Tchaj-ťi a já

Tchaj-ťi je pro mne přítel, který se lety osvědčil a dává mi to, co nejvíce potřebuji – zdraví, vitalitu, psychickou pohodu, tvořivost a víru, že dokážu uskutečnit své malé i velké zázraky…

 

Tchaj-ťi a ja 01

Co mě přivedlo k tchaj-ťi čchüan?

Úplná náhoda. Dlouhou dobu jsem chodila kolem Sokola v Riegrových sadech na Praze 2. A jednou, bylo to v roce 2007, jsem se čistě ze zvědavosti přihlásila na kurz pořádaný Taiji Akademií. Tchaj-ťi mě brzy chytlo za srdce a od té doby mu věnuji velké množství svého času.

 

V tchaj-ťi čchüan je velmi důležitá osobnost a osoba učitele, protože ta tvaruje i vaše vlastní cvičení…

Mým prvním učitelem byl Radek Kolář, pokračovatel 20. generace Čchen tchaj-ťi čchüan a zakladatel Taiji Akademie, který mi otevřel svět tchaj-ťi čchüan a naučil základy cvičení.

Zhu TiancaiInspiraci stále nacházím u učitele mého učitele, mistra Ču Tchien-cchaje (Zhu Tiancaie), pokračovatele 19. generace Čchen tchaj-ťi čchüan a jednoho z velmistrů tchaj-ťi čchüan na světě, se kterým jsem se několikrát setkala na seminářích v Praze či při pobytu v Číně.

Při hledání fyzického uvolnění, klidu mysli a ve snaze proniknout do vnitřních procesů při cvičení tchaj-ťi čchüan jsem se krátce setkala s dalším učitelem Vlastimilem Kroupou, zakladatelem Lotus Nei Gong Prague. Uvedl mě do umění taoistického nej-kungu a podpořil v myšlence jít svou vlastní cestou. Vážím si jeho otevřenosti a vstřícnosti, skromnosti a neustálé snahy na sobě pracovat. 

V současné době mě nejvíce inspirují a „učí“ všichni, se kterými cvičím. Ti lepší mi dávají cennou zpětnou vazbu, abych mohla svou tchaj-ťi dovednost zlepšovat. Méně pokročilí kolegové a mí vlastní studenti mě zase nutí více přemýšlet o detailech toho, jak tchaj-ťi funguje, abych jim byla schopna lépe poradit s jejich vlastním cvičením. Vlastně se učíme všichni navzájem.

 

Jaké mám zkušenosti s výukou?

V roce 2010 mě Radek Kolář oslovil, jestli bych nechtěla dělat instruktorku kurzů tchaj-ťi v Taiji Akademii. Souhlasila jsem, protože mě cvičení bavilo a učení jsem brala jako možnost posunout se dál. Od roku 2014 do 2016 jsem v akademii vedla také samostatné kurzy jemného dechového cvičení čchi-kungu.

Logo škola ČJ

Život mi poté nabídl možnost jít svou vlastní cestou, a tak v roce 2017 přišla na svět Tchaj-ťi škola Vnitřní síla (viz část O mně: Tchaj-ťi škola Vnitřní síla), které se od té doby spolu s časopisem Vnitřní síla plně věnuji.

 

Kde jsem získala kvalifikaci?

Tchaj-ťi čchüan a čchi-kung jsem studovala v Taiji Akademii od roku 2007 do roku 2019. V roce 2014 jsem absolvovala akreditovaný kurz MŠMT ČR – Wushu instruktor – Taichi.  

Putování po Číně 8-04O rok později jsem se svým učitelem navštívila Čínu, mimo jiné také vesnici Čchen-ťia-kou (Chenjiagou), kolébku tchaj-ťi, kde v polovině 17. století toto bojové umění vzniklo. Součástí cesty byl i studijní pobyt u mistra Ču Tchien-cchaje (Zhu Tiancaie).  

Tohle je „papírová“ kvalifikace. Čím dál více si uvědomuji, že nejlepší kvalifikaci přináší samotná práce učitele, která vás nutí neustále se vracet k základům, lépe chápat podstatu tchaj-ťi čchüan, zdokonalovat se, snažit se dívat na věc z různých úhlů pohledu… Nejlépe vás vzdělávají zvídaví studenti, kteří mají spoustu otázek a nutí vás neustále na sobě pracovat, ale také ti, kterým to jde „ztuha“, protože pátráte po tom, jak nejlépe je navést..

 

Jakými úspěchy se mohu pochlubit?

Pokud čekáte, že začnu vyjmenovávat medaile či úspěchy na soutěžích, jste na špatné adrese. Nic takového jsem nezažila a doufám, že nezažiji 🙂 . Závody a ukázky mě dříve znervózňovaly a dnes ve svém věku a při svém světonázoru mi vůbec nepřipadají důležité. Pokud vás tento typ „předvádění a zápolení“ zajímá a plní radostí, pak je to ale také v pořádku.

Tchaj-ťi a ja 02Mé úspěchy jsou čistě praktické a v očích druhých možná malé či bezvýznamné, ale pro mne představují osobní výhry své či mých studentů. Mně osobně tchaj-ťi pomohlo zbavit se vleklých bolestí zad a věřím, že mně zachránilo před operací a dlouhodobou rekonvalescencí.

Vždycky bylo po ruce, když mi bylo psychicky bídně a nevěděla jsem, jak dál. Jít si zacvičit, bylo a stále je sázkou na jistotu, že „se blbá nálada rozplyne“.

Předávat umění tchaj-ťi čchüan pro mne znamená zažívat pocit naplnění a smysluplnosti. Poznala jsem, jakou vnitřní sílu může mít, a tak jsem ráda, že k ní mohu po krůčcích vést i druhé. Lidé se po cvičení začínají cítit lépe, více si věří, „roztávají“, odkrývají sami sebe, své možnosti, fyzicky jsou na tom lépe…

A když k vám přijde student a děkuje, že jste ho díky čchi-kungu odnaučila kouřit, řekne vám, že máte příjemnou energii, jste klidná a rád s vámi cvičí, nebo se chlubí, že může dělat něco, co dříve díky špatné rovnováze nezvládal atd., máte pocit, že směrovat energii do téhle aktivity skutečně má smysl.    

 

Co mě na tchaj-ťi čchüan fascinuje?

Jeho hloubka a komplexnost. Chvíli mi trvalo, než jsem odkryla, o jak důmyslně propracovaný bojový systém se jedná. Kromě technik boje v sobě zahrnuje i prvky vnitřní práce, taoistické metody dýchání a vedení energie, a poznatky tradiční čínské medicíny.

Studium tchaj-ťi je cestou poznání sebe, svého těla, mysli, cestou, která vás vede stále hlouběji a která nikdy nekončí, cestou pro odvážné, trpělivé, pokorné. Ne nadarmo se říká, že student při ní „polyká hořkost“.

Na druhou stranu je třeba brát ho trošku s nadhledem, přistupovat k němu jako ke hře, kterou si užíváte, zkoumáte, experimentujete… Přílišná snaha vede ke strnulosti, brání uvolnění a měkkosti, které k tchaj-ťi bezpodmínečně patří.

V tchaj-ťi začínáte od vnějšího, velkého, hrubého pohybu a postupně se dostáváte dovnitř, pohyby jsou menší a přitom jste schopni je zachytit ve větším detailu. Nejprve odlišujete čas, kdy trénujete tchaj-ťi, od toho zbývajícího.

Později se začínají více či méně prolínat. Nejde jen o oddělený nácvik bojových dovedností, ale tchaj-ťi má i svou ryze praktickou stránku, kterou pocítíte v běžném životě.

 

A jak vypadá tchaj-ťi v praxi každodenního života?

Např. tak, že se dokážete lépe opřít o nohy, když zvedáte těžké břemeno – protože máte silnější nohy a víte, jak používat spojitě celé tělo. Nebo prudce zastaví vlak a vy neupadnete – naučili jste se být pohotovější, udržet těžiště a lépe absorbovat vnější sílu. U počítače sedíte s vytaženou páteří a spontánně dýcháte do břicha – tato pozice je pro vás pohodlnější, neztrácíte při ní energii, protože správně dýcháte.

Nebo je na vás nepříjemný šéf, ale vás se to vnitřně nedotýká, protože tchaj-ťi vás naučilo přijímat útok, zpracovávat sílu a nenechat se „vykořenit“. Jako každý rok řádí chřipková epidemie, ale vám jen trošku teče z nosu – máte více vnitřní energie, která vás chrání, dokážete s ní lépe hospodařit a rychleji se dokážete dobít. A tak bych mohla pokračovat dál.

Na závěr jen jednu malou poznámku. Skutečný pokrok přichází jen tehdy, pokud cvičení „nešidíte“, pravidelně trénujete a striktně dodržujete principy, o které se tchaj-ťi opírá. V opačném případě se ze cvičení stává skořápka bez náplně, pohyb bez skutečné síly, možná na první pohled ladný a hezký, ale pouze na vnější efekt. A bylo by škoda nevyužít toho, co toto umění nabízí!

 

Tchaj-ťi a ja 03Co přesně cvičím?

Věnuji se bojovému umění tchaj-ťi čchüan stylu rodiny Čchen. Přes Radka Koláře navazuji na linii mistra Ču Tchien-cchaje (Zhu Tiancaie), pokračovatele 19. generace a jednoho ze 4 hlavních současných představitelů rodiny Čchen, kteří jsou také známi jako 4 Buddhovi bojovníci.

Cvičím základní sestavy této rodiny, ke kterým patří:

  • Čchen tchaj-ťi čchi-kung – dechové cvičení vnitřní síly
  • navíjení hedvábného vlákna (čchan-s´kung) – základní tréninková sestava
  • sestava 74 forem (lao-ťia ji-lu) – základní sestava staré školy stylu Čchen
  • tchaj-ťi meč (tchaj-ťi ťian) – sestava s přímým mečem
  • cvičení ve dvojicích (tchuej-šou)

V průběhu let jsem k těmto sestavám zařadila i různá protahovací, uvolňovací a posilovací cvičení, která podle mé zkušenosti urychlují možnost kvalitně cvičit tchaj-ťi sestavy. Důvodem je zejména vyšší věk a horší zdravotní stav lidí, kteří u nás se cvičením začínají. Někdy trvá určitý čas, než se lidé vůbec dokáží dobře postavit, natož aby byli schopni dobře provádět složitější pohyby. Ti, kteří vytrvají, dosáhnou i při pomalejším tempu, lepších výsledků, než ti, kteří se snaží cvičení uspěchat.

Alena Koutecká
šéfredaktorka a autorka časopisu Vnitřní síla,
lektorka tchaj-ťi čchüan a čchi-kungu

 

Print Friendly