Etický kodex rodiny Čchen

Rodina Čchen (Chen) vždy vyžadovala, aby studenti tchaj-ťi čchüan měli specifické kladné charakterové vlastnosti a dodržovali disciplínu. Také je varovala před negativními povahovými rysy a zakazovala či odsuzovala určitý způsob chování. Od začátku šlo nejen o kultivaci těla, ale spolu s tím i o kultivaci charakteru bojovníka tak, aby získané bojové schopnosti dokázal správným způsobem používat. Pro inspiraci vám přinášíme výňatek z rodinného kodexu… a věříme, že se jím necháte inspirovat i dnes.

 

Bojová škola rodiny Čchen (Chen) u svých žáků přísně vyžadovala dvanáct kladných charakterových vlastností. Patří k nim:

 1. Slušnost – tuan (duan): důstojné chování
 2. Čestnost – kung (gong): nestrannost
 3. Laskavost – žen (ren): shovívavost
 4. Ušlechtilost – chao (hao): velkorysost
 5. Loajalita – čung (zhong): věrnost
 6. Poctivost – čcheng (cheng): upřímnost
 7. Respekt – ťing (jing): úcta k učiteli a ke starším
 8. Celistvost – čeng (zheng): slušnost
 9. Spravedlnost – i (yi): to, co je správné
 10. Statečnost – jung (yong): připravenost bojovat za spravedlivou věc
 11. Důvěryhodnost – sin (xin): jednání v dobré víře
 12. Morálnost – te (de): etické chování

 

Čchenové prosazovali dvě zásady chování:

 1. Dobrý, zásadový člověk, který cvičí tchaj-ťi čchüan, trénuje proto, aby získal dobré zdraví a zocelil tělo, a posiloval tak životní základ. Takový přístup je POŽADOVÁN.
 2. Špatná, zlá osoba, která se věnuje bojovému umění, používá své dovednosti k tomu, aby druhým brala, působila škodu a utrpení. Takto se chovat je ZAKÁZÁNO.

 

Základní vědomosti

Při studiu tchaj-ťi čchüan neopomíjejte úctu – ťing (jing). Bez respektu budete obtížněji hledat přátele i učitele. Pokud je vaše mysl nedisciplinovaná, jak chcete studovat?

Při studiu tchaj-ťi čchüan nebuďte arogantní ani povýšení. Arogance přináší potíže. Nejen že byste měli jednat bez arogance, arogantní nesmí být ani vaše mluva. Při vašem jednání a vystupování dodržujte vybroušené mravy konfuciána. Pokud tomu tak není a vaše vnější činy jsou arogantní, ztrácíte rovněž svou vnitřní rozvahu a klid.

Při studiu tchaj-ťi čchüan se snažte pečlivě rozluštit každou jednotlivou formu. Pokud nepochopíte formu, bude této formě chybět jakýkoli vnitřní obsah. Musíte spojit to, co předchází, s tím, co následuje, a věnovat zvláštní pozornost každému detailu (toto lze též chápat jako nabádání k tomu, abyste věrně následovali učení svého mistra).

Pokud nevezmete v úvahu tuto skutečnost, vaše cesta nebude správná a vy se nebudete schopni pohybovat s lehkostí. Vaše pohyby budou oddělené a vytržené z celku a nedosáhnete plynulého souvislého pohybu od začátku do konce. A neobjevíte cesty úžasné harmonizující prvopočáteční energie – tchaj che jüan čchi (tai he yuan qi)

Při studiu tchaj-ťi čchüan studujte nejprve spisy o něm. Jakmile porozumíte teorii, kterou obsahují, bude pro vás samozřejmě snazší se tchaj-ťi čchüan naučit. 

 

Zdroj: Chen Style Taijiquan, Sword and Broadsword by Chen Zhenglei
Foto: Jitka Nováková

Print Friendly