Myšlenky

Pokud jste zmeškali MYŠLENKU týdne nebo se vám zalíbila a chcete se k ní znovu vrátit, hledejte na této stránce:

 

Kolik toho člověk unese, odpovídá síle bambusu
– obojí má daleko větší kapacitu, než si dokážeme na první pohled představit.
Jodi Picoult (nar. 1966); americká spisovatelka

Většina lidí věnuje celý život tomu, aby se cílevědomě, lopotně, pilně a neúnavně připravili na štěstí. Vypracovávají plány, jak se stát šťastnými, cestují a pracují za tímto účelem, s pílí mravenců a krvelačností dravého tygra shromažďují potřebné náležitosti. A když jim život uplyne, přijdou na to, že všechny ty nezbytné rekvizity nestihnou nashromáždit. Že člověk také musí být šťastný už při tom. A že na tohle docela zapomněli.

Sándor Márai (1900–1989); maďarský básník, novinář a spisovatel žijící ve 20. století

Podstatu svého vlastního já lze odhalit prožíváním každodenního života.
Jediné, co je třeba, je to, aby byl člověk starostlivý a laskavý.
Vše ostatní se vyjeví časem. Běžnost a Bůh se neliší.
David R. Hawkins (1927−2012); uznávaný lékař a psychoanalytik, autor, spirituální učitel a výzkumník na poli vědomí

 

 

Žijte ve slunečním svitu, koupejte se v jezerech a dýchejte divoký vzduch.
Ralph Waldo Emerson (1803–1882); americký duchovní, folozof, esejista a básníka se zvláště blízkým vztahem k přírodě

Pravým důkazem inteligence nejsou vědomosti, ale představivost.
Albert Einstein (1879–1955); teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob

Tělesná cvičení mohou nahradit mnoho léků, ale žádný lék na světě nemůže nahradit tělesná cvičení.
Angelo Mosso (1846–1910); italský lékař

Mějte odvahu řídit se srdcem a intuicí. Ony už nějak vědí, čím byste doopravdy chtěli být.
Steven Paul Jobs (1955−2011); zakladatel, výkonný ředitel a předseda představenstva firmy Apple
a zároveň jedna z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu posledních čtyřiceti let

Lidské tělo v sobě ukrývá všechna učení, všechna utrpení, příčinu utrpení i jeho konec.
Siddhártha Gautama zvaný Buddha (cca 564/3–484/3 př. n. l.); princ královského rodu Šákjů,
který dosáhl osvícení/probuzení, zakladatel buddhismu

 

 

Jen jeden sen bude v tvém životě vždy dokonalý, a tím je sebepřekonání.
Sri Chinmoy (1931–2007); indicko-americký myslitel a duchovní učitel

Čaj osvěžuje rozum, bystří smysly, propůjčuje lehkost a energii a zahání nudu a rozmrzelost.
Čínské přísloví

Moudří vynikají, protože vidí sami sebe jako součást celku.
Září, protože nechtějí oslnit.
Dosahují skvělých věcí, protože nevyhledávají uznání.
Jejich moudrost je obsažena v tom, jací jsou, ne v jejich názorech.
Odmítají se přít, proto se nikdo nepře s nimi.
Lao-c´ (571–470 př. n. l. ?); mudrc, filozof a zakladatel školy taoismu

Ptát se je otázkou chvilkového překonání studu; nevědět nic znamená stydět se celý život.
Čínská ústní tradice (konfuciánské moudrosti)

I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě.
Konfucius (551–479 př. n. l.); čínský filozof, sociální politik a státník

 

 

Vysoko na obloze letí divoká husa, hluboko pod vodou plave ryba.
Do výšky letí šíp, do hlubiny sahá udice. Jen lidské srdce nelze vystihnout.
Čínské přísloví

Když je dílo člověka na zemi dokonáno, odchází s prázdnýma rukama.
Čínské přísloví

Když vane vítr změny, jedni stavějí ochranné zdi a druzí větrné mlýny.
Čínské přísloví

Není pravda, že máme málo času, ale ve skutečnosti hodně času promarníme.
Seneca (4 př.n.l.–65 n.l.); římský stoický filosof, dramatik, básník a politik

Pokud jsi přišel o bohatství, nepřišel jsi o nic.
Pokud jsi přišel o zdraví, přišel jsi už o něco.
Pokud jsi však přišel o vnitřní mír, přišel jsi o všechno.
Paramahansa Yogananda (1893–1952); indický filozof a jogín, který se v roce 1920 usadil v USA
a sehrál velkou roli při šíření jógy do západního světa

 

 

Nenávist se nedá porazit nenávistí: nenávist se dá porazit jen láskou. To je věčný zákon.
Siddhártha Gautama zvaný Buddha (cca 564/3–484/3 př. n. l.); princ královského rodu Šákjů,
který dosáhl osvícení/probuzení, zakladatel buddhismu

Když ráno vstáváte, poděkujte za jídlo a za radost ze života.
Pokud nevidíte žádný důvod k tomu, abyste děkovali, pak je chyba jen ve vás samých.
Tekumseh (1768–1813); náčelník indiánského kmene Šavanů (citát pochází ze stejnojmenné knihy Fritze Steubena)

Co leží za vámi a co leží před vámi bledne ve srovnání s tím, co leží ve vás.
Henry Stanley Haskins (1875–1957); makléř a učenec

Ctnostného člověka pohání odpovědnost, nectnostného člověka pohání zisk.
Konfucius (551–479 př. n. l.); čínský filozof, sociální politik a státník

Nikdy nezměníte svět tím, že budete bojovat proti věcem, které se vám nelíbí.
Chcete-li změnit svět, nalézejte nové cesty, protože ty staré pak zmizí samy.
Buckminster Fuller (1895–1983); americký architekt, matematik, vynálezce a spisovatel.
Název po něm získaly fullereny – sférické molekuly, složené z pěti- a šestičlenných kruhů atomů uhlíku

 

 

Je lepší zapálit jedinou svíci, než proklínat tmu.
Čínské přísloví 

Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale budu až do smrti bránit vaše právo to říkat.
Tento citáta je připisován Voltairovi, avšak nenachází se v žádném jeho spisu či dopisu. V roce 1906 byl vydán anekdoticky psaný životopis Voltaira Přátelé Voltaira, který napsala anglická spisovatelka Evelyn Beatrice Hallová.
Je v něm i věta „I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it“; autorka chtěla touto větou vyjádřit Voltairův postoj k nesnášenlivosti.

Existuje jen jeden nesprávný pohled na věc: domnění, že můj pohled je ten jediný správný.
Nágárdžuna (asi mezi lety 150 n. l. – 250 n. l.); indický filozof, zakladatel školy Madhjamaka mahájánového buddhismu
a pravděpodobně nejvlivnější buddhistický myslitel po samotném Buddhovi Gautamovi

Vůle k vítězství, touha uspět, potřeba dosáhnout svého plného potenciálu
… to jsou klíče, které odemykají dveře k osobní dokonalosti.
Konfucius (551–479 př. n. l.); čínský filozof, sociální politik a státník

Než půjdete zlepšovat svět, projděte se třikrát vlastním domem.
Čínské přísloví

 

 

Nechtěj všeho, čeho vidíš. Nevěř všemu, čeho se doslýcháš.
Neříkej každému všechno, co víš, ale dělej jenom to, čeho si toliko povinen,
a budeš opatrný.
Jan Amos Komenský (1592–1670); poslední biskup Jednoty bratrské a jeden z největších českých
myslitelů, filosofů a spisovatelů; teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru

Držet v sobě vztek je jako chytit žhavý uhlík s úmyslem hodit ho po někom jiném. Ty se vždycky spálíš jako první.
Siddhártha Gautama zvaný Buddha (cca 564/3–484/3 př. n. l.); princ královského rodu Šákjů,
který dosáhl osvícení/probuzení, zakladatel buddhismu

Vždycky to zkus. Vždycky selži.
To nevadí. Zkus to znovu.
Selži znovu, Selži lépe.

Samuel Beckett (1906−1989); irský dramatik a prozaik, představitel absurdního dramatu

Mluv a já budu poslouchat, zda jsi mi rozuměl.
Matthäus Gundelach (1566−1653); německý malíř a grafik renesančního manýrismu a raného baroka,
mj. dvorní malíř císaře Rudolfa II

Nejvyšším zákonem nechť je blaho lidu.
Cicero (106 př. n. l. – 43 př. n. l.); římský řečník, republikánský politik, filosof a spisovatel

 

 

Je velmi nesnadné nalézt štěstí v sobě. A najít je jinde je nemožné.
Nicolas Chamfort (1741–1794); francouzský spisovatel, dramatik, řečník a aforista období osvícenství a francouzské revoluce

K čemu jsou zákony tam, kde jen peníze vládnou.
Petronius (asi 27–66 n. l.); římský patricij, o jehož působení na dvoře císaře Nerona a stoické smrti
se zmiňuje římský historik Tacitus, bývá označován za autora Satirikonu

Jeden sluneční paprsek stačí prosvítit hodně tmy.
František z Assisi (1182–1226); mnich, zakladatel žebravého řádu františkánů a mystik

Nejlepším lékem je strava, nejlepší léčbou je čas, nejlepším lékařem jsi ty sám.
Vnitřní kniha Žlutého ciísaře

Pokud chceš být šťastný hodinu, prospi se.
Pokud chceš být šťastný celý den, jdi do přírody.
Pokud chceš být šťastný měsíc, uzavři sňatek.
Pokud chceš být šťastný celý život, pomáhej ostatním.
Čínské přísloví

 

 

Slunce nezmizelo jen proto, že ho slepí nevidí.
Brigida Švédská (14. stol.); švédská katolická mystička a světice; když po 28 letech manželství ovdověla,
dala se na duchovní život a založila řeholní společenství – Kongregaci sester Nejsvětějšího Spasitele

Všichni rádi věříme tomu, že problém spočívá v druhých lidech.
Dává nám to pocit, že jednáme správně a že my sami nemusíme nic měnit.
John Whitmore (1937); zakladatel moderního koučování

Chci-li něco poznat, musím to mít rád.
Svatý Augustin (354−430); biskup a učitel církve v období pozdního římského císařství;
svatý katolické církve, jehož svátek připadá na 28. srpna

Člověk je Bůh v troskách. Až budou lidé nevinní, život bude delší
a přejde v nesmrtelnost tak zlehka, jako se budíme ze snů.
Ralph Waldo Emerson (1803–1882); americký unitářský duchovní, esejista, básník a filosof;
vůdčí postava hnutí transcendentalistů, americké verze romantismu se zvláště blízkým vztahem k přírodě

Tento výrok slavného básníka a filosofa vychází z poznání, že člověk není takový, jaký by měl být. Emersonův pohled je však trochu vzhůru nohama. Člověk není Bůh v troskách, člověk je Bůh v procesu vzniku. Jinými slovy, člověk je rašící Buddha. Ten pupen je už zde, může vykvést v kteroukoliv chvíli, chce to jen trochu úsilí, jen trochu tomu pomoci. Ale ona pomoc to nezpůsobí – uvnitř to totiž již je! Vaše úsilí vám to pouze odhalí, pomůže vám rozvinout to, co již zde je skryto. (Zdroj: Sedm Chrámů aneb Člověk jako Bůh v procesu vzniku – OSHO: Sútra srdce)

Krása je všude pro toho, kdo ji chápe a chce.
Auguste Rodin (1840−1917); jeden z největších sochařů 19. století, ústřední představitel směru Beaux-arts

 

 

Cizí chyby máme na očích, svoje za zády.
Arabské přísloví

Nečiňte druhým, co nechcete, aby oni činili vám.
Konfuciánské rčení

Bohatství a sláva jsou plynoucí oblaka.
Japonské přísloví

Není velký užitek z bylinek a péče o zdraví, když nedodržujeme duševní čistotu.
Když se nesnažíme být dobrými a nesnažíme se chápat a milovat všechny lidi.
Jako by to bylo těžko splnitelné v naší znepokojující době. Ale počkejte!
Baba Vanga (1911−1996); vlastním jménem Vangelija Pandeva Dimitrova−Gušterova,
bulharská nevidomá věštkyně a morální autorita

Není moudrý ten, kdo mnoho ví, ale ten, kdo ví, čeho je potřeba.
František Ladislav Čelakovský (1799-1852); český básník národního obrození, kritik a překladatel
(v mimořádných případech používal pseudonym Marcián Hromotluk)

 

 

Klid vytváří rovnováhu a lehkost. Lehkost a rovnováha vytvářejí vnitřní klid a uvolněnost.
Čuang-c´ (369 př. n. l. – 286 př. n. l.); patří spolu s Lao-c´em k nejvýznamnějším představitelům filozofického taoismu

Vesmír nefunguje na principu „Ukaž a já uvěřím“, ale na principu „Uvěř a já ti ukážu všechny ty zázraky“.
Dr. Wayne Dyer (1940−2015); americký svépomocný a duchovní autor a motivační řečník

Nenávist je hněv bezmocných.
Alphonse Daudet (1840–1897); francouzský spisovatel, čelný představitel naturalismu a autor divadelních her

Jediné, co je stálé, je změna.
Zenová moudrost

Celé tajemství existence je nemít strach.
Siddhártha Gautama zvaný Buddha (cca 564/3–484/3 př. n. l.); princ královského rodu Šákjů,
který dosáhl osvícení/probuzení, zakladatel buddhismu

 

 

Kdo obviňuje druhé, má před sebou dlouhou cestu. Kdo obviňuje sebe, je na půli cesty.
A ten, kdo přestal obviňovat, došel k cíli.
Čínské přísloví

Nejsme zodpovědní pouze za své činy, ale i za to co neuděláme.
Molière, vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin (1622−1673); francouzský herec, spisovatel
a dramatik období francouzského klasicismu

Co je platná většina, když nemá rozum.
Andrzej Frycz Modrzewski (1503−1572); polský renesanční učenec, humanista a teolog

Je snazší lidi oklamat, než je přesvědčit, že byli oklamáni.
Mark Twain (1835−1910); vlastním jménem Samuel Langhorne Clemens;
americký novinář, spisovatel a humorista

Kdo už jednu nouzi zkusil, ten ví, co je i sto nouzí.
Čínská moudrost

 

 

Pravda je jediná věc, které nikdo nechce věřit.
George Bernard Shaw (1856–1950); anglický dramatik, prozaik a esejista irského původu,
nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1925

„Největší vinu má ten, kdo nechce slyšet pravdu.“
Cicero (106 př. n. l. – 43 př. n. l.); římský řečník, republikánský politik, filosof a spisovatel

Opravdová moudrost je v poznání vlastní nevědomosti.
Sokrates (469 nebo 470 v Athénách – 399 př. n. l. v Athénách); athénský filosof, učitel Platónův

Ó, jak blažení by byli lidé, kdyby chápali, že všechno, co by je mohlo učinit blaženými, je v nich,
a kdyby toho uměli využívat k dosažení svých cílů, totiž,
aby každý chtěl, mohl a uměl být svůj a radovat se z toho, co máme.
Jan Amos Komenský (1592–1670); poslední biskup Jednoty bratrské
a jeden z největších českých/moravských myslitelů, filosofů a spisovatelů;
teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru

Mezi lidmi je rozšířena mylná domněnka, že skutečný vědec, který mnoho zná o bytí, musí být ateistou.
Je to jinak, naše práce nás stále více přibližuje k Bohu.
Vzrůstá naše úcta k jeho úžasné moci, před níž naše ubohé prostředky,
třebaže se mnohým jeví jako dokonalé, bídně selhávají.
Ernest Rutherford (1871−1937); britský fyzik novozélandského původu, bývá považován za zakladatele jaderné fyziky

 

 

Dobré mravy, ctnost, šlechetnost ozdobují urozenost; kde se pak to nenachází, tu erbové nic neváží.
Mikoláš Dačický z Heslova (1555–1626); český spisovatel a měšťan

Překročením hranice omezeného člověčenství spoutaného hmotou stane se vědomí člověka vědomím nesmírné šíře,
takže postřehne a obsáhne složité formy kosmu v rozlehlosti všech jeho úrovní a sfér.
Božena Cibulková (1914–1995); novodobá křesťanská mystička, duchovní učitelka a autorka duchovních textů

Cvičte se v tichosti. Neboť Boží hlas je možné slyšet v krajině srdce, pouze když jazyk mlčí…
ticho je řečí hledače duchovna.
Sáji Bába (1926−2011); indický svatý muž

Štěstí se nastěhuje do domu, z jehož oken zní smích.
Polské přísloví

Porozumění problémům netkví v tom, že chápete jasně druhé, ale v tom, že chápete jasně sami sebe.
Chan Fej (přibližně 280-233 př. n. l.); čínský filozof, člen vládnoucí aristokracie z konce období válčících států,
který spolu s Li S’em rozvinul Sün-c’ovu filozofii v doktrínu legismu

 

 

Lékaři by se neměli divit, že příroda převyšuje jejich umění. Vždyť co se vyrovná silám přírody?
Kdo se v nich nevyzná, ten neovládá ani umění léčit. Lecjaká bylina je znamenitější a účinnější
než všechny folianty, čtené na vyšších školách, které stejně dlouho nepřežijí.
Paracelsus (1493−1541); vlastním jménem Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim,
byl alchymista, astrolog a lékař, který učinil několik důležitých objevů a předznamenal vznik novodobého lékařství

Kde je málo lékařů a lékářníků, tam umírají lidé sešlostí věkem.
autor neznámý

Cvičte se v tichosti. Neboť Boží hlas je možné slyšet v krajině srdce, pouze když jazyk mlčí…
Ticho je řečí hledače duchovna.
Sáji Bába (1926–2011); indický guru

Mezi přední náleží, že na rozum nelze spoléhati, protože je nedostatečný, neopatrný, slabý,
člověk pak již sám v sobě nestálý a nejistý.
Třeba totiž bdíti u brány srdce, dbáti pokory a modlitby, spoléhaje na Boha. (Hlubina bezpečnosti)

Veškerá proměna světa začíná u jednotlivce transformací vlastního nitra.

Jan Amos Komenský (1592–1670); poslední biskup Jednoty bratrské
a jeden z největších českých/moravských myslitelů, filosofů a spisovatelů;
teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru

Je lehčí zemřít než se změnit.
Čínské přísloví

 

 

Jsme všichni jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli.
Siddhártha Gautama zvaný Buddha (cca 564/3–484/3 př. n. l.); princ královského rodu Šákjů,
který dosáhl osvícení/probuzení, zakladatel buddhismu

Co z toho, že zítra snad již bude líp. Vždy, když se ráno probudím, je dnes.
Česká lidová moudrost

Je lepší položit otázku a vypadat hloupě pět minut, než se vůbec nezeptat a být hloupý celý život.
Konfucius (551–479 př. n. l.); čínský filozof, sociální politik a státník

Miluj své nepřátele, protože ti připomínají tvé chyby.
Benjamin Franklin (1706−1790); americký státník, diplomat, vydavatel, přírodovědec a spisovatel;
stal se jedním ze zakladatelů americké demokratické kultury

Jednoduchost je velká ctnost, ale vyžaduje mnoho práce, aby jí bylo dosaženo, a vzdělání, aby byla oceněna.
A co je horší: složitost se lépe prodává.
Edsger Wybe Dijkstra (1930−2002); nizozemský informatik, držitel Turingovy ceny

 

 

Hejno nenásleduje křik divoké husy, ale její let.
Čínské přísloví

Stát představuje „násilí v koncentrované podobě“:
mluví jazykem donucování a uniformity, vysává ze svých podřízených ducha iniciativy a svépomoci a „odlidšťuje“ je.
Mahátma Gándhí (1869–1948); jeden z největších politických a duchovních vůdců Indie a indického hnutí za nezávislost

Než půjdete zlepšovat svět, projděte si třikrát vlastním domem.
Čínské přísloví 

Pokud chcete objevit tajemství vesmíru, přemýšlejte o energii, frekvenci a vibracích.
Nikola Tesla (1856−1943); vynálezce, fyzik a konstruktér elektrických strojů, zařízení a přístrojů
srbského původu, dlouhodobě žijící v Americe

Pamatujte, že až budete opouštět tuto Zemi, nebudete si moci s sebou vzít nic z toho, co jste získali,
ale jen to, co jste darovali.
František z Assisi (1182–1226); mnich, zakladatel žebravého řádu františkánů a mystik

 

 

Ty jsi svým vlastním pánem a mistrem. Tvoje budoucnost záleží na tobě samotném.
Siddhártha Gautama zvaný Buddha (cca 564/3–484/3 př. n. l.); princ královského rodu Šákjů,
který dosáhl osvícení/probuzení, zakladatel buddhismu

Hodnocení člověka má vycházet z toho, co dává, ne z toho, co je schopný získat.
Albert Einstein (1879–1955); teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob

Chudému chybí mnoho, lakotnému všechno.
Latinské přísloví

Jest mnoho těch, kteří chtějí vládnout druhým, ale nikdo sobě.
Vždyť marnými věcmi se lidé zabývají.
Majetek je jen starost, hodnosti a tituly prázdným dýmem a rozkoše sladkým jedem.
Jan Amos Komenský (1592–1670); poslední biskup Jednoty bratrské
a jeden z největších českých/moravských myslitelů, filosofů a spisovatelů;

teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru

Logika tě dostane z bodu A do bodu B. Představivost tě dostane všude.
Albert Einstein (1879–1955); teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob

 

 

Přemýšlivý člověk se učí stejně dobře ze svých selhání jako ze svých úspěchů.
John Dewey (1859−1952); americký filozof, pedagog, psycholog a reformátor vzdělávání

Pokud žiješ v souladu s přírodou, nikdy nebudeš chudý. Pokud žiješ podle mínění lidí, nikdy nebudeš bohatý.
Seneca (4 př.n.l.–65 n.l.); římský stoický filosof, dramatik, básník a politik

Přecházejte těžkostem tím, že zvládáte jednoduché.
Lao-c´ (571–470 př. n. l. ?); mudrc, filozof a zakladatel školy taoismu

Jedinou skutečně cennou věcí je intuice.
Albert Einstein (1879–1955); teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob

Cesta dlouhá 10 000 mil začíná jedním krokem.
Lao-c´ (571–470 př. n. l. ?); mudrc, filozof a zakladatel školy taoismu

 

 

Bez utrpení by nevznikly ty nejsilnější duše. Ty nejsilnější osobnosti jsou cejchované jizvami.
Chalíl Džibrán (1883−1931); původem libanonský, křesťanský malíř, básník a spisovatel,
který strávil většinu života v USA; nejznámější je jeho kniha esejů nazvaná Prorok

Přijímej vše, co přichází, i to, co je nepříjemné, neboť vše je součástí zdraví, vesmíru a božího bohatství.
Marcus Aurelius (121–180 n.l.); římský císař, významný představitel pozdní fáze filozofie stoicismu,
díky tomu je nazýván „filozofem na trůně“

Podstatu svého vlastního já lze odhalit prožíváním každodenního života.
Jediné, co je třeba, je to, aby byl člověk starostlivý a laskavý.
Vše ostatní se vyjeví časem. Běžnost a Bůh se neliší.
David R. Hawkins (1927−2012); uznávaný lékař a psychoanalytik, autor, spirituální učitel a výzkumník na poli vědomí

Nejkrásnější šaty, které mohou oblékat ženu, jsou paže muže, kterého miluje.
Yves Saint Laurent (1936−2008); jeden z nejvlivnějších francouzských i světových módních návrhářů 20. století

Pro někoho, kdo je veden upřímnou vírou, není žádné místo nedostupné.
Fa Sien (337−422 n. l.); čínský buddhistický mnich, který cestoval do Nepálu, Indie a na Srí Lanku,
odkud přinesl do Číny množství buddhistických textů

(jeho nejznámější spis Zápisky o buddhistických zemích podává zprávy o tehdejším životě v Indii)

 

 

Trpělivost je nejlepším prostředkem proti potížím.
Titus Maccius Plautus (2 st. př. n. l.); římský dramatik a autor komedií

Když nasloucháte své intuici a svým pocitům, žijete ve spojení s univerzálním proudem, který vám ukáže cestu.
Carl Gustav Jung (1875–1961); švýcarský lékař a psychoterapeut

Kdybychom vykonali vše, pro co máme schopnosti, doslova bychom nad sebou žasli.
Thomas Alva Edison (1847–1931); americký vynálezce a podnikatel

Ničí hlavu nepovyšujte nad svoji. Následujte pouze pravá učení.
Siddhártha Gautama zvaný Buddha (cca 564/3–484/3 př. n. l.); princ královského rodu Šákjů,
který dosáhl osvícení/probuzení, zakladatel buddhismu

Člověk je jen tím, čemu věří, bratrem temnoty anebo dítětem světla.
Hermes Trismegistos; označován jako autor mnoha děl, která vznikla cca okolo začátku letopočtu a která jsou označována jako
tzv. Corpus Hermeticum (o hermetické filosofii), a také jako zakladatel alchymie a někdy astrologie,
jeho existence jako skutečné osoby není prokázána

 

 

Nade všechny národy je lidství.
Havajská moudrost

Radost vidět a rozumět, to je nejkrásnější dar přírody.
Albert Einstein (1879–1955); teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob

 Jen málo je těch, kteří se odhodlají na cestu, a ještě mnohem méně je těch, kteří na ní uspějí.
Siddhártha Gautama zvaný Buddha (cca 564/3–484/3 př. n. l.); princ královského rodu Šákjů,
který dosáhl osvícení/probuzení, zakladatel buddhismu

Plnost života spočívá ve snění a uskutečňování nemožných snů.
Sri Chinmoy (1931–2007); indicko-americký myslitel a duchovní učitel

Dobrý lék chutná hořce, dobrá rada drásá uši.
Konfucius (551–479 př. n. l.); čínský filozof, sociální politik a státník

 

 

„Lenost je hloupost těla a hloupost je lenost ducha.“
Seneca (4 př.n.l.–65 n.l.); římský stoický filosof, dramatik, básník a politik

Ti, kteří vyloučili ze svého života přátelství, vyloučili ze svého světa slunce.
Marcus Tullius Cicero (106 př. n. l. – 43 př. n. l.); římský řečník, republikánský politik, filosof a spisovatel

Člověk čestný a bezúhonný netouží po důvěře druhých; svou důvěru nosí v sobě.
Nehledá uznání u druhých; zná svou cenu.
Wang Šou-žen (1472−1529) (vlastním jménem Wang Jang-ming); státník a vlivný filozof minské Číny,
jeden z předních představitelů neokonfuciánské školy sin-süe

Svět neměníme tím, že něco říkáme nebo děláme, ale tím, čím jsme se stali.
David R. Hawkins (1927−2012); uznávaný lékař a psychoanalytik, autor, spirituální učitel a výzkumník na poli vědomí

Je-li společenský řád špatný, a ty jej chceš napravit, je zapotřebí, aby se všichni lidé polepšili;
a na to máš v moci pouze jedinou věc: polepšit sám sebe.
Východní moudrost

 

 

Co náš rozum nevyřeší, to vyřeší čas.
Židovská moudrost

Abychom mohli změnit ustálený běh života v sobě nebo v lidech, musíme zápasit nikoliv s událostmi,
nýbrž s těmi myšlenkami, které je způsobily a způsobují.
Přísloví

Nejvíce dáš tomu, komu dáš naději.
Otto František Babler (1901−1984); český překladatel, spisovatel, básník,
literární historik, knihovník, kulturní publicista a polyglot

Dítě je host ve tvém domě: nakrm ho, pouč a propusť.
Indiánské přísloví

Že nedostanete v životě vždy, co chcete, je někdy obrovské štěstí.
Tändzin Gjamccho (*1935); 14. tibetský dalajláma, hlava tibetské exilové vlády, duchovní a světský vůdce Tibeťanů

 

 

Za všech okolností si uchovej vnitřní svobodu.
Aristoppos z Kyrény (435 př. n. l. – 356 př. n. l.); řecký filozof, žák Sókratův, zakladatel kyrénské školy,
stoupenec hédonismu; za cíl života považoval dosahování slasti

Štěstí rádo navštěvuje dům, ve kterém vládne dobrá vůle.
Japonské přísloví

Tři druhy přátelství přinášejí užitek a tři škodu:
přátelství s lidmi upřímnými, pevného charakteru a se zkušenými přinášejí užitek;
přátelství s falešnými, lichotníky a klevetnými přinášejí škodu.
Konfucius (551–479 př. n. l.); čínský filozof, sociální politik a státník

Jsme to, co si myslíme. Vše z toho, co jsme, vzniká s našimi myšlenkami. Myšlenkami tvoříme svět.
Siddhártha Gautama zvaný Buddha (cca 564/3–484/3 př. n. l.); princ královského rodu Šákjů,
který dosáhl osvícení/probuzení, zakladatel buddhismu

Šlechetný člověk poslouchá zákon v hlubinách svého nitra, neřídí se vnějšími příkazy;
drží se Pramene, a ne odpadních vod; vyhýbá se jim a hledá jen to původní.
Lao-c´ (571–470 př. n. l. ?); mudrc, filozof a zakladatel školy taoismu

 

 

Existuje mnohé, co se nedá vysvětlit, ale nic, co by se nemohlo stát.
Bruno Grönig (1906−1959); německý duchovní léčitel, který neměl ani lékařské ani teologické vzdělání
a který vyzýval k „velké proměně“

Pokud staré neodejde, nemůže přijít nové.
Čínské přísloví

Náhoda je pseudonym, který si dává milý bůh, chce-li zůstat inkognito.
Albert Schweitzer (1875−1965); německý protestantský teolog, misionář, filosof, etik, varhanní virtuóz a lékař

To, co patří k podstatě, platí po celý život. Podstatné přetrvává.
Sun Simiao (581−682); tangský lékař, alchymista a spisovatel označovaný za krále čínské medicíny
a taoisty uctívaný jako „bůh lékařství

Buďte spokojení s tím, co máte; radujte se z daného stavu věcí.
Když si uvědomíte, že vám nic nechybí, bude vám patřit celý svět.
Lao-c´ (571–470 př. n. l. ?); mudrc, filozof a zakladatel školy taoismu

 

 

Pokud nejste příliš zaneprázdněni, měli byste sedět a meditovat 20 minut denně.
V opačném případě meditujte hodinu.
Zenové úsloví

Existují pouze dva dny v roce, kdy nemůžeme udělat vůbec nic. Jedním je včerejšek a druhým zítřek.
Proto je dnešek tím správným dnem, kdy má člověk milovat, konat a žít.
Tändzin Gjamccho (*1935); 14. tibetský dalajláma, hlava tibetské exilové vlády, duchovní a světský vůdce Tibeťanů

Na každou nemoc roste bylinka.
Rčení

Vězte, že štěstí spočívá ve svobodě a svoboda v odvaze.
Periklés (kolem 500 př. n. l. – 442 př. n. l.); starověký řecký athénský demokratický státník a politik

Když se člověku zdá, že všechno jde špatně, pokouší se do jeho života proniknout něco zázračného.
Tändzin Gjamccho (*1935); 14. tibetský dalajláma, hlava tibetské exilové vlády, duchovní a světský vůdce Tibeťanů

 

 

Lékařství zde není k tomu, aby prodlužovalo život, nýbrž k tomu, aby učinilo život hodnotnějším a otevřelo člověka Bohu!
Sv. Hildegarda z Bingenu (1098–1179); křesťanská mystička, přírodovědkyně, lékařka, hudební skladatelka a spisovatelka,
členka benediktinskeho řádu a zakladatelka kláštera na Rupertsbergu u Bingenu

Za dvacet let budeš víc litovat věcí, které jsi neudělal, než věcí, které jsi udělal.
Tak tedy vytáhni kotvu a vypluj z bezpečného přístavu. Ať pasáty zadují do tvých plachet. Zkoumej. Sni. Objevuj.
Mark Twain (1835–1910); vlastním jménem Samuel Langhorne Clemens; americký novinář, spisovatel a humorista

Vše, co se skrývá v našem nevědomí, má přirozenou tendenci se stát události.
Carl Gustav Jung (1875–1961); švýcarský lékař a psychoterapeut, zakladatel analytické psychologie

Ježto pohybem všechno na světě se děje a zachovává, jest nejpřirozenější,
aby všechno živé okoušelo radost z pohybu.
Jan Amos Komenský (1592–1670); poslední biskup Jednoty bratrské
a jeden z největších českých/moravských myslitelů, filosofů a spisovatelů;
teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru

 

Pokud to neumíš vysvětlit jednoduše, nerozumíš tomu dostatečně dobře.
Albert Einstein (1879–1955); teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob

 Slunce a Měsíc chtějí jasně zářit, zakrývají je však táhnoucí mraky.
Voda v řece touží po čistotě, kalí ji však písek a drobné kamení.
Lidská povaha touží po radosti, ničí ji však chtivost a poživačnost.
Chuaj-nan-c‘; Mistr z Chuaj-nanu, významný filozofický text z počátku dynastie Chan
zkompilovaný někdy krátce před rokem 139 před n. l.

Tam není pravé přátelství, kde jedna polovice nechce slyšet pravdu a druhá je ochotná lhát.
Cicero (106 př. n. l. – 43 př. n. l.); římský řečník, republikánský politik, filosof a spisovatel

Než začnete někoho léčit, zeptejte se ho, jestli se vzdá věcí, kvůli kterým je nemocný.
Hippokrates (460–347 př. n. l.); řecký lékař, zakladatel evropské lékařské školy

Vědění je skryto v každé z věcí. Celý svět byl kdysi knihovnou.
Indiánské přísloví

 

 

„Slova jsou tu kvůli významu. Jakmile pochopíme význam, můžeme slova zapomenout.“
Čuang-c´ (369 př. n. l. – 286 př. n. l.); patří spolu s Lao-c´em k nejvýznamnějším představitelům filozofického taoismu

Můžeš-li pomoci, pak pomoz. Pokud ne, alespoň neškoď.
Tändzin Gjamccho (*1935); 14. tibetský dalajláma, hlava tibetské exilové vlády, duchovní a světský vůdce Tibeťanů

I tisíc metrů vysokou hráz může protrhnout tenký pramínek vody.
Chan Fej-c´ (279 př. n. l. – 233 př. n. l.); čínský filozof a člen vládnoucí aristokracie státu Chan
ke konci období válčících států, spolutvůrce filozofie legismu

Není větší neštěstí než žít v nespokojenosti.
Lao-c´ (571–470 př. n. l. ?); mudrc, filozof a zakladatel školy taoismu

Snaž se, abys nikdy nic nedělal proti své vůli.
Seneca (4 př. n. l.–65 n. l.); římský stoický filosof, dramatik, básník a politik

 

 

Chceš-li usnout, nezavírej oči, dokud nerozebereš všechny své dnešní skutky.
Pythagoras (6. století př. n. l.); řecký filosof, matematik, astronom a kněz

Kůň přivázaný k sloupu jen těžko získá na rychlosti.
Indiánské přísloví

I z nejtemnější jeskyně vede cesta na světlo.
I-ťing nebo také Kniha proměn (event. Čínská kniha proměn); soubor čínských textů,
jejichž vznik se klade až do 2. tisíciletí př.n.l.

Život je jen otevření a zavření očí. Záleží pouze na tom, co během této krátké chvíle uvidíš.
Christian Friedrich Hebbel (1813–1863); německý básník a dramatik

Nejdříve řeš věci malé a zdánlivě bezvýznamné, teprve potom věci zásadní.
Ústní čínská tradice

 

 

Nejlepší lhář je strach.
Friedrich Nietzsche (1844–1900); německý filosof, klasický filolog, básník a skladatel

Nesnaž se převýšit ostatní, ale sám sebe.
Cicero (106 př.n.l.–43 př.n.l.); římský řečník, republikánský politik, filosof a spisovatel

Je těžší rozbít předsudek než atom.
Albert Einstein (1879–1955); teoretický fyzik, jeden z nejvýznamnějších vědců všech dob a největší vědec 20. století

Nejde o to, co se vám právě děje, ale o to, jak na věci reagujete.
Epiklétos (cca 55–135 n.l.); řecký stoický filozof

Lepší malá naděje než velká beznaděj.
Čínská moudrost

 

 

To, co v životě považujeme za ten největší pád, mnohdy po čase přivodí naše největší štěstí.
William Shakespeare (1564–1616); anglický básník, dramatik a herec,
často je nazýván anglickým národním básníkem a „bardem z Avonu“

Chcete-li se něco naučit, čtěte o tom.
Chcete-li to pochopit, pište o tom.
Chcete-li to mistrně ovládnout, učte to.
Yogi Bhajan (1929–2004); učitel, který seznámil západ s kundalini jógou

Pokud nejsi připraven změnit svůj život, není ti pomoci.
Hippokratés z Kósu (460 př.n.l. – 370 př.n.l.);
nejslavnější lékař starověku a „otec medicíny“, zakladatel racionálního lékařství

Až když rozdáš karty, poznáš, koho máš před sebou.
Korejské přísloví

Být přirozený znamená se uvolnit.
A k nalezení Pravdy nepotřebujeme nic jiného než se naprosto uvolnit.
Osho, předtím Bhagwan Shree Rajneesh, vlastním jménem Chandra Mohan Jain (1931–1990);
duchovní učitel a mystik pocházející z Indie

 

 

Znát jiné je moudrost. Znát sám sebe je ještě větší moudrost.
Lao-c´ (571–470 př.n.l.?); mudrc, filozof a zakladatel školy taoismu

K učení toho, čeho je zapotřebí, se žádný věk nemůže zdát pozdní.
Svatý Augustin (354–430 n.l.); biskup a učitel církve v období pozdního římského císařství;
je svatým katolické církve, jehož svátek připadá na 28. srpna

Vzácné jsou časy, kdy si můžeš myslet, co chceš, a říkat, co si myslíš.
Publius Cornelius Tacitus (cca 55–115 n.l.); římský historik, právník a senátor,
byl považován za jednoho z největších antických dějepisců

Buď změnou, kterou chceš vidět.
Mahátma Gándhí (1869–1948); jeden z největších politických a duchovních vůdců Indie a indického hnutí za nezávislost

Čaj osvěžuje rozum, bystří smysly, propůjčuje lehkost a energii a zahání nudu a rozmrzelost.
Čínské přísloví

 

 

Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.
České přísloví

Pokud chcete probudit všechnu lidskost, probuďte prvně sami sebe. Pokud chcete odstranit veškeré utrpení světa, prvně odstraňte v sobě vše negativní. Nejvyšší dar, který můžete dát, je vaše vnitřní transformace.
Lao-c´ (571–470 př.n.l.?); mudrc, filozof a zakladatel školy taoismu

Kdo chceš poznat pána, pozoruj nejprve jeho sluhy.
Kdo chceš poznat člověka, pozoruj nejprve jeho přátele.
Kdo chceš poznat otce, pozoruj nejprve jeho syny.
Čínská moudrost

Pravda vás osvobodí.
Jordan Bernt Peterson (*1962); kanadský hlubinný klinický psycholog a myslitel

Radost otevírá srdce, smutek je zamyká.
Sv. František Saleský (1567–1622); katolický teolog, spisovatel, mystik, biskup ženevský a Učitel církve

 

 

Když věříte tomu, že něco dokážete, anebo věříte tomu, žen ne… máte pravdu.
Henry Ford (1863–1947); americký podnikatel, průkopník automobilového průmyslu

Vysoko na obloze letí divoká husa,
hluboko pod vodou plave ryba.
Do výšky letí šíp, do hlubiny sahá udice.
Jen lidské srdce nelze vystihnout.
Čínská moudrost

Je více moudrosti v přírodě než v knihách.
Sv. Bernard z Clairvaux (1090–1153); středověký teolog, filosof, myslitel a mystik, důležitý člen nově vzniklého cisterciáckého řádu

Tajemství dlouhého a zdravého života je jíst o půlku méně, procházet se dvakrát více, smát se třikrát více a milovat bez hranic.
Tibetské přísloví

Držet v sobě vztek je jako chytit žhavý uhlík s úmyslem hodit ho po někom jiném.
Ty se vždycky spálíš jako první.
Siddhártha Gautama zvaný Buddha (cca 564/3–484/3 př. n. l.); princ královského rodu Šákjů,
který dosáhl osvícení/probuzení, zakladatel buddhismu

 

 

Hlad a zima mohou způsobit fyzické utrpení, ale dělat věci proti vlastnímu svědomí přináší trýzeň ducha.
Tchao Jűan-ming, také známý jako Tchao Čchien (365–427); jeden z nejslavnějších čínských básníků,
který odešel opakovaně od úřednické práce do ústraní (ve čtyřiceti letech natrvalo),
měl velký vliv na tvorbu slavných básníků dynastií Tchang a Sung

Musíme si na to zvyknout: na nejdůležitějších křižovatkách naší životní cesty nejsou semafory.
Ernest Hemingway (1899–1961); americký spisovatel, představitel tzv. ztracené generace,
který získal v roce 1954 Nobelovu cenu

Vaše víra se stane vašimi myšlenkami, vaše myšlenky se stanou vašimi slovy,
vaše slova se stanou vašimi činy, vaše činy se stanou vašimi zvyky,
vaše zvyky se stanou vašimi hodnotami, vaše hodnoty se stanou vaším osudem.
Mahátma Gándhí (1869–1948); jeden z největších politických a duchovních vůdců Indie a indického hnutí za nezávislost

Není pravda, že máme málo času, avšak pravda je, že ho hodně promarníme.
Seneca (4 př.n.l.–65 n.l.); římský stoický filosof, dramatik, básník a politik

Vzdělání při člověku nectném je toliko jako šperk v rypáku svině.
Jan Amos Komenský (1592–1670); poslední biskup Jednoty bratrské
a jeden z největších českých/moravských myslitelů, filosofů a spisovatelů;
teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru

 

 

Skutečné tajemství štěstí spočívá v tom, zajímat se o všechny drobnosti každodenního života.
William Morris (1834–1896); textilní výtvarník, umělec, spisovatel a libertariánský socialista
spjatý s Bratrstvem prerafaelitů a hnutím Arts and Crafts

Slova povzbuzují, příklady táhnou.
Latinský citát

Abys zaslechl sám sebe, potřebuješ tichý den.
Indiánské přísloví

Až ti bude úzko, otoč se čelem ke slunci. Všechny stíny budeš mít za zády.
Jan Werich (1905–1980); plným jménem Jan Křtitel František Serafínský Werich; český filmový a divadelní herec, dramatik a filmový scénárista

Honbou za štěstím se nikdo šťastným nestal.
Tomáš G. Masaryk (1850–1937); československý státník (první prezident Československé republiky nazývaný prezident Osvoboditel), filozof, sociolog a pedagog

 

 

Člověk, který vládne sám sobě, nepotřebuje jiného vládce.
Lao-c´ (571–470 př.n.l.?); mudrc, filozof a zakladatel školy taoismu

Vědět, co je třeba učinit, a neučinit to, je zbabělost.
Šu-Ťing, Kniha dokumentů nebo také Kniha historie je sbírka nejstarších čínských historických pramenů,
politických traktátů a rozprav, výnosů, právních předpisů atp., doplněných výklady a spojovacími texty;
za jejího autora je tradičně považován Konfucius (551–479 př.n.l.)

Dobrý člověk vidí dobrá znamení.
Indiánské přísloví

Nedovolte lidem, aby vás vtáhli do svého chaosu. Přiveďte je do svého klidu.
Kimberly Jones (*1973); anglická módní návrhářka

Příliš mnoho myslíme a příliš málo cítíme.
Víc než stroje potřebujeme lidskost. Víc než chytrost potřebujeme laskavost a mírnost.
Bez toho zvlčíme a ztratíme všechno.
Charlie Chaplin (1889–1977); anglický herec, režisér a scénárista, patřil k nejslavnějším světovým filmovým tvůrcům 20. století

 

 

Je jednoduché porazit bandity v horách; je obtížné přemoci lotry ve vlastní mysli.
Wang Jang-ming (1472–1529); státník a filozof mingské Číny, jeden ze zakladatelů neokonfuciánské školy sin-sűe

Vychvalovat sama sebe na pověsti nepřidá; prosazovat sama sebe nikoho nepřesvědčí.
Jűan-ťi (246–303); císař čínské říše Wej (v období Tří říší)

Sokrates mi jednou řekl: „V boji i v životě je nejlepší neočekávat nic, nýbrž být připraven na cokoli.“
Dan Millman (* 1946); autor 13 knih z oblasti duševního růstu, z nichž nejslavnější je
částečně autobiografický román Cesta pokojného bojovníka

Tím, kým jsme, se staneme jedině tehdy, když radikálně a z hloubi duše odmítneme to, co z nás udělali druzí.
Jean-Paul Sartre (1905–1980); francouzský filozof, spisovatel, dramatik a literární kritik

Peníze mají velkou moc. Dobré slovo přesně tak.
Čínské přísloví

 

 

Jednoduchost je nejvyšším cílem, kterého dosáhneme, překonáme-li veškeré obtíže.
Jednoduchost přichází jako odměna korunující naše umění.
Frédéric François Chopin (1810–1849); polský skladatel vážné hudby a klavírní virtuos období romantismu, který proslul jako „básník klavíru“

Je opravdovou úlevou, jestliže máme někoho,
s kým můžeme sdílet své nitro, komu můžeme otevřít své srdce a svěřit mu svá tajemství.
Svatý Ambrož (337–397); latinský církevní otec, od roku 374 biskup v Miláně

Je-li žák připraven, mistr přijde.
Zenové úsloví

Pokud jsi přišel o bohatství, nepřišel jsi o nic.
Pokud jsi přišel o zdraví, přišel jsi už o něco.
Pokud jsi však přišel o vnitřní mír, přišel jsi o všechno.
Paramahansa Yogananda (1893–1952); indický filozof a jogín, který se v roce 1920 usadil v USA a sehrál velkou roli při šíření jógy do západního světa

Věří-li někdo všemu, co se píše v knihách, neměl by je raději číst.
Mencius (Meng-c´) (372 př.n.l.–289 př.n.l.); čínský filozof patřící mezi Konfuciovy žáky

 

 

Jestliže zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, slez.
Indiánské přísloví

Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944); francouzský spisovatel, letec, filosof a humanista

Příroda nespěchá, a přesto všeho dosáhne.
Lao-c´ (571–470 př.n.l. ?); mudrc, filozof a zakladatel školy taoismu

Je šťastný ten člověk, který dokáže vydržet nejlepší i nejhorší osud.
Ten, kdo překonal s vyrovnaností osudové zvraty, připravil neštěstí o jeho moc.
Seneca (4 př.n.l.–65 n.l.); římský stoický filosof, dramatik, básník a politik

Kdo neumí poslechnout sám sebe, tomu bude poručeno.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844–1900); německý filosof, klasický filolog, básník a skladatel

 

 

Přemýšlej, jak neprohrát, ne jak vyhrát.
Japonské přísloví

Pokud nezměníte směr, můžete skončit tam, kam směřujete.
Lao-c´ (571–470 př.n.l. ?); mudrc, filozof a zakladatel školy taoismu

Všechno na Zemi má svůj cíl, na každou nemoc je lék a každý člověk má své předurčení.
Indiánské přísloví

Jestliže dav někoho nenávidí,
je třeba, dříve, než jej odsoudíme, dobře uvážit, proč je tomu tak.
Jestliže je dav někomu nakloněn,
je třeba rovněž, dříve než si učiníme úsudek, dobře uvážit, proč je tomu tak.
Konfucius (551–479 př.n.l.); čínský filozof, sociální politik a státník

Méně touhy méně bolesti
Buddhistické rčení

 

 

Neexistuje zázrak, který by byl v rozporu přírodními zákony. Zázraky jsou v rozporu pouze s našimi představami.
Svatý Augustin (354–430 n.l.); biskup a učitel církve v období pozdního římského císařství;
je svatým katolické církve, jehož svátek připadá na 28. srpna

S proudem dokáže plout i leklá ryba.
Indiánské přísloví

Jeden sluneční paprsek stačí prosvítit hodně tmy.
František z Asissi (1182–1226); mnich, zakladatel žebravého řádu františkánů a mystik

Člověk, který říká, že něco nejde udělat, by neměl bránit tomu, kdo už to dělá.
Čínské přísloví

Je větší hanba nedůvěřovat přátelům, než být jimi oklamán.
Konfucius (551–479 př.n.l.); čínský filozof, sociální politik a státník

 

 

Správný cestovatel nemá žádné plány ani záměr dokončení cesty.
Lao-c´ (571–470 př.n.l. ?); mudrc, filozof a zakladatel školy taoismu

Na konci vše dobře dopadne, a pokud to dobře nedopadlo, pak to ještě není konec.
John Winston Lennon (1940–1980); britský zpěvák, hudební skladatel a člen skupiny Beatles

Život člověka je takový, jaký si ho jeho myšlenky udělají.
Marcus Aurelius (121–180 n.l.); římský císař, významný představitel pozdní fáze filozofie stoicismu, díky tomu je nazýván „filozofem na trůně“

Laskavost je jazyk, který dokáže slyšet hluchý a vidět slepý.
Mark Twain (1835–1910); americký novinář, spisovatel a humorista

Dřív, než se vydáš zlepšovat svět, projdi třikrát svůj vlastní dům.
Čínské přísloví
 

 

Než jsem byl osvícen, nosil jsem dřevo a vodu.
Poté, co jsem byl osvícen, nosím dřevo a vodu.
Zenový mnich

Je známo, že veselost a spokojenost skvěle zkrášlují a udržují mladistvý vzhled.
Charles Dickens (1812–1870); anglický spisovatel 

Vzdej se všech jistot, nemáš jinak co ztratit kromě svých okovů.
Přestaň se pořád něčeho držet, odpoutej se.
Paul Williams (*1950); britský filozof, je velkým zastáncem tibetské tradice a náboženství

Mysl zachová nerušený klid tím, že rozvíjí
postoj přátelství vůči šťastným, postoj soucitu vůči nešťastným,
postoj radosti vůči ctnostným a postoj nevšímavosti vůči zlým.
Pataňdžali (žil cca kolem roku 200 př.n.l.); je považován za zakladatele jógy a autora Jóga súter

Když moudří uslyší Tao, budou ho pilně praktikovat.
Když průměrní uslyší Tao, zdá se, že něco se ztratí a něco si udrží.
Když nejnižší typ lidí uslyší Tao, budou se mu hlasitě smát. A kdyby se mu hlasitě nesmáli, nebylo by to Tao.
Lao-c´ (571–470 př.n.l. ?); mudrc, filozof a zakladatel školy taoismu

 

 

Stromy nesou nebe. Až padne poslední strom, nebe se na nás zřítí…
Indiánské přísloví

Genialita je 1 procento inspirace a 99 procent potu.
Thomas Alva Edison (1847–1931), americký vynálezce a podnikatel

Ten, kdo má soucit, není bojácný.
Kdo je spravedlivý, nechá dost i jiným.
A ten, kdo je skromný, roste.
Lao-c´ (571–470 př.n.l. ?); mudrc, filozof a zakladatel školy taoismu

Čisté svědomí nechává člověka v klidu,
i když někdo zaklepe na dveře o půlnoci.
Čínské přísloví

Život je zrcadlo. To, co přitahujeme, vždy zrcadlí naše vlastnosti a to, čemu věříme o sobě a svých vztazích.
To, co k nám cítí druzí, je jejich omezený pohled na život.
Musíme se naučit tomu, že život nás odnepaměti bezpodmínečně miluje.
Louise L. Hay (1926–2017), americká duchovní učitelka a spisovatelka

 

 

Dvě brány
Jak vypadá brána do pekla? Je vysoká, široká, aby pojala velikou pýchu.
A brána do nebe? Je jako vchod pro služebné.
MUDr. Karel Nešpor, CSc. (*1952); český psychiatr specializovaný na léčbu návykových nemocí

Nemůžeme změnit směr větru, ale můžeme seřídit plachty.
Indické přísloví

Vše, s čím se nevyrovnáme sami v sobě, střetneme jako osud.
Carl Gustav Jung (1875–1961); švýcarský lékař a psychoterapeut

Slyší-li moudrý Pravdu, snaží se ji následovat.
Slyší-li hledající pravdu, občas o ní nedbá.
Slyší-li hlupák Pravdu, dá se do smíchu…

Bez ovládnutí dechu nelze ovládnout nic.
Georgij Ivanovič Gurdžijev (1866-1949); mystik, duchovní učitel, spisovatel a skladatel

 

 

Kdo nenajde cestu k sobě a neumí vyvolat v sobě radost, odvahu a lásku, nenajde cestu ani k druhému ani k bohu. A nenajde ani cestu k mystice.

Milujte se navzájem, ale nečiňte si z lásky pouta: nechť je láska spíše mořem, vlnícím se mezi břehy vašich duší.
Chalíl Džibrán (1883-1931); původem libanonský básník, malíř a spisovatel, který žil v USA

Život má ten smysl, který mu dáme
Anglické přísloví

Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa. Je v nás.
Eduard Tomáš (1908–2002); český jogín, mystik a spisovatel

Odvaha není síla pokračovat,
znamená pokračovat, i když nemáte sílu.
Theodore Roosevelt (1858–1919); 26. prezident Spojených států amerických

 

 

Autentická čínská tradiční kultura měří kvalitu lidského života na základě štěstí v nitru, a ne vnějšího materiálního pohodlí.
„Raději než slova chvály si přeji ticho bez výčitek. Raději než plné břicho si přeji klid a mír v mysli,“ říká
Tchao Jűan-ming, známý i jako Tchao Čchien (365–427); jeden z největších čínských básníků

Mám tři poklady a jako poklady je chovám.
První je soucit,
druhý je nežádostivost,
a třetí, že odmítám být nejpřednějším ze všech pod sluncem
Lao-c´ (571–470 př.n.l. ?); mudrc, filozof a zakladatel školy taoismu

Kvůli nadřazenosti síly, náš svět je těžký večerními vzdechy.
Díky blízkosti lásky, náš svět je oduševnělý ranními písněmi.
  Sri Chinmoy (1931–2007); indicko-americký myslitel a duchovní učitel
(citát z knížky Pták v kleci, pták na svobodě)

Bože, dej mi trpělivost, abych přijal věci, které nemohu změnit, odvahu, abych změnil věci, které změnit mohu, a moudrost, abych rozeznal jedno od druhého.
František z Assisi (1182–1226); mnich, zakladatel žebravého řádu františkánů a mystik

Buďte laskaví vždy, když je to možné. Vždy je to možné…
Tändzin Gjamccho, 14. dalajláma (*1935); hlava tibetské exilové vlády, duchovní a světský vůdce Tibeťanů

 

 

Mysl, která žárlí, nemůže milovat, a naopak mysl, jež miluje, nedokáže žárlit.
OSHO (1931–1990); duchovní učitel, mystik a guru pocházející z Indie

Neplýtvej svým cenným časem. Každý den si zkus dát za cíl, že dáš svému životu skutečný smysl.
Sri Chinmoy (1931–2007); indicko-americký myslitel a duchovní učitel

Většina lidí věnuje celý život tomu, aby se cílevědomě, lopotně, pilně a neúnavně připravili na štěstí. Vypracovávají plány, jak se stát šťastnými, cestují a pracují za tímto účelem, s pílí mravenců a krvelačností dravého tygra shromažďují potřebné náležitosti. A když jim život uplyne, přijdou na to, že všechny ty nezbytné rekvizity nestihnou nashromáždit. Že člověk také musí být šťastný už při tom. A že na tohle docela zapomněli.
Sándor Márai (1900–1989); maďarský básník, novinář a spisovatel

Já dělám svou věc a ty děláš svou věc. Nejsem na světě proto, abych žil podle tvých představ, a ty nejsi na světě proto, abys žil podle mých. Ty jsi ty a já jsem já. Jestliže se náhodou vzájemně najdeme, je to krásné. Nenajdeme-li se, nedá se nic dělat.
Frederik S. Perls (1893–1970); americký psycholog německo-židovského původu, zakladatel tzv. gestalt terapie

Čím méně je strachu, tím méně je nebezpečí.
Titus Livius z Padovy (59 př.n.l.–17 n.l.); římský spisovatel a historik

 

 

Všelijaké kvaltování toliko pro hovado dobré jest!
Jan Amos Komenský (1592–1670); poslední biskup Jednoty bratrské
a jeden z největších českých/moravských myslitelů, filosofů a spisovatelů;
teoretik pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru

Jsme Bohy a tvůrci svého vlastního vesmíru zodpovědní za každý milimetr tohoto prostoru a za každou vteřinu probíhajícího času.

Tělo nemá jinou možnost, než nás napomenout bolestí. Pokud si vezmete prášek a informaci nepochopíte, pouze vypnete varovný signál.
MUDr. Jan Hnízdil (*1958); celostní a rehabilitační lékař, jeden z průkopníků české komplexní a psychosomatické medicíny a autor mnoha knížek

Talent člověka musí být zakořeněn v jeho ctnosti. Pokud má více ctnosti než talentu, je to skutečný rytíř. Pokud má více talentu než ctnosti, je to zlomyslný člověk.
Císař Kchang-si (1654–1722); vládl v době, kdy na svět přišlo umění tchaj-ťi čchűan

Bez taoistické filozofie a knihy I-ťing nelze správně pochopit vyšší formy bojových umění.
Mistr Zhai Hong Yin (*1935)

 

 

Print Friendly