Myšlenky

Pokud jste zmeškali MYŠLENKU týdne nebo se vám zalíbila a chcete se k ní znovu vrátit, hledejte na této stránce:

 

Pravda vás osvobodí.
Jordan Bernt Peterson (*1962); kanadský hlubinný klinický psycholog a myslitel

Radost otevírá srdce, smutek je zamyká.
Sv. František Saleský (1567–1622); katolický teolog, spisovatel, mystik, biskup ženevský a Učitel církve

 

Divider-picture

 

Když věříte tomu, že něco dokážete, anebo věříte tomu, žen ne… máte pravdu.
Henry Ford (1863–1947); americký podnikatel, průkopník automobilového průmyslu

Vysoko na obloze letí divoká husa,
hluboko pod vodou plave ryba.
Do výšky letí šíp, do hlubiny sahá udice.
Jen lidské srdce nelze vystihnout.
Čínská moudrost

Je více moudrosti v přírodě než v knihách.
Sv. Bernard z Clairvaux (1090–1153); středověký teolog, filosof, myslitel a mystik, důležitý člen nově vzniklého cisterciáckého řádu

Tajemství dlouhého a zdravého života je jíst o půlku méně, procházet se dvakrát více, smát se třikrát více a milovat bez hranic.
Tibetské přísloví

Držet v sobě vztek je jako chytit žhavý uhlík s úmyslem hodit ho po někom jiném.
Ty se vždycky spálíš jako první.
Siddhártha Gautama zvaný Buddha (cca 564/3–484/3 př. n. l.); princ královského rodu Šákjů,
který dosáhl osvícení/probuzení, zakladatel buddhismu

 

Divider-picture2

 

Hlad a zima mohou způsobit fyzické utrpení, ale dělat věci proti vlastnímu svědomí přináší trýzeň ducha.
Tchao Jűan-ming, také známý jako Tchao Čchien (365–427); jeden z nejslavnějších čínských básníků,
který odešel opakovaně od úřednické práce do ústraní (ve čtyřiceti letech natrvalo),
měl velký vliv na tvorbu slavných básníků dynastií Tchang a Sung

Musíme si na to zvyknout: na nejdůležitějších křižovatkách naší životní cesty nejsou semafory.
Ernest Hemingway (1899–1961); americký spisovatel, představitel tzv. ztracené generace,
který získal v roce 1954 Nobelovu cenu

Vaše víra se stane vašimi myšlenkami, vaše myšlenky se stanou vašimi slovy,
vaše slova se stanou vašimi činy, vaše činy se stanou vašimi zvyky,
vaše zvyky se stanou vašimi hodnotami, vaše hodnoty se stanou vaším osudem.
Mahátma Gándhí (1869–1948); jeden z největších politických a duchovních vůdců Indie a indického hnutí za nezávislost

Není pravda, že máme málo času, avšak pravda je, že ho hodně promarníme.
Seneca (4 př.n.l.–65 n.l.); římský stoický filosof, dramatik, básník a politik

Vzdělání při člověku nectném je toliko jako šperk v rypáku svině.
J. A. Komenský (1592–1670); poslední biskup Jednoty bratrské a jeden z největších českých myslitelů,
filozofů a spisovatelů, vynikající pedagog (teoretik pedagogiky)

 

Divider-picture

 

Skutečné tajemství štěstí spočívá v tom, zajímat se o všechny drobnosti každodenního života.
William Morris (1834–1896); textilní výtvarník, umělec, spisovatel a libertariánský socialista
spjatý s Bratrstvem prerafaelitů a hnutím Arts and Crafts

Slova povzbuzují, příklady táhnou.
Latinský citát

Abys zaslechl sám sebe, potřebuješ tichý den.
Indiánské přísloví

Až ti bude úzko, otoč se čelem ke slunci. Všechny stíny budeš mít za zády.
Jan Werich (1905–1980); plným jménem Jan Křtitel František Serafínský Werich; český filmový a divadelní herec, dramatik a filmový scénárista

Honbou za štěstím se nikdo šťastným nestal.
Tomáš G. Masaryk (1850–1937); československý státník (první prezident Československé republiky nazývaný prezident Osvoboditel), filozof, sociolog a pedagog

 

Divider-picture2

 

Člověk, který vládne sám sobě, nepotřebuje jiného vládce.
Lao-c´ (571–470 př.n.l.?); mudrc, filozof a zakladatel školy taoismu

Vědět, co je třeba učinit, a neučinit to, je zbabělost.
Šu-Ťing, Kniha dokumentů nebo také Kniha historie je sbírka nejstarších čínských historických pramenů,
politických traktátů a rozprav, výnosů, právních předpisů atp., doplněných výklady a spojovacími texty;
za jejího autora je tradičně považován Konfucius (551–479 př.n.l.)

Dobrý člověk vidí dobrá znamení.
Indiánské přísloví

Nedovolte lidem, aby vás vtáhli do svého chaosu. Přiveďte je do svého klidu.
Kimberly Jones (*1973); anglická módní návrhářka

Příliš mnoho myslíme a příliš málo cítíme.
Víc než stroje potřebujeme lidskost. Víc než chytrost potřebujeme laskavost a mírnost.
Bez toho zvlčíme a ztratíme všechno.
Charlie Chaplin (1889–1977); anglický herec, režisér a scénárista, patřil k nejslavnějším světovým filmovým tvůrcům 20. století

 

Divider-picture

 

Je jednoduché porazit bandity v horách; je obtížné přemoci lotry ve vlastní mysli.
Wang Jang-ming (1472–1529); státník a filozof mingské Číny, jeden ze zakladatelů neokonfuciánské školy sin-sűe

Vychvalovat sama sebe na pověsti nepřidá; prosazovat sama sebe nikoho nepřesvědčí.
Jűan-ťi (246–303); císař čínské říše Wej (v období Tří říší)

Sokrates mi jednou řekl: „V boji i v životě je nejlepší neočekávat nic, nýbrž být připraven na cokoli.“
Dan Millman (* 1946); autor 13 knih z oblasti duševního růstu, z nichž nejslavnější je
částečně autobiografický román Cesta pokojného bojovníka

Tím, kým jsme, se staneme jedině tehdy, když radikálně a z hloubi duše odmítneme to, co z nás udělali druzí.
Jean-Paul Sartre (1905–1980); francouzský filozof, spisovatel, dramatik a literární kritik

Peníze mají velkou moc. Dobré slovo přesně tak.
Čínské přísloví

 

Divider-picture2

 

Jednoduchost je nejvyšším cílem, kterého dosáhneme, překonáme-li veškeré obtíže.
Jednoduchost přichází jako odměna korunující naše umění.
Frédéric François Chopin (1810–1849); polský skladatel vážné hudby a klavírní virtuos období romantismu, který proslul jako „básník klavíru“

Je opravdovou úlevou, jestliže máme někoho,
s kým můžeme sdílet své nitro, komu můžeme otevřít své srdce a svěřit mu svá tajemství.
Svatý Ambrož (337–397); latinský církevní otec, od roku 374 biskup v Miláně

Je-li žák připraven, mistr přijde.
Zenové úsloví

Pokud jsi přišel o bohatství, nepřišel jsi o nic.
Pokud jsi přišel o zdraví, přišel jsi už o něco.
Pokud jsi však přišel o vnitřní mír, přišel jsi o všechno.
Paramahansa Yogananda (1893–1952); indický filozof a jogín, který se v roce 1920 usadil v USA a sehrál velkou roli při šíření jógy do západního světa

Věří-li někdo všemu, co se píše v knihách, neměl by je raději číst.
Mencius (Meng-c´) (372 př.n.l.–289 př.n.l.); čínský filozof patřící mezi Konfuciovy žáky

 

Divider-picture

 

Jestliže zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, slez.
Indiánské přísloví

Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944); francouzský spisovatel, letec, filosof a humanista

Příroda nespěchá, a přesto všeho dosáhne.
Lao-c´ (571–470 př.n.l. ?); mudrc, filozof a zakladatel školy taoismu

Je šťastný ten člověk, který dokáže vydržet nejlepší i nejhorší osud.
Ten, kdo překonal s vyrovnaností osudové zvraty, připravil neštěstí o jeho moc.
Seneca (4 př.n.l.–65 n.l.); římský stoický filosof, dramatik, básník a politik

Kdo neumí poslechnout sám sebe, tomu bude poručeno.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844–1900); německý filosof, klasický filolog, básník a skladatel

 

Divider-picture2

 

Přemýšlej, jak neprohrát, ne jak vyhrát.
Japonské přísloví

Pokud nezměníte směr, můžete skončit tam, kam směřujete.
Lao-c´ (571–470 př.n.l. ?); mudrc, filozof a zakladatel školy taoismu

Všechno na Zemi má svůj cíl, na každou nemoc je lék a každý člověk má své předurčení.
Indiánské přísloví

Jestliže dav někoho nenávidí,
je třeba, dříve, než jej odsoudíme, dobře uvážit, proč je tomu tak.
Jestliže je dav někomu nakloněn,
je třeba rovněž, dříve než si učiníme úsudek, dobře uvážit, proč je tomu tak.
Konfucius (551–479 př.n.l.); čínský filozof, sociální politik a státník

Méně touhy méně bolesti
Buddhistické rčení

 

Divider-picture

 

Neexistuje zázrak, který by byl v rozporu přírodními zákony. Zázraky jsou v rozporu pouze s našimi představami.
Svatý Augustin (354–430 n.l.); biskup a učitel církve v období pozdního římského císařství;
je svatým katolické církve, jehož svátek připadá na 28. srpna

S proudem dokáže plout i leklá ryba.
Indiánské přísloví

Jeden sluneční paprsek stačí prosvítit hodně tmy.
František z Asissi (1182–1226); mnich, zakladatel žebravého řádu františkánů a mystik

Člověk, který říká, že něco nejde udělat, by neměl bránit tomu, kdo už to dělá.
Čínské přísloví

Je větší hanba nedůvěřovat přátelům, než být jimi oklamán.
Konfucius (551–479 př.n.l.); čínský filozof, sociální politik a státník

 

Divider-picture2

 

Správný cestovatel nemá žádné plány ani záměr dokončení cesty.
Lao-c´ (571–470 př.n.l. ?); mudrc, filozof a zakladatel školy taoismu

Na konci vše dobře dopadne, a pokud to dobře nedopadlo, pak to ještě není konec.
John Winston Lennon (1940–1980); britský zpěvák, hudební skladatel a člen skupiny Beatles

Život člověka je takový, jaký si ho jeho myšlenky udělají.
Marcus Aurelius (121–180 n.l.); římský císař, významný představitel pozdní fáze filozofie stoicismu, díky tomu je nazýván „filozofem na trůně“

Laskavost je jazyk, který dokáže slyšet hluchý a vidět slepý.
Mark Twain (1835–1910); americký novinář, spisovatel a humorista

Dřív, než se vydáš zlepšovat svět, projdi třikrát svůj vlastní dům.
Čínské přísloví
 

Divider-picture

 

Než jsem byl osvícen, nosil jsem dřevo a vodu.
Poté, co jsem byl osvícen, nosím dřevo a vodu.
Zenový mnich

Je známo, že veselost a spokojenost skvěle zkrášlují a udržují mladistvý vzhled.
Charles Dickens (1812–1870); anglický spisovatel 

Vzdej se všech jistot, nemáš jinak co ztratit kromě svých okovů.
Přestaň se pořád něčeho držet, odpoutej se.
Paul Williams (*1950); britský filozof, je velkým zastáncem tibetské tradice a náboženství

Mysl zachová nerušený klid tím, že rozvíjí
postoj přátelství vůči šťastným, postoj soucitu vůči nešťastným,
postoj radosti vůči ctnostným a postoj nevšímavosti vůči zlým.
Pataňdžali (žil cca kolem roku 200 př.n.l.); je považován za zakladatele jógy a autora Jóga súter

Když moudří uslyší Tao, budou ho pilně praktikovat.
Když průměrní uslyší Tao, zdá se, že něco se ztratí a něco si udrží.
Když nejnižší typ lidí uslyší Tao, budou se mu hlasitě smát. A kdyby se mu hlasitě nesmáli, nebylo by to Tao.
Lao-c´ (571–470 př.n.l. ?); mudrc, filozof a zakladatel školy taoismu

 

Divider-picture2

 

Stromy nesou nebe. Až padne poslední strom, nebe se na nás zřítí…
Indiánské přísloví

Genialita je 1 procento inspirace a 99 procent potu.
Thomas Alva Edison (1847–1931), americký vynálezce a podnikatel

Ten, kdo má soucit, není bojácný.
Kdo je spravedlivý, nechá dost i jiným.
A ten, kdo je skromný, roste.
Lao-c´ (571–470 př.n.l. ?); mudrc, filozof a zakladatel školy taoismu

Čisté svědomí nechává člověka v klidu,
i když někdo zaklepe na dveře o půlnoci.
Čínské přísloví

Život je zrcadlo. To, co přitahujeme, vždy zrcadlí naše vlastnosti a to, čemu věříme o sobě a svých vztazích.
To, co k nám cítí druzí, je jejich omezený pohled na život.
Musíme se naučit tomu, že život nás odnepaměti bezpodmínečně miluje.
Louise L. Hay (1926–2017), americká duchovní učitelka a spisovatelka

 

Divider-picture

 

Dvě brány
Jak vypadá brána do pekla? Je vysoká, široká, aby pojala velikou pýchu.
A brána do nebe? Je jako vchod pro služebné.
MUDr. Karel Nešpor, CSc. (*1952); český psychiatr specializovaný na léčbu návykových nemocí

Nemůžeme změnit směr větru, ale můžeme seřídit plachty.
Indické přísloví

Vše, s čím se nevyrovnáme sami v sobě, střetneme jako osud.
Carl Gustav Jung (1875–1961); švýcarský lékař a psychoterapeut

Slyší-li moudrý Pravdu, snaží se ji následovat.
Slyší-li hledající pravdu, občas o ní nedbá.
Slyší-li hlupák Pravdu, dá se do smíchu…

Bez ovládnutí dechu nelze ovládnout nic.
Georgij Ivanovič Gurdžijev (1866-1949); mystik, duchovní učitel, spisovatel a skladatel

 

Divider-picture2

 

Kdo nenajde cestu k sobě a neumí vyvolat v sobě radost, odvahu a lásku, nenajde cestu ani k druhému ani k bohu. A nenajde ani cestu k mystice.

Milujte se navzájem, ale nečiňte si z lásky pouta: nechť je láska spíše mořem, vlnícím se mezi břehy vašich duší.
Chalíl Džibrán (1883-1931); původem libanonský básník, malíř a spisovatel, který žil v USA

Život má ten smysl, který mu dáme
Anglické přísloví

Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa. Je v nás.
Eduard Tomáš (1908–2002); český jogín, mystik a spisovatel

Odvaha není síla pokračovat,
znamená pokračovat, i když nemáte sílu.
Theodore Roosevelt (1858–1919); 26. prezident Spojených států amerických

 

Divider-picture

 

Autentická čínská tradiční kultura měří kvalitu lidského života na základě štěstí v nitru, a ne vnějšího materiálního pohodlí.
„Raději než slova chvály si přeji ticho bez výčitek. Raději než plné břicho si přeji klid a mír v mysli,“ říká
Tchao Jűan-ming, známý i jako Tchao Čchien (365–427); jeden z největších čínských básníků

Mám tři poklady a jako poklady je chovám.
První je soucit,
druhý je nežádostivost,
a třetí, že odmítám být nejpřednějším ze všech pod sluncem
Lao-c´ (571–470 př.n.l. ?); mudrc, filozof a zakladatel školy taoismu

Kvůli nadřazenosti síly, náš svět je těžký večerními vzdechy.
Díky blízkosti lásky, náš svět je oduševnělý ranními písněmi.
  Sri Chinmoy (1931–2007); indicko-americký myslitel a duchovní učitel
(citát z knížky Pták v kleci, pták na svobodě)

Bože, dej mi trpělivost, abych přijal věci, které nemohu změnit, odvahu, abych změnil věci, které změnit mohu, a moudrost, abych rozeznal jedno od druhého.
František z Assisi (1182–1226); mnich, zakladatel žebravého řádu františkánů a mystik

Buďte laskaví vždy, když je to možné. Vždy je to možné…
Tändzin Gjamccho, 14. dalajláma (*1935); hlava tibetské exilové vlády, duchovní a světský vůdce Tibeťanů

 

Divider-picture2

 

Mysl, která žárlí, nemůže milovat, a naopak mysl, jež miluje, nedokáže žárlit.
OSHO (1931–1990); duchovní učitel, mystik a guru pocházející z Indie

Neplýtvej svým cenným časem. Každý den si zkus dát za cíl, že dáš svému životu skutečný smysl.
Sri Chinmoy (1931–2007); indicko-americký myslitel a duchovní učitel

Většina lidí věnuje celý život tomu, aby se cílevědomě, lopotně, pilně a neúnavně připravili na štěstí. Vypracovávají plány, jak se stát šťastnými, cestují a pracují za tímto účelem, s pílí mravenců a krvelačností dravého tygra shromažďují potřebné náležitosti. A když jim život uplyne, přijdou na to, že všechny ty nezbytné rekvizity nestihnou nashromáždit. Že člověk také musí být šťastný už při tom. A že na tohle docela zapomněli.
Sándor Márai (1900–1989); maďarský básník, novinář a spisovatel

Já dělám svou věc a ty děláš svou věc. Nejsem na světě proto, abych žil podle tvých odstav, a ty nejsi na světě proto, abys žil podle mých. Ty jsi ty a já jsem já. Jestliže se náhodou vzájemně najdeme, je to krásné. Nenajdeme-li se, nedá se nic dělat.
Frederik S. Perls (1893–1970); americký psycholog německo-židovského původu, zakladatel tzv. gestalt terapie

Čím méně je strachu, tím méně je nebezpečí.
Titus Livius z Padovy (59 př.n.l.–17 n.l.); římský spisovatel a historik

 

Divider-picture

 

Všelijaké kvaltování toliko pro hovado dobré jest!
J. A. Komenský (1592–1670); poslední biskup Jednoty bratrské a jeden z největších českých myslitelů, filozofů a spisovatelů

Jsme Bohy a tvůrci svého vlastního vesmíru zodpovědní za každý milimetr tohoto prostoru a za každou vteřinu probíhajícího času.

Tělo nemá jinou možnost, než nás napomenout bolestí. Pokud si vezmete prášek a informaci nepochopíte, pouze vypnete varovný signál.
MUDr. Jan Hnízdil (*1958); celostní a rehabilitační lékař, jeden z průkopníků české komplexní a psychosomatické medicíny a autor mnoha knížek

Talent člověka musí být zakořeněn v jeho ctnosti. Pokud má více ctnosti než talentu, je to skutečný rytíř. Pokud má více talentu než ctnosti, je to zlomyslný člověk.
Císař Kchang-si (1654–1722); vládl v době, kdy na svět přišlo umění tchaj-ťi čchűan

Bez taoistické filozofie a knihy I-ťing nelze správně pochopit vyšší formy bojových umění.
Mistr Zhai Hong Yin (*1935)

 

Divider-picture2

 

Print Friendly