolinští mniši by odpověděli v souladu s tím, na čem jim záleží nejvíce: Snažím se, aby se mně i druhým vedlo dobře. My však nežijeme v klášteře a náš život určují zcela jiné podmínky. Musíme si tedy položit otázku: „Co je pro mě podstatné v mém životě?“ V této souvislosti se zamysleme nad třemi základními moudrostmi, které vám pomůžou najít vlastní individuální odpověď, aniž se budete snažit o podrobnou klasifikaci svých hodnot (a tím se duševně oslabovat).

Za dávných časů žil jeden král, který hledal životní filozofii a moudrost, aby dokázal dobře vládnout zemi i sám sobě. Jeden mnich mu vysvětlil, že si pouze musí odpovědět na tři základní otázky. Potom bude vládnout moudře a dobře. Tyto tři otázky znějí:

 1. Která doba v životě je nejdůležitější? Přirozeně TEĎ. Je to jediná chvíle, kdy můžeme skutečně jednat. Za pět minut může být pozdě.
 2. Kdo je nejdůležitějším člověkem? Ten, s nímž jsme právě TEĎ. Nemáme-li jinou společnost než sebe sama, jsme to přirozeně my, kteří jsou nejdůležitější a k nimž přistupujeme s láskou, úctou a respektem.
 3. Co je nejdůležitější, co je třeba udělat? Jednat s myšlenkou na blaho druhého, soucitně a odpovědně. To mimo jiné znamená přistupovat k sobě i druhým s náklonností a úkoly, které nám život ukládá, plnit obětavě, s láskou, pečlivě a odpovědně.

Abychom pochopili hluboký smysl těchto otázek a znovu a znovu si je vědomě kladli, je důležité zakotvit co nejpevněji v přítomnosti a všímat si toho, co nám brání hledat na ně odpovědi a řídit se jimi. Především jsou to myšlenkové smyčky a rušivé emoce, které na nás neustále dotírají, aniž nám jsou jakkoli prospěšné. Navíc se příliš rádi a často zabýváme zbytečnými činnostmi. I když rozptýlení je svým způsobem velmi příjemné, odvádí nás od toho, co je podstatné. V této souvislosti je důležité zamyslet se také nad tím, zda si nenakládáme příliš mnoho povinností a zda bychom některé z nich nemohli vyřadit jako neužitečný balast.

Pokud pochopíme, co je pro nás důležité, můžeme si stanovit jasné cíle. Jasně vytčené cíle připívají k naší vnitřní síle. Pokud víme, co chceme, získáme pocit identity a jistoty. I zde je ovšem důležité, abychom se příliš neupínali na výsledek a dokázali se některých cílů vzdát nebo je pozměnit, když se ukáže, že jsou nesprávné. Snažte se proto, aby vaše cíle byly reálné, a čas od času přezkoumejte, zda jsou stále aktuální.

Naslouchejte intuici, přicházející „z břicha“. Napoví vám, kdy nastal pro určitý krok pravý čas.

Zdroj: Šaolin Tajemství vnitřní síly – Dr. Thomas Späth, Shi Yan Bao
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Zaměřte pozornost na to podstatné


„STÁT JAKO STROM“ – trénujte svaly i dech

Většina pohybu – běh, plavání, různé silové a týmové sporty a aerobní cvičení – se soustřeďuje na získání fyzické síly. Tak se rozvinou hlavní svalové skupiny a velká kapacita plic, srdeční činnost a kardiovaskulární systém. Ale u těchto cvičení existuje určitý limit. Dlouho předtím, než se vám vyvinou svaly do kýžené formy, se projeví zvýšená činnost srdce a plic do takové míry, že dříve nebo později budete unaveni a přestanete cvičit. Výsledkem není jen dočasné vyčerpání, ale i omezený rozvoj síly svalové hmoty.

Cvičení čan-čuang (stát jako strom) vám časem umožní rozvinout plnou kapacitu svalové soustavy, aniž vyčerpáte plíce.

Ve skutečnosti se vám dech dokonce prohloubí a zpomalí, čímž poskytne štědřejší dávku kyslíku srdci. Zároveň se zrychlí srdeční pulz, který umožní srdci nést vyšší obsah kyslíku do svalů a vnitřních orgánů. I když pak budete cvičit více než kdy jindy, nezůstanete groteskně „bez dechu“. Budete schopni cvičit, aniž budete zápasit s dechem. Velmi málo jiných druhů cvičení zároveň stimuluje, pročišťuje a masíruje celý vnitřní systém těla.

Zdroj: Čchi-kung Cesta energie – Lam Kam Chuen (Umění zvládnutí vnitřní síly prostřednictvím cvičení Čchi-kungu)
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: „Stát jako strom“ – trénujte svaly a dech


Rozpoznejte pravou chvíli

Náš všední den často probíhá ve znamení netrpělivosti, hektičnosti a uspěchanosti. Stále máme pocit nedostatku času. Odkud se tento pocit bere? Než se pokusíme odpovědět, podívejme se trochu blíže na pojem času.

Staří Řekové označovali čas třemi různými slovy. ChRONOS pro ně znamenal čas, který máme objektivně k dispozici, tedy 24 hodiny každý den, 7 dní v týdnu atd. Někdy pro nás ovšem čas plyne subjektivně rychleji nebo pomaleji, podle toho, jak intenzivně a vědomě právě žijeme. Subjektivní vnímání času se odráží ve druhém pojmu – KAIROS. Jím je míněn „správný“ nebo „vhodný“ okamžik. Můžeme se naučit získat cit, respektive intuici pro to, co bychom v určitý čas měli nejspíše dělat. Třetí výraz – EÓN – značí „věk“ nebo „časový úsek“. Používá se například pro životní období jako dětství, mládí a dospělost, pro přirozený koloběh ročních období nebo den a jeho přechod v noc. Přitom jeden časový úsek střídá druhý.

S těmito třemi různými pojetími času zacházíme většinou nesprávně. Do jedné hodiny svého času – chronos – se snažíme vměstnat co nejvíce činností, nákupů, telefonátů a podobně. Nevyužíváme vhodné okamžiky – kairos; například promarníme svůj duševní „prime time“, to znamená hodinu po probuzení, kterou máme opravdu jen a jen pro sebe, nebo nepijeme, přestože máme žízeň. Žijeme proti času (eón), když v 71 letech začneme poprvé v životě trénovat na maraton nebo se v 28 letech dereme na pracovní pozici, která vyžaduje hodně zkušeností.

Pokud budeme vědomě a pozorně dbát na to, abychom nezacházeli nesprávně s časem, klidně šli svou cestou a počkali, až nám intuice, pocit v břiše, respektive naše nitro ohlásí, kdy nazrál čas pro určitou činnost, můžeme se naučit rozpoznávat a využívat okamžiky (kairos) a sklízet ovoce v podobě trpělivosti, vnitřního pokoje – a také dostatku času (chronos). Čas nám již nebude chybět a získáme vnitřní sílu.

Jistěže není vždy možné dělat všechno v okamžiku, který subjektivně považujeme za nesprávnější. Jsme vázáni určitými podmínkami. Alespoň v rámci možností bychom se však měli snažit najít si pro své aktivity ten nejvhodnější čas. Především je třeba uspořádat si den tak, jak to vyhovuje našemu osobnímu rytmu a našim potřebám. Jinak plaveme – obrazně řečeno – příliš často proti proudu a spotřebováváme nadměrné množství energie.

Pomoci vám mohou rituály. Například každé ráno, když vstanete, vypijete sklenici teplého čaje a deset minut věnujete cvičení čchi-kungu. A na večer, než půjdete spát, si naplánujete deset minut meditace nebo cvičení bdělosti, kdy budete vnímat, přijímat a vypouštět myšlenky. Tak si vytvoříte vnější rámec a získáte vnitřní klid pro smysluplnější zacházení s časem, díky němuž budete vnitřně silnější.

Zdroj: Šaolin Tajemství vnitřní síly – Dr. Thomas Späth, Shi Yan Bao
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Rozpoznejte pravou chvíli


Tóra… a Tao

Tóra je název pěti knih bible, kterým se též říká Pentateuch. Abstraktněji je to také jakýkoli obsah nebo duchovní hodnota vyplývající z přikázání Tóry. Slovo Tóra v běžném překladu z hebrejštiny je výuka, učení a zákon. Jeho kořenové sloveso tur však znamená hledat, putovat, prozkoumat. Tím je význam slova „tóra“ vlastně spojena s pojmy „túra a turista“ (v angl. tour, tourist). Na úrovni energie je toto sloveso spojeno se širokým kruhovým pohybem.

A v mém chápání (autorky – viz níže) je pojem „Tóra“ analogií k pojmu „Tao“, což znamená „cestu“, nebo i spojení mezi protiklady jin / jang.

Zdroj: Šavuot „Svátek týdnů“ – Hana Alisa Omer (Sféra 5, 6/2023)
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Tóra… a Tao


Duchovní poznávání

Zatímco současný vědec hledá poznání za pomoci experimentů s pokusnými zvířaty a pomocí klinických pozorování nemocných osob, složitých chemických a radiobiologických analýz, drahých aparatur, počítačových programů a internetu, moudří učitelé nacházeli po tisíciletí poznání v klidu mysli. Stav, kdy se z rozumového vědění stává vnitřní duchovní jistota, ve které se vědoucí sjednocuje s věděním, je mnoha racionálním vědcům neznámý a nepochopitelný.

Stav vědomí, který Sidhártha Gautama (Buddha) nazval osvícením, je stav nalezení a obnovení dokonalé duchovní rovnováhy, cíl mnoha hledajících na cestě duchovního vývoje.

Prozření osvícené bytosti je mystériem, které působí za hranicemi času a prostoru. Je to dimenze vědomí, které je nadsmyslovou silou osvícené bytosti. Poznání toho, že duchovní vnímání je nadřazeno smyslovému vnímání, připomínají lidem vytrvale a trpělivě po stovky let duchovní učitelé. Lidem vždy zdůrazňovali také to, že stavu osvícenství (osvobození, realizace, nirvány, čistého vědomí) může dosáhnout každý člověk. Je to poznání, které vede k rozvoji nejvyšších ideálů lidskosti. Cesta k dosažení stavu osvícení je také hledáním toho, jak umět přijmout utrpení, jak najít radost z každodenně prožívaného života a jak rozumět sám sobě. Je to učení o cestě ke skutečnému štěstí.

Víme však, že takové názory nejsou kompatibilní se současnými obecně přijímanými pravidly vědecké práce. Z tohoto pohledu je proto pochopitelné, že mnozí vědci možnosti duchovního vnímání odmítají, popírají a zesměšňují, protože neprošli osobní zkušeností a neměli možnost verifikace tohoto způsobu poznávání.

Zdroj: Poruchy nálad aneb hledání souvislostí fyziologických a duchovních procesů – prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. (Meduňka 5/2023)
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Duchovní poznávání


Předcházení nemocem

Je důležité nemoci předcházet, a nikoli čekat, až přijde, a pak ji léčit. Tradiční přístup čínské medicíny spočíval v tom, že se doktor platil za to, že člověka udržoval zdravého. Když jeho svěřenec onemocněl, lékař plat nedostával, dokud ho opět neuzdravil. Základním důvodem cvičení (v této knize) je posílit vnitřní sílu, imunitu a vytrvalost tak, abyste žili zdravý a dlouhý život.

Zdroj: Čchi-kung Cesta energie – Lam Kam Chuen (Umění zvládnutí vnitřní síly prostřednictvím cvičení Čchi-kungu)
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Předcházení nemocem


Tchuej-šou a nečinění

Jedním z důvodů, proč je tak obtížné naučit se a správně provádět tchuej-šou, je jeho těsná provázanost s principem nečinění. Když cvičím tchuej-šou, nesnažím se útočit nebo bránit, mým záměrem je následovat. Mým postojem je naslouchání, jde o to „být zde“ – bez volního zaměření či plánování, co budu dělat a jak. Naprosto nijak neodporuji záměrům protivníka. Dávám mu, co chce, jen vytvářím takové prostředí, ve kterém to, co dostane, není přesně tím, co očekával.
Abych toho byl schopen, musím si udržovat rovnováhu a být přitom pohyblivý. Slovy klasiků: být jako dokonale vyvážené kolo, jehož rovnováha je tak jemná, že ho uvede do pohybu pouhá moucha, která o něj zavadí.

„Dát protivníkovi vše, co chce“ ve formě tchuej-šou znamená, že význam každého mého pohybu není automaticky jin nebo jang, ale závisí na záměru a směřování partnera. Každá pozice může být použita k útoku i k neutralizaci, záleží na tom, zda partner ustupuje nebo útočí. „Volba je jeho, síla je má.“ V podstatě o výsledku rozhoduje schopnost naslouchat protivníkovi:

„Bitva je rozhodnuta, když se meče poprvé zkříží,“ praví staré čínské přísloví.

Účelem tchuej-šou je stávat se „neutrálnějším, měkčím a citlivější, abychom byli schopni vnímat záměry partera, ale aby on necítil naše. „Dát partnerovi přesně co chce“ bude mít po nějaký čas za následek, že vše opravdu půjde podle jeho přání a vy budete prohrávat. Než se naučíte „tajemství metody“, musíte se připravit na dlouhé a hořké porážky. To je ale jediná cesta. „Budete-li toužit po zisku, nakonec jen ztratíte… Jedině budete-li ochotni utrpět velké ztráty, dosáhnete nakonec velkých zisků.“

Zdroj: Nic vám netajím – Wolfe Lowenthal
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Tchuej-šou a nečinění


Energie z pohledu TČM

Zajímavý pohled na naši celkovou energii nám dává tradiční čínská medicína. Energii čerpáme pomocí slinivky břišní (okruh sleziny) z potravy, poté tato energie v těle stoupá nahoru do plic a misí se s energií z dechu.

Do plic také přichází nepřetržitý tok vrozené energie z ledvin. Vše se promíchá a přes srdce se dostává do celého těla. Vyplývá z toho řada skutečností, ale nejdůležitější je to, že všechno můžeme ovlivnit svým jednáním a chováním. Jinými slovy – když dobře jíme a dýcháme, může být celková životní energie dlouhodobě velmi dobrá.

Pro stav naší celkové energie je také nezbytný pohyb. Je to velmi důležitá součást našeho života. Kostra, vazy i svaly jsou nám dány proto, abychom se hýbali, pohyb totiž způsobuje vyplavování hormonů štěstí (endorfinů) a psychickou pohodu. Velkým tématem jsou však nejrůznější blokády, které během života vznikají jak na úrovni fyzické – tedy našeho pohybového aparátu – tak na úrovni vnitřního toku energie v našem těle. Když se nehýbeme, blokády se vrství a sčítají, čímž ztrácíme svoji vnitřní i vnější pružnost a celý náš organismus strádá a postupně chátrá.

Dalším velkým tématem je náš energetický kontakt s okolím. To, co se kolem nás děje a čemu jsme vystaveni, ovlivňuje naši energii i psychiku. Náš energetický systém není uzavřený a stále z něj něco přijímáme a také do něj něco předáváme. Jsme-li vystaveni strachu, napětí, nepochopení či jakémukoliv druhu teroru, má to podstatný vliv na naši psychiku i celkovou životní energii.

Platí, že čím je naše tělo zdravější, tím lépe snášíme vše co na nás působí. Všechny energetické vlivy a stresy se přes naše energetická centra (čakry) a vegetativní nervový systém přenášejí tam, kde máme slabší místo, a pak nás oslabují, zatěžují a vyčerpávají. Každý z nás má přitom své slabší místo jinde, a proto někdo cítí napětí v žaludku, jindy trpí napětím játra nebo máme řidší stolici apod.

Ovlivňují nás a formují mezilidské vztahy s rodiči, sourozenci, partnery i vztahy na pracovišti. Částečně to můžeme ovlivnit prací na sobě formou psychoterapie, meditace atd. může nám to mnohé vysvětlit a také můžeme najít sílu to vyřešit. Mnoho lidí se slabšími ledvinami stresy somatizují přes tento orgán, což vede k prožívání velkého strachu, který je vyčerpává. Také zde hraje roli pátá čakra komunikace, což může vést k vyčerpávání štítné žlázy a jejím následným nemocem. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál.

Zdroj: Životní energie a my – MUDr. Vladimíra Strnadelová, Jan Zerzán (Meduňka 4/2023)
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Energie z pohledu TČM


Vitální energie (životní síla)

Podle taoistického pojetí je čchi životní energie a síla, kosmický duch, který vším proniká, vše oživuje a je totožný s prvotní energií. Ve všech živých organismech, tedy i v rostlinách, čchi obíhá celým tělem, čímž udržuje každou jeho část vitální a funkční. Kromě živých organismů se čchi vyskytuje i ve zdánlivě neživých věcech, například v minerálech, horninách, různých skořápkách. Je všude a ve všem, co je součástí přírody a vesmíru.

Velký taoistický alchymista Ke Chung napsal o důležitosti čchi: „Člověk je v čchi a čchi je uvnitř člověka. Nebe a země a deset tisíc jsoucen, všechny potřebují čchi, aby zůstaly při životě. Člověk, který nechává cirkulovat svou čchi, zachovává svou osobu a zahání nemoci, jež by mu chtěly škodit.“

Čchi zajišťuje v našem těle všechny životní pochody, výměnu látek a energie uvnitř těla a zároveň i s naším okolím, reguluje výstavbu a růst. Shromažďuje se v tan-tchienu (moři čchi, moři dechu) v blízkosti pupku a cirkuluje v meridiánech (akupunkturních drahách). Naše čchi může být ovlivněna počasím, potravou, obdobím, náladou, myšlenkami a mnoha dalšími aspekty. Čchi musí být opatrována a chráněna před oslabením a vyčerpáním protože v případě jejího oslabení nastává nemoc a smrt.

Čchi našeho těla se skládá ze dvou základních složek, z prenatální a postnatální čchi. Prenatální čchi je energie neboli jemná esence, kterou získáváme v okamžiku početí od svých rodičů, někdy je tato jemná získaná energie nazýván také nekosmickou a skladuje se v ledvinách. Postnatální (postkosmickou) energii získáváme až po narození. Je to jemná esence získaná ze stravy včetně tekutin a ze vzduchu. Na příjmu a přeměně potravy v jemnohmotnou esenci vyživující naše tělo se podílejí především slezina a žaludek. Plíce pak přijímají čistou čchi ze vzduchu. Každý z vnitřních orgánů našeho těla má svoji specifickou čchi, která určuje jeho konkrétní funkci v rámci celého organismu.

Vzájemná spolupráce ledvin, sleziny, žaludku a plic zajišťuje vznik a distribuci naší vitální energie, a proto bychom měli o tyto orgány obzvláště pečovat vhodnou stravou a odpočinkem (ideálně v období zimy), tím se vyhneme jarní únavě. V jarním čase můžeme také začít praktikovat cvičení pro posílení čchi, naší životní síly. Například čchi-kungová cvičení, tchaj-ťi nebo jógu.

Naši vitální energii bychom měli posilovat každý den, snažit se udržovat tělo uvolněné a průchodné, harmonizovat tělo i duši, abychom zabránili vzniku chorob a předčasnému stárnutí. Postupně začneme zjišťovat, že právě z těchto důvodů je praktikování tchaj-ťi nebo jógy cvičením na celý život. Zejména pro začátečníky je velmi důležitý fyzický kontakt se zkušeným mistrem – jen ta se můžeme naučit cvičit správně a vyvarovat se začátečnických chyb. Nebudeme-li provádět cvičení správně, bude to negativně ovlivňovat příznivý vliv cvičení, a kýžených výsledků tak dosáhnut nemusíme.

Zdroj: Zdroje naší energie – Mgr. Kristina Beranová (Meduňka 4/2023)
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Vitální energie (životní síla)


Právo na klid

Právo na klid by mělo patřit k úplně nejzákladnějším právům každého živého tvora. Jeho potřeba však nabývá významu až v posledních desetiletích, kdy se lidstvo doslova utrhlo ze řetězu (tedy v „civizlizované, západní části“). Pokud si chcete užít Božského, vesmírného klidu, tedy svého přirozeného stavu, je třeba poodstoupit od neklidného, ba šílícího davu nebo se naučit tuto techniku zvládnout i uprostřed psychopatického prostředí. Anebo se odstěhovat tam, kde nikdo někoho neobtěžuje a ustavičně.

A proč právo na klid? Klid, ponoření do ticha Univerza, ale i naší krásné přírody je velkým zdrojem duchovní síly, radosti a je jednou z vlastností Božství a osvícení. Jedině tak je možné zaslechout tichý hlas v hlavě, zaregistrovat jemné pokyny intuice, a právě za těchto podmínek je možno si uchovat, či dokonce zvyšovat svou energii. V prostředí chaosu, neklidu a predátorské energie ji naopak ztrácíme a jsme o ni bezohledně, často dokonce cíleně olupováni.

V Bibli je napsáno, že člověk nemusí pracovat. Dlouho jsem tomu výroku nerozuměl, až mi to jednou došlo. Práce je činnost, která nás živí a energeticky vyčerpává. V podstatě nás nebaví. Mnohem lepší je najít si intuitivně činnost, která nás také může živit, ale nevyčerpává nás, nýbrž naopak posiluje. To není práce (i když to někdy může být dřina). Chtějte pro sebe to nejlepší, a to stále. Pak zůstanete v síle, radosti i zdraví.

Zdroj: Právo na klid – MUDr. Tomáš Lebenhart (Meduňka 4/2023)
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Právo na klid


Dva způsoby odstrčení… prázdné a tvrdé místo

Existují dva způsoby odstrčení partnera: působit odstrčením na „prázdné místo“, nebo technikou ti-fang (stažení-útok) na „tvrdé místo“.

Podle principů jin a jang, vyvažování měkkého a tvrdého, platí, že je-li v těle nějaké napětí neboli „tvrdé místo“, musí zde být přítomno i proudění energie v opačném směru, tj. „měkké místo“. S oběma rukama v kontaktu s partnerovým tělem útočník „cítí“ odpor v oblasti, kterou si partner brání, tedy jeho „tvrdé místo“. Současně však také cítí tok energie v opačném směru – „měkké místo“, které si partner nemůže nijak chránit. Odstrčení je možno aplikovat stejně dobře na tvrdé jako na měkké místo. Které se rozhodne zvolit, pak závisí na poměru sil a na vztahu napětí partnera a energie útočníka.

Pro správné odstrčení je nutné porozumět základnímu pravidlu pohybu energie: tzv. plná nebo silná ruka je vždy ruka protilehlá noze, která nese většinu váhy těla. Mám-li 51 až 100 % váhy těla na levé noze, je plná pravá ruka, a obráceně. K aplikaci vnitřní energie se má vždy používat plná ruka. Útok, který nerespektuje tento zákon, je vnitřně nesourodý, nemá dostatek rovnováhy a nemůže brát sílu ze země. Jde o základní chybu nazývanou „dvojité těžiště“.

Když využíváme k útoku vnitřní energii, nepůsobíme levou nebo pravou rukou, ale proudem energie, který vychází z chodidel, vede nohama, pasem a zády a v rukou se jen projevuje.

Kdykoliv mohu směřovat útok přímo na měkké místo, ale u tvrdého místa narazím na odpor. Musím zde využít techniky ti-fang, stažení-útok. Ve chvíli, kdy se objeví první vlna partnerova odporu, pocítím tlak proti svým rukám. V tomto okamžiku závisí jeho rovnováha zcela na mé energii. Uhnu-li trochu dozadu (stačí sebeméně či sebejemněji), zakolísá – ztratí rovnováhu a své zakořenění. V tomto okamžiku zaútočím – nechám vyšlehnout proud energie. Celý tento proces se odehraje v pouhém okamžiku a projeví se jen nepatrným pohybem, vyžaduje však měkkou a zakořeněnou energii a velkou citlivost. Představuje jedno z vrcholných tajemství tchaj-ťi – esenci NEĆINĚNÍ – odstrčení bez použití vůle a tvrdé síly, ale s účinností a rychlostí blesku.

Zdroj: Nic vám netajím – Wolfe Lowenthal
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Dva způsoby odstrčení… prázdné a tvrdé místo


Zdravotní stav zad a páteře ovlivňuje zdravotní stav celého těla

Jestliže v důsledku poranění vzniknou svalové spasmy nebo dojde k poškození obratle či meziobratlové ploténky, případně pokud jsou kvůli nečinnosti záda ztuhlá a páteř méně pružná a všechny tyto a četné další poruchy nejsou léčeny, obrovské množství životní energie v důležitých bodech na zádech (tj. v míše, míšních nervech, meridiánu tu-maj, tj. střední zadní dráze, a v meridiánu močového měchýře) vyhasne. Dochází k degeneraci a rychlejšímu stárnutí.

Podle čínské medicíny jsou za vitalitu, sexuální energii, zdraví kostí (včetně zubů), některé aspekty sluchu a nemoci vlasů, ale samozřejmě též za obecné pojímané funkce detoxikace a metabolismu tekutin vykonávané močovým traktem zodpovědné především ledviny uložené v dolní části zad.. Víme, že všechny zmíněné stránky se zhoršují s věkem. Proto může být péče o záda tím nejdůležitějším, co můžete udělat pro své zdraví, vitalitu a pomalejší stárnutí.

Zdroj: Praktická cvičení podle čínské medicíny
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Zdravotní stav zad a páteře ovlivňuje zdravotní stav celého těla


Cvakání a klepání zuby

Zuby jsou považovány za prodloužení kostí a kosti jsou tkáň spojená s ledvinami, a tak cvičení posiluje nejen zuby a dásně, ale také ledviny. Je formou pchan-ta-kungu (poklepová cvičení) a jako takové rozptyluje lokálně uvízlou čchi a současně stimuluje průtok krve kolem kořenů zubů. Jelikož se cvičení provádí soustředěným způsobem, může posílit a zpevnit zuby, podobně jako soustředěné cvičení se zátěží vlastního těla zvyšuje hustotu kostní tkáně v jiných částech těla.

Stiskněte zuby tak, abyste zaslechli cvaknutí. Nemáte-li neošetřený zubní kaz nebo infekci, neměl by tento manévr vyvolávat žádnou bolest nebo nepříjemné pocity. Avšak nebuďte moc razantní, abyste si případně neublížili 🙂 . Snažte se, aby byly během cvičení do klapání zapojeny všechny zuby. Většina lidí nemá dokonalý skus, proto se po chvíli zaměřte na jinou část zubních oblouků. Tradičně se cvaká 36x, ale chcete-li, můžete i vícekrát.

Zdroj: Praktická cvičení podle čínské medicíny – Steven Cardoza
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Cvakání a klepání zuby


Přijímání energie

Jako nejvyšší úroveň „naslouchání“ a „zachycení kontaktu“ označoval profesor Čeng Man-čching „přijímání energie“, které již překračuje základní techniky tchuej-šou, tj. neutralizaci a odstrčení. Protivníkova energie je „přijata“ a okamžitě vrácena zpět, jako když se tenisový míček odrazí od pružného výpletu rakety. Ve své nejvyšší úrovni je „přijímání energie“ těžko popsatelné, protože žák je, v důsledku toho, co profesor nazýval duchovním osvícením, schopen odrazit útočníka „pouhým pohledem“. Starý pán zdůrazňoval, že tato schopnost není ničím nadpřirozeným, ale že je zcela z tohoto světa a že i my k ní můžeme dospět.

Svěšená pánev a udržování loktů v kontaktu (v tchuej-šou)

Pozice kříže a loků jsou velmi důležité, protože tvoří základní kameny cvičení. Existuje konfuciánský princip, o němž profesor hovořil jako o přímém spojení nebe a země. Toto spojení, které zároveň zosobňuje lidský rod, je principem středu, rovnováhy a mírnosti. „Svěšená a poklesnutá pánev“ spolu se vzpřímenou pozicí páteře vyjadřuje princip středu v tchuej-šou – bez toho je pozice „zlomená“ a partnerův útok nemůže být odveden stranou. Zlomená pozice také znemožňuje využít pro správné odstrčení energii země.

Udržováním loktů v kontaktu získáte bod opření, díky němuž může pohyb rovné páteře (nezlomené v kříži) působit na partnera. V opačném případě sice můžete jeho útok zachytit a vyhnout se mu, ale bez tohoto bodu opření nedokážete svého partnera odhodit.

Kurzy tchuej-šou profesora Čeng Man-čchinga většinou zahajovalo cvičení dlouhé řady dvojic. Profesor procházel podél ní a téměř bez výjimky opravoval dvě chyby: položil ruku na spodní část kříže žáka a zatlačil dolů a dopředu, aby přiměl kříž „poklesnout a svěsit se“, pak uchopil lokty cvičících a dal je k sobě, aby se jimi navzájem dotýkali.

Neutralizace a odstrčení

Ze dvou aspektů tchuej-šou: neutralizace a odstrčení, je neutralizace mnohem obtížnější. Neutralizace nepředstavuje únik před útokem, jde o současné vyprázdnění a naplnění, vyhnutí se a navrácení útočníkovy energie jemu samotnému.

Když cvičíte neutralizaci, představte si kolem sebe kruh. Protivník stojí za jeho okrajem a snaží se na vás zatlačit směrem do středu kruhu, aby vás vyhodil z pozice. Vaším úkolem je udržet ho za hranicemi kruhu. Dosáhnete toho tak, že budete naslouchat jeho energii, podvolíte se a pootočíte. Účinek jeho zatlačení bude stejný, jako kdyby se opřel o otočné dveře. Místo, aby se dostal ke středu, sklouzne stranou – křídlo dveří se pod jeho silou otevře, zatímco druhé se za ním zavírá či „naplňuje“.

Odstrčení je o něco snazší, ale přece dost obtížné udělat je správně. Vaším úkolem je zapůsobit přesně na partnerův střed. Minete-li ho, ať již vlevo, vpravo, shora či zdola, umožníte tím protivníkovi otočit se kolem osy a vaše odstrčení vyjde naprázdno. Jestliže jste přitom použili jen o trochu víc energie, než bylo potřebné, vyhodí vás partner snadno z pozice. Když je směr odstrčení správný a vy do něj vložíte svou vnitřní energii, partner odletí jako šíp vystřelený z luku. Kdokoli na vlastní kůži pocítil působení správného odstrčení, nutně si musí poopravit své mínění o tchaj-ťi jako o pouze sebeobranném umění.

Zdroj: Nic vám netajím – Wolfe Lowenthal
Původní FB články naleznete po kliknutí na: Přijímání energie, Svěšená pánev a udržování loktů v kontaktu, Neutralizace a odstrčení


Jak lze laicky vysvětlit kvantovou fyziku?

Newtonovská fyzika je věda, která vesmír rozděluje do dvou rozdílných částí. Zaprvé na fyzický, mechanický, tzv. reálný svět, a za druhé na energetický, neviditelný či spirituální svět (jakkoli to chcete nazvat), tedy v podstatě na hmotu a energii. Newtonovská fyzika říká, že můžete rozumět tomu, jak funguje hmota, aniž byste vzali v potaz roli energie. Tvrdí, že všechno, co se týká hmoty, může být ovlivněno pouze hmotou. V tom případě by platilo, že chcete-li uzdravit tělo, které je z hmoty, musíte to udělat jedině fyzickou cestou, což znamená užívání různých léčiv a provádění operací. Jsou to intervence založené na přesvědčení, že náš svět lze absolutně rozdělit na hmotu a energii.

Kvantová fyzika ale přišla už v roce 1925 s tím, že hmota je vlastně iluze. Atomy si představujeme jako malé fyzické kousky, které tvoří vesmír, ale když se fyzikové dostali k otázce, z čeho jsou atomy, ukázalo se, že nejsou z hmoty, ale z energie. Energie atomů se pak stává energií molekul, energie molekul se tává energií buněk a energie buněk skládají celého člověka.

Proč je to důležité? V newtonovské fyzice můžete hmotu od energie separovat, takže energie pro hmotu není relevantní, ale v kvantové fyzice je to naprosto odlišné. Říše energie je ta, která řídí vzezření hmoty! Jinými slovy – hmota je s energií přímo svázána. Citát od Alberta Einsteina, který vždy používám na přednáškách, zní: „Energetické pole je jediná řídící jednotka částic.“ Znamená to, že energie je jediná řídící jednotka hmoty.

Vůbec tedy nelze rozumět struktuře, funkcím, a chování fyzického lidského těla, aniž bychom vzali v potaz roli neviditelné energie. K označení této energie, která nás obklopuje, vědci používají slovo „pole“. Kdekoliv teď jste, jsou tam rádiové, televizní, mobilní vlny, solární energie, gravitační energie – vlastně jste stále jakoby v akváriu energií.

Jednoduchá definice těchto energetických polí by mohla být „neviditelné pohybující se síly, které ovlivňují fyzický svět“. Na této definici je nejdůležitější, že energetické pole můžu změnit na „energie“ (duchovno) a zachovat tu samou definici čili že neviditelné pohybující se síly zásadně ovlivňují fyzický svět. Kvantová fyzika nám poskytuje mechanismus pro něco, čemu dříve lidé říkali energie nebo duchovno, ale neměli pro to žádný vědecký důkaz. Přichází a předkládá důkaz o tom, jak neviditelná energie tvoří a tvaruje celý náš hmotný svět.

Zdroj: Rozhovor s Brucem Liptonem v knize Rozhodni se být zdráv od MUDr. Jana Vojáčka, Bruce Lipton je autorem knih Biologie víry, Spontánní evoluce a Líbánkový efekt
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Jak lze laicky vysvětlit kvantovou fyziku


Starý příběh vědy

Vědecká komunita se snaží ze strachu uchovat starý příběh… o tom, jaký je původ lidí a vesmíru a především o tom, jaké schopnosti/dovednosti lidé mají. Stará věda říká, že vesmír je mrtvý, je výsledkem prvotního třesku. Nová věda říká, že vesmír je živý, inteligentní, hvězdy ví, jak se vyhnout srážce, chovají se jaké živé organismy.

DNA ukazuje, že jsme se objevili na planetě jako anatomicky noví lidé před 200 000 lety. Od té doby se naše DNA nezměnila. Díky naší mutaci DNA máme neuvěřitelné schopnosti a dovednosti, kterým teprve začínáme rozumět.

Starý příběh nám tvrdí, že jsme nebohé oběti světa, který nejsme schopni kontrolovat – to je Darwinova teorie. Nová věda říká, že máme schopnost měnit svou DNA skrze epigenetiku, tj. přes myšlení, pocity, emoce, dech, zaměření, výživu, pohyb a prostředí. Akademická obec se snaží udržet starý příběh kvůli penězům, moci, chamtivosti, egu a (zlo)zvyku.

Proto je zásadní začít měnit to, jak sami o sobě přemýšlíme. Pokud přijmeme svou vlastní sílu, máme menší strach z vnější změny. Přestáváme spoléhat na chemikálie, čipy, umělou inteligenci…

Zdroj: Gregg Braden (americký vědec a spisovatel) v rozhovoru pro televize Cesty k sobě
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Starý příběh vědy


Přijímání/odmítání rodičů a jejich vliv

Bert Hellinger (pozn.: německý psychoterapeut a autor, proslavil se jako tvůrce originální psychoterapeutické metody nazývané Rodinné konstelace a Systemické konstelace) říká:

„Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. Žena, která si váží své matky a miluje ji, je pro muže daleko atraktivnější než ta, která svou matku odmítá. Rovněž muž, který si váží a přijímá svého otce, imponuje ženě výrazně více než muž, který svého otce zavrhl a usiluje pouze o to, nebýt jako on. Kdo odmítá své rodiče, může předávat jen málo.“

O vlivu rodičů píše opět výstižně: „Nepřijetím svého rodiče zůstává člověk nedospělým a nezralým. Od rodičů se můžeme plně odpoutat a stát se dospělými jedině tehdy, když nepřijmeme takové, jací jsou. Přestaneme od nich žádat, čeho se nám nedostalo, a trestat je podvědomě tím, že sami vedeme neuspokojivý život. Je třeba přijmout to, co nám rodiče dali, a smířit se s tím, co nám nedali, přijmout zodpovědnost za sebe sama a naplnění svých potřeb.“

Zdroj: Vladimír Münz v knize Rozhodni se být zdráv od MUDr. Jana Vojáčka
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Přijímání/odmítání rodičů a jejich vliv


Co nás učí tchuej-šou?

Je jednodušší kritizovat špatné tchuej-šou než praktikovat nebo jen popsat to správné. Jeho tajemství je prosté, ale nijak snadné, a je vyjádřeno čtyřmi čínskými znaky: „neodporuj, nenaléhej“ nebo větou: „nepoužij více síly než čtyři unce a nenech větší silou působit ani na sebe“.

Je důležité studovat formu! Pcheng, lu, ťi, an – zachycení, svinutí, stisknutí a odstrčení. V tcheuj-šou mají mít všechny pohyby stejnou kvalitu jako ve formě: záda jsou rovná, paže uvolněné, tělo zcela bez napětí, bez tvrdé, ztuhlé síly.

Tchuej-šou pomáhá rozvíjet naše porozumění energii a udržování rovnováhy. Cílem je naučit žáka vyrovnat se s jakýmkoli druhem útoku nebo jakýmkoli stavem energie, a to nikoli jen při cvičení s partnerem, který dodržuje stejná pravidla hry. Tajemství spočívá v mistrovském zvládnutí formy tchuej-šou.

Profesor Čeng Man-čching říkával: „Zachycení by nemělo zasahovat do území protivníka, ani svinutí do vašeho.“ Jestliže se zachycením dostanu na „protivníkovo území“, vyšel jsem příliš daleko a jsem ve velmi zranitelné pozici, což může šikovnější partner využít a porazit mě. „Vyjít příliš daleko“ je pozice, která si podle profesor „přímo říká o to, aby byla potrestána“.

„Nechat svinutí proniknout na své území“ zase znamená, že jsem narušil vlastní formu. Místo abych se otočil stranou a protivníkovu energii odvrátil, dovolil jsem jí proniknout až ke mně „domů“. Svinutí je v tchaj-ťi nejdůležitějším pohybem, je základem jeho praktického využití. Žák tchaj-ťi zpravidla boj nevyvolává, spíše musí útoku čelit. Nejlepší odpovědí na útok je právě svinutí, při němž odkloníme protivníkovu energii a necháme ho postupovat vpřed, až zajde ve své chamtivosti příliš daleko, za hranici své rovnováhy, což vyžijeme a vyhodíme ho z pozice. Poté následuje odstrčení: protivníkův výpad selhal, útočník se stáhne, aby ho zopakoval, ale my ho budeme následovat a pouze k jeho stažení přidáme trochu vlastní energie a odstrčíme ho.

Další technikou v tchuej-šou je „naslouchání“, cítění. To je také další důvod, proč jsou bloky a údery v tchuej-šou kontraproduktivní. Abyste mohli naslouchat, musíte být uvolnění a měkcí. Naslouchání nebo cítění podporuje rozvoj schopnosti „zachycení kontaktu“, která otevírá cestu k jádru tchuej-šou a také k „zázračným“ schopnostem tchaj-ťi jako bojového umění.

Zdroj: Nic vám netajím – Wolfe Lowenthal
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Co nás učí tchuej-šou


Proč homeopatie?

Německý lékař S. F. Ch. Hahnemann (1755-1843) se přírodní léčbě, kterou sám objevil, popsal a nazval homeopatií, věnoval od r. 1801. V roce 1810 vydal knihu „Organon racionální léčby“, kde se píše: Nejvyšším ideálem léčení je rychle, šetrně a natrvalo navrátit pacientovi zdraví co nejrychlejším, nejspolehlivějším a nejméně škodlivým způsobem; podle jasně srozumitelných principů je třeba odstranit a zničit nemoc v celé její šíři.“

Homeopatický lék má schopnost stimulovat organismus k lepšímu využití vlastních léčebných sil a odstraní vnitřní sklon pacienta k onemocnění. Tím se nastartuje „samoopravovací“ schopnost těla a posílený organismus pak má v případě akutní nemoci dost síly na to, aby napravil všechny škody a vrátil se do zdravého stavu.

Nemoc není problém, ale informace o tom, že nastal čas něco změnit.

Zdroj: Jana Čistecká v knize Rozhodni se být zdráv od MUDr. Jana Vojáčka
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Proč homeopatie


Vzájemná inspirace

V dnešní době se mohou dospělí od mnoha dětí učit. Duševní zralost nezávisí na věku fyzického těla. Existují osmdesátníci, kteří ve svém životě pochopili méně vývojových procesů než čtrnáctiletí. Otázkou tedy není, jak je někdo fyzicky starý, nýbrž kolik prožitků nasbíral, a především, kolik se toho z nich naučil. Zralost duše nezávisí na tom, jak dlouho je někdo na tomto světě a kolika inkarnacemi prošel… Jde o kvalitu, ne o kvantitu.

Každý má něco, čemu již porozuměl a co může předat ostatním, a každý má také něco, co doposud nepochopil a co od ostatních může přijmout. Můžeme se však jeden od druhého lépe učit tím, pokud skutečnosti, o nichž jsme nikdy předtím neslyšeli, hned nesmeteme ze stolu. Pouze proto, že jsi zatím o něčem neslyšel, sám jsi to nezažil, nebo nejsi schopen to vědomě vnímat, neznamená, že to na světě neexistuje.

Zdroj: Christina kniha III. – Vědomí vytváří mír – Christina von Dreien
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Vzájemná inspirace


Buďte optimisté

Být optimistou a myslet i jednat způsobem orientovaným na řešení nám pomáhá udržet si vibrace, jež jsou na vyšší úrovni než jakákoliv náročná situace. Možná, že okolnosti zůstanou stejné, ale my je vnímáme z jiné perspektivy a jednáme na jiném základě. Buď ihned rozpoznáme vhodné řešení, nebo máme aspoň jistotu, že se brzy objeví. Máme-li pocit, že daný problém nemá žádné řešení, nijak si nepolepšíme, a nezlepší se tím ani situace, ani nám samotným se nebude dařit lépe. Pokud jsme však přesvědčeni, že existuje pozitivní řešení, které je již tady, či se teprve objeví, je pro nás jednodušší zachovat se v situaci konstruktivně a činit správná rozhodnutí. Ač se daná situace nezmění, optimistovi se v ní bude dařit určit lépe nežli pesimistovi. A to je dostatečný důvod pro optimismus.

Zdroj: Christina kniha III. – Vědomí vytváří mír – Christina von Dreien
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Buďte optimisté


Vnitřní pokoj

Většina lidí touží po větším vnitřním míru a klidu. Avšak zpravidla nedokážeme zůstat vyrovnaní a pokojní, zvlášť když kolem víří chaos a ději se věci, které se nám nelíbí. Právě v těžkých životních situacích, kdy bychom potřebovali zachovat klid víc než kdy jindy, je pro nás mimořádně obtížné nenechat se vykolejit okolním děním a tím, s čím naprosto nesouhlasíme. V takových chvílích málokdy umíme nemyslet na nepříznivé okolnosti, ale zabýváme se jimi stále znovu, neúnavně, sveřepě a intenzivně, v marné naději, že tím něco vyřešíme nebo změníme. Většinou se totiž stane pravý opak: Čím více si přejeme něco změnit, tím méně se nám to daří – prostě proto, že nejsme uvolnění a nenecháváme věcem volný průběh. Kdybychom pochopili, že i špatná období a nepříjemné pocity pominou tak, jak přišly, bylo by v našem životě mnohem méně utrpení a dramat. Měli bychom v sobě větší pokoj, a tím bychom získali i vnitřní sílu.

Zdroj: Šaolin Tajemství vnitřní síly – Dr. Thomas Späth, Shi Yan Bao
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Vnitřní pokoj


Dělejte věci, které vás činí šťastnějšími!

Buďte šťastní. Čím podivnější a potřeštěnější je vnější svět, čím více okolností na fyzické úrovni podléhá chaosu, tím důležitější je vytvořit si pro sebe časy a prostory, v nichž provádíme to, co nám dodává radost a činí nás šťastnými.

Pokud budete sledovat pouze zprávy v médiích, můžete propadnout strachu nebo pocitu, že se situace zhoršují, ba že se s tím nedá nic dělat. To však není pravda. Existuje něco, co lze dělat kdekoliv a kdykoliv – můžeme zaměřit pozornost na to, abychom sobě i lidem okolo nás zprostředkovali chvíle radosti. Jakmile pociťujeme radost, naše vibrace se přirozeně zvyšují!

Každý den bychom si měli vyhradit čas a dělat něco, co nás činí šťastnými – i kdyby to mělo být jenom na deset minut. Vůbec nezáleží na to, co děláme. Byť je to jakkoliv nesmyslné; nic nemusíme vysvětlovat, ani své činy před nikým ospravedlňovat. Bez jakéhokoliv vysvětlování můžeme dělat něco, co nás baví, a v jakékoliv situaci jednoduše říci „ano“, nebo „ne“, aniž bychom jakékoliv své rozhodnutí museli nějak zdůvodňovat. Měli bychom si vzájemně důvěřovat v tom, že každý má svůj dobrý důvod, proč něco dělá či nedělá.

Mnoho dospělých v naší kultuře dnes není opravdu šťastných… Tedy, i kdyby to mělo být jenom deset minut denně: Pravidelně se zabývejte tím, co vás činí šťastnými! Máte na to právo. Pokud vás to baví, můžete třeba hodinu pobíhat jen tak dokola v kruhu, bez jakéhokoliv smyslu. Hrajte si jako malé dítě, anebo jen tak radostně poskakujte. Nejde o to, aby to dokázala pochopit či ospravedlnit vaše mysl.

Zdroj: Christina kniha III. – Vědomí vytváří mír – Christina von Dreien
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Dělejte věci, které vás činí šťastnějšími


Komplikované a složité nebo jednoduché a rychlé?!

Mnozí z nás si myslí, že něco může být pravdivé a dokáže fungovat pouze tehdy, pokud je to komplikované a obtížné, dlouho to trvá nebo je to drahé. Myslí si, že pokud je něco jednoduché a snadné, dá se to rychle udělat a nic to nestojí, pak na tom nebude něco v pořádku. Měli bychom si však zvyknout na to, že tento náš myšlenkový vzorec je zastaralý. V mnoha případech dnes již není platný; a v budoucnosti bude platit čím dál, tím méně. Teď totiž nežijeme plně ve staré energii, ale částečně i v energii nové. A v té je všechno mnohem lehčí.

Zdroj: Christina kniha III. – Vědomí vytváří mír – Christina von Dreien
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Komplikované a složité nebo jednoduché a rychlé


5 pravidel tchaj-ťi

Lidé, kteří se tchaj-ťi čchüan nevěnují, se často mylně domnívají, že tchaj-ťi je snadné. Do naučeného souboru vnějších pohybů je však zapotřebí zabudovat zásadní prvky/požadavky (viz níže), které rozhodují o tom, jestli člověk skutečně „vstoupí do dveří“:

 1. fang sung – uvolnění těla a kloubů správným způsobem
 2. pcheng ťing – vnější podpůrná síla tchaj-ťi čchüan (určitá forma rozpínání)
 3. ting-ťin – udržování vzpřímeného a vycentrovaného těla (ne pouze v konečné fázi, nýbrž v průběhu všech pohybů a přechodů mezi všemi pozicemi)
 4. čchen – schopnost uvolněného vyvažování nezbytná pro udržení rovnováhy a zakořenění
 5. čchan-s´ ťin – spirálovitý pohyb navíjení hedvábí (kdy se všechny části těla otáčí v kruzích a obloucích)

Zdroj: David Gaffney
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: 5 pravidel tchaj-ťi


Problém a jeho řešení se nikdy nenachází na stejné vibrační frekvenci

Lze říci, že dnes na Zemi existují dvě různé skupiny lidí. První skupina jsou ti, kteří stále věří, že násilí lze zastavit pouze násilím a že k nastolení míru jsou nutné války. Druhá skupina jsou ti, kteří již pochopili, že takto to nefunguje. Pokud na násilí, hněv, nenávist a odsuzování reagujeme ještě větším hněvem, nenávistí a odsuzováním, tím jen posilujeme tyto nízké energie, a proto nikdy nepominou.

Řešením je reagovat na násilí a války jinou energií – energií, jež vykazuje vyšší frekvenci nežli problém sám: láskou! Neboť každá válka na světě vznikla z nedostatku lásky. A zákonem je, že problém a jeho řešení se nikdy nenachází na stejné vibrační frekvenci. Řešení se vždy nachází na vyšší frekvenci než problém samotný.

Bez odpuštění panuje i nadále atmosféra sváru… To je naše mistrovská zkouška jako člověka na Zemi: Naučit se nechat proudit svoji lásku ke všem bytostem, bez ohledu na to, jak náročné jsou okolnosti.

Zdroj: Christina kniha III. – Vědomí vytváří mír – Christina von Dreien
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Problém a jeho řešení


Láskyplný pohled

Pohledem lze vyjadřovat emoce a myšlenky. Hledět lze láskyplně, podrážděně, překvapeně, pobaveně i nevěřícně. Jinak vypadá letmý pohled, jinak zaujaté pozorování. Na Východě se traduje, že kde je pohled, tam je energie (pozn.: což samozřejmě v taiji víme 🙂 ). Jestliže hledíme na televizní přijímač, posíláme energii elektronice, což není právě účelné. Pohled lze obrátit i dovnitř těla, jak se to děje při jógové relaxaci Jóga nidra. Během každodenních aktivit je dobré si uvědomovat, na co a jak hledíme a jaké jsou v našem pohledu emoce. Prohloubí to sebepoznání a zlepší hospodaření s energií.

Zdroj: Internetový deník MUDr. Nešpora
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Láskyplný pohled


Celková spokojenost zabraňuje nemocem

Už je to dávno, kdy jsem chodila k léčiteli Václavu Benešovi. Dodnes si ale pamatuji, jak mi na otázku: „Co mám dělat?“, odpověděl: „To je úplně jedno, co budete dělat.“ Dívala jsem se na něj a nechápala. Teď, když už jsem ušla poměrně dlouhou cestu, myslím, chápu docela dobře 🙂

Přikládám odpověď pana Beneše na otázku z jednoho rozhovoru – Jak si mají lidé uchovat zdraví? Neustále jim někdo radí, co mají jíst, jak se mají hýbat, co všechno by měli dodržovat, aby byli krásní, zdraví a úspěšní. Po určité době „odborníci“ zjistí, že je třeba skvělá doporučení tak trochu přehodnotit…

„Já jsem postupně došel k názoru, že je velice důležité nemít strach. Z ničeho! Umět si jít za svým! Nemyslím tím přímo za nějakým vytčeným cílem, ale za svou celkovou spokojeností. Jistě že nelze setrvávat v absolutní harmonii, mohou nastat a nastanou konfliktní situace, ale domnívám se, že základem spokojeného života je umění prosadit si své zájmy. To stačí.

Setkávám se s lidmi, kterým je osmdesát a více. Většina lidí na konci své cesty je nerudných, nespokojených. Něco jim uteklo. Ohromně složité jsou partnerské vztahy. Málokdo je hodnotí coby dobré. Jen mizivé procento lidí najde odvahu říci: „Náš vztah se přežil, najdu si někoho jiného nebo budu žít sám.“ Všecho se točí kolem odvahy a strachu. Nebát se měnit. Stejné platí o zaměstnání, zkrátka o všem. Jít za svou svobodou. Lidé ji spíš moc snadno ztrácejí, a tím trýzní sami sebe. Tento fakt se snažím dnes předávat svým klientům.

Na rozdíl od některých mých kolegů a lékařů si myslím, že příliš nepomáhá ani prevence. Její většina totiž směřuje do míst, kde už jí není potřeba. Vždycky se tak připravujeme na bývalou válku. Z toho mi vychází, že nejdůležitější prevencí je životní POHODA.“

Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Celková spokojenost zabraňuje nemocem


Napětí

Z pohledu západní psychoterapie pracující s tělem je důležité upozornit na to, že tělesné napětí vždy souvisí s určitým způsobem prožívání, myšlení a chování. Proto princip uvolňování není něčím, co se týká pouze těla, ale zahrnuje celou osobnost a také sociální okolí, v němž tato osobnost žije, a měl by proto být vždy doprovázen integrací psychických obsahů ležících za napětím, změnou sebevyjádřování a kvality vztahů s okolím.

V tomto smyslu také Čeng Man-čching hovoří o postoji „otevřeného srdce“. Uvolňujeme-li totiž napětí pouze v tělesné rovině, hrozí nebezpečí, že se přenese na hlubší úroveň, např. do kostí či vnitřních orgánů, protože vzorec, se kterým souvisí, trvá dál.

Zdroj: Nic vám netajím – Wolfe Lowenthal
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Napětí


Meč je prodloužením vaší ruky

V umění šermu se učíme, jak se principy tchaj-ťi přenášejí i na používání předmětů, nástrojů či zbraní. Meč je prodloužením vaší ruky a také vaší čchi. Paže musí být zcela uvolněná, aby čchi mohla volně proudit ze země až do špičky jeho ostří. I to nejmenší napětí v paži nebo ramenou blokuje cestu čchi a vede k tomu, že s mečem manipulujeme, místo abychom se podřídili proudění energie. Máme jen přenášet váhu, otáčet se v pase a umožnit gravitaci a dostředivé síle, aby mečem pohybovaly samy. Při správném provádění formy máte pocit, že je meč živý a vy jen následujete jeho pohyb.

Při cvičení s partnerem stejně jako v tchuej-šou neodporujete ani neútočíte, ale snažíte se vycítit partnerovou sílu nebo odpor a proniknout kolem nich k jeho středu, jako když voda oblévá kámen uprostřed říčního proudu. Nespoléhejte na nějakou taktiku nebo rychlost. Buďte v kontaktu a odpovídejte na rychlý pohyb rychlým, na pomalý pomalým. Jedině díky své citlivosti můžete – jak pravil mistr válečného umění Sun-c´- „vyrazit až po protivníkovi, ale k cíli dospět první“.

Pokročilý žák tchaj-ťi meče působí, jako by byl mnohem rychlejší než jeho protivník. Není to však díky nějakým zvláštním nebo speciálně vycvičeným reflexům, ale díky schopnosti „zachycení kontaktů“. Meč tak překonává menší vzdálenost a jedině tak může i starší člověk, díky své citlivosti, porazit i několik mladších a rychlejších protivníků.

Citlivost nám umožní „odvrátit tisíc liber silou pouhých čtyř uncí“ a obrátit protivníkovu sílu proti němu.

Zdroj: Nic vám netajím – Wolfe Lowenthal
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Meč je prodloužením vaší ruky


Využívejte svůj dech

Dech je život! Abychom mohli žít, musíme dýchat. Už jako první lidskou činnost se v matčině lůně učíme vydechovat; miminko totiž vydechuje plodovou vodu. První impulz, který cítí děťátko, jakmile se prodere na svět, je nadechnout se. Tento reflex nás provází celý život až do smrti, k poslednímu výdechu. Proto je přirozené a nesmírně důležité vnímat dech vlastně jako kotvu vlastního vědomí. Navíc je dýchání téměř u všech lidí pojímáno jako základní pozitivní zkušenost. Při vědomém dýchání tyto dobré pocity ustavičně aktivujeme. Když se během dne snažíme uvědomit si tělo, vždy znovu zaměřujeme pozornost na dech, tuto neodmyslitelnou součást vlastního vnímání, abychom se soustředili na své nitro, oprostili hlavu od dotírajících myšlenek, zklidnili se a zapojovali bdělost.

Výzkumy potvrdili, že čím hlubší je dýchání, tím méně myšlenek se nám honí hlavou. Pokud budeme vědomě zhluboka dýchat, mozek se uklidní. S dechem můžeme pracovat pasivně i aktivně. Když ho pouze pozorně vnímáme, uvědomujeme si, jak se cítíme. Můžeme ho však také řídit, a tím aktivně ovlivňovat vnitřní stav.

Dýchání navíc posiluje tělo. Hlubokým, dlouhým a klidným dýcháním dodáme tělu větší množství kyslíku. Mozek je pak výkonnější a díky tomu se zlepšuje naše schopnost soustředění, vštípivost a paměť. Všechny myšlenkové pochody probíhají mnohem pokojněji. I ostatní části těla jsou na tom lépe, zvláště když sportujeme, čímž zvyšujeme vitální kapacitu plic, prohlubujeme dýchání a do celého organismu se tak dostává více kyslíku.

Porovnáním dechu zjistíte, jaká je vaše momentální aktivita. Pokud jsou nádechy delší než výdechy, nacházíte se spíše ve fázi regenerace, kdy se „nabíjejí vaše akumulátory“, pokud naopak dlouze vydechujete, soustředíte se na výkon, vydáváte energii a jste aktivní. Chcete-li se rychleji zklidnit, koncentrujte se na hlubší a delší nádechy.

Šaolinské dechové cvičení k získání energie: S každým dlouhým, hlubokým a vědomým nádechem pozvedněte pánevní dno tím, že stáhnete příslušné svaly. Při výdechu je zase uvolněte. Cvičte desetkrát a vnímejte účinek. Již po několika opakováních pravděpodobně zjistíte, že jste bdělejší, vitálnější a máte více energie.

Zdroj: Šaolin Tajemství vnitřní síly – Dr. Thomas Späth, Shi Yan Bao
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Využívejte svůj dech


Důvěra

Základem finanční síly je důvěra. Nejsem ohromen tím, kolik mají obchodníci peněz, ale kolik jich dokážou získat. Peníze lze získat díky integritě, dobré pověsti, hodnotě a aktivům. Utratil jsem obrovské sumy peněz u velkých firem, aniž bych měl smlouvu. Podle jednoho starého rčení je smlouva tak dobrá jako papír, na kterém je napsána. Znamená to, že hodnota smlouvy pramení jednoznačně z integrity člověka, se kterým obchodujeme. Nemá-li takovou integritu, neměli bychom s ním vůbec obchodovat. Je-li jediným důvodem, proč s námi jednají čestně, jen to, že kdyby to nedělali, mohli bychom je pohnat před soud, proč bychom je potřebovali? Veškerý byznys se odehrává v rámci těchto mantinelů.

Zdroj: Úspěch je pro vás – David R. Hawkins, M.D., Ph.D
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Důvěra


Tchaj-ťi jako meditace

Profesor Čeng (Man-čching) nevyučoval žádná doplňková cvičení čchi-kungu, protože v jeho pojetí byl čchi-kung (disciplína věnující se rozvíjení a kultivaci čchi) vlastním jádrem tchaj-ťi čchüan. Celé tchaj-ťi se vztahuje k rozvíjení a kultivaci čchi.

Tchaj-ťi je samo o sobě MEDITACÍ. „Když cvičíte formu nebo tchuej-šou, neměli byste se potit,“ říkal nám. „Při meditaci se také nepotíte, proč tedy při cvičení?“ Pocení je totiž podle profesora příznakem, že se čchi rozmělňuje a rozptyluje.

Meditace při tchaj-ťi působí na čchi: když cvičíte formu, měli byste si představovat, že VZDUCH je HUSTÝ jako VODA. Důležitost této představy se také odrazila v jednom z názvů tchaj-ťi: „plavání na suchu“. Čím hustší vzduch cítíte, tím silnější je vaše čchi.

KLIDNÉ A ROVNOMĚRNÉ cvičení formy – „jako byste odvíjeli vlákno hedvábí z kokonu“, pohyb těla jako jednoho celku, zakořenění i vzpřímená páteř, to vše napomáhá rozvoji čchi. Již samo UVOLNĚNÍ, které je základem tchaj-ťi, má za cíl odstraňovat napětí, bloky a tvrdou sílu, a tím v těle otevírat dráhy pro volné proudění a shromažďování čchi.

Zdroj: Nic vám netajím – Wolfe Lowenthal
Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Tchaj-ťi jako meditace


Místo obvyklého norovočního přání přikládám inspirativní myšlenku, která by mohla obohatit váš život (nejen) v roce 2023. Pochází z knihy Christiny von Dreien nazvané „Christina kniha III. – Vědomí vytváří mír“:

Pravda je mým životem a také tvým

Pravda rovněž znamená, že máme jasno v naší osobní realitě. Pravdu nenajdeme nikde mimo nás, pouze v našem nitru. Probudit se znamená objevit a objevit znamená porozumět. Svoji pravdu pochopíme až tehdy, uvědomíme-li si, že svoji osobní pravdu najdeme pouze ve svém nitru.

Poslouchej své srdce, poslouchej pravdu, kterou ti sděluje, a žij ji. Následuj ji. Zvuk tvého srdce tě spolu s pravdou přítomného okamžiku přivede přesně tam, kde je to v dané chvíli pro tebe nejvhodnější. Důvěřuj vnitřní pravdě svého srdce. To je to, na čem záleží.

Pravda tančí v našich srdcích. Jakmile nasloucháme svému srdci, ztělesňujeme pravdu svého srdce, a tak se vytváří pole, jež sestává právě z této vibrace. Žijeme-li tím, co nám říká naše srdce, bez ohledu na vnější okolnosti, vytváříme pole pravdy, které se hýbe spolu s námi. A všude, kam se dostavíme, se skrze toto pole objeví pravda, jež byla dříve skryta.

Původní FB článek naleznete po kliknutí na: Pravda je mým životem a také tvým

 

Print Friendly