Postřehy o životě a tchaj-ťi

„Jsou témata, která není zapotřebí dlouze rozvíjet.
Jsou nápady, které se prolínají rubrikami i částmi našeho života.
Jsou myšlenky, které nemusí otřást světem, přesto vás inspirují.
Jsou zkušenosti druhých, které pomáhají otevřít vaše vlastní oči.“

Ať se vás následující zamyšlení nad životem či tchaj-ťi „dotknou“ v tom dobrém slova smyslu.

 

Divider - postřehy

 

Cvičme usilovně, ale bez fanatismu či závislosti

Tchaj-ťi čchüan nás učí rovnováze a přirozenosti, proto i samotný přístup ke cvičení by měl v sobě obsahovat tyto myšlenky. Snažme se cvičit pravidelně, usilovně, vědomě, s určitým cílem, chtějme lépe porozumět smyslu pohybu a svému tělu… ale zachovávejme si přitom hravost a lehkost dítěte, které si hraje a učí se nové věci.

Nedělejme si ze cvičení (a vlastně ani z ničeho jiného) další bič, který na nás každodenně dopadá, či naopak závislost, bez které se neobejdeme, protože prostě „musíme“… Obojí vede ke ztrátě svobody a radosti, ke ztrnulosti a posléze nechuťi a odchodu od cvičení. A nenechme si tyto postoje vnutit ani svým okolím.

Nechme se vést někým, kdo umí, abychom „neztratili správný směr“, přesto ale cvičme podle své intuice a především pro sebe, pro svůj klid a zdraví!

 

Divider - postřehy

 

Tchaj-ťi čchüan – změna paradigmatu od destrukce ke kultivaci

Vědci konečně potvrdili, co již někteří „osvícení“ jedinci věděli dávno, že naše realita je odrazem našeho vědomí. To, čemu věříme, jak nahlížíme na svět, to se stává naším skutečným životem. V duchu této kauzality bychom možná mohli přehodnotit i naše vnímání tchaj-ťi čchüan.

Z definice tchaj-ťi čchüan se většinou dozvíme, že se jedná o sebeobranný bojový styl založený na principech jin a jang. Co nám z toho vyvstává? Představa útoku zvenčí a nutnosti se bránit. Tedy jakési napětí, stres, síla, boj, destrukce a ve svém důsledku nevyhnutelné vítězství jednoho a porážka druhého. Mentalita boje v jakékoliv podobě – ať už boje o moc, o místo, o pozornost, o zdraví… – zůstává stále jen neefektivní myšlenkou zápasu proti něčemu či za něco. Myšlenkou, která se přežila a patří minulosti. Výstižně to vyjádřila jedna kolegyně – tajčistka: „Dneska přeci už nikdo nechce bojovat, boj patří do středověku.“

Je čas začít vnímat tchaj-ťi čchüan plně v kontextu kultivace ducha a těla, v kontextu seberozvoje a pokroku, skutečné harmonie – zdraví těla, klidu mysli a povznesení ducha. Neznamená to zapomenout na správné techniky a principy, které jsou páteří celého systému a bez nichž by celé cvičení postrádalo smysl a náboj. Jen je přeneste z bitevního pole a použijte na zvelebování úrodné zahrady, kterou bude chtít navštívit a poznat každý. Vždyť být silný, pružný, zdravý, pohotový, vyrovnaný, vědomý si sám sebe a toho, jak funguje svět, je dnes mnohem podnětnější, více naplňující, než když jste vedeni „pouhou“ touhou umět se dokonale ubránit.

Zapomeňte na boj! Pojďte se zklidnit, hrát si a radovat se z pohybu, plně vnímat svět i sebe, rozvíjet se a kultivovat vnitřní sílu. Pojďte tvořit svět tchaj-ťi, svět harmonie a spolupráce!

 

Divider - postřehy

 

WU-ŤI a souputník v bolesti

Srdce mi doslova zaplesalo, když jsem našla člověka, který se stejně jako já vyléčil z vyhřeznuté ploténky cvičením. MUDr. Jozef Lucký, zakladatel Institutu a Kliniky TCM v Praze, v rozhovoru pro časopis Meduňka odpověděl na otázku, jestli praktikuje tradiční čínskou medicínu i sám na sobě, následovně:

„Jinak to ani nejde. Jedno z mých úžasných vyhoření byla vyhřezlá plotýnka s kořenovým drážděním. Nemohl jsem ani ležet, a tak mě napadlo postávat ve wu-ťi, kdy se má z prázdnoty probudit tzv. vnitřní lékař. A byla to jedna z nejúčinnějších léčeb, které jsem na sobě zažil. Tělo se relaxovalo, ozdravné mechanismy mohly dělat svoji práci a spravilo se to samo. Jenom jsem jedl a stál ve wu-ťi, protože nic jiného se ani dělat nedalo. Po pár dnech jsem svoje duše pcho zklamal, protože jsem šel opět do práce. Naštěstí se to nezhoršilo.“

Jak výstižné! Pamatuji si, že jsem také jen jedla a (pro změnu) navíjela. Bylo to zázračné – nicméně vám přeji, abyste se o tom raději nikdy nemuseli přesvědčit na vlastní kůži 🙂 .

P.S. Pokud jste ještě nečetli náš příběh o tchaj-ťi jako „záchranném kruhu“ při potížích s páteří, najdete ho pod názvem Vnitřní síla Nový život.

 

Divider - postřehy

 

Proč cvičit tchaj-ťi? Pro cvičení samo, pro hledání sebe…

Tchaj-ťi čchüan cvičíme z různých důvodů. Chceme například být zdravější, pružnější, chceme se něco nového naučit, rádi bychom se dokázali ubránit, chceme mít pocit síly a převahy, potřebujeme se zbavit stresu…

Co kdybychom však zkusili odstranit vše, co chceme a nechceme, a cvičili jen ze samotné radosti z pohybu, objevování dokonalosti těla a nás samotných. Co kdybychom si více užívali cestu samotnou a nesměřovali své myšlenky k nějakému cíli, protože cíl je v dálce a odvádí naši mysl pryč. A my jsme zde… v přítomnosti. Jen s bdělým vědomím se nám může podařit zachytit to, co je PODSTATOU TCHAJ-ŤI a je skryto uvnitř.

Zkuste se, až budete příště cvičit, ponořit do pohybu hlouběji než obvykle. Držím palce, ať se vám to podaří!

 

Divider - postřehy

 

Přímé a nepřímé zdravotní účinky tchaj-ťi

Cvičení TCHAJ-ŤI ČCHÜAN má přímé i nepřímé ZDRAVOTNÍ ÚČINKY. K těm přímým, které můžete poměrně rychle pocítit a uvědomit si je, patří především uvolnění ztuhlé kosterní a svalové soustavy, posílení správných (a dříve nepoužívaných) svalových skupin, zlepšení postoje či rovnováhy, posílení citu pro to, jak se správně (tj. přirozeně a zdravě) pohybovat, zvětšení kapacity plic a následné prohloubení dechu, zpomalení neustále „těkající“ mysli a celkové psychické uvolnění…

Nepřímé účinky tchaj-ťi souvisí spíše s činností vnitřních orgánů (resp. pohybem čchi po příslušných drahách) a jsou dlouhodobějšího rázu. Jsou spojeny jednak se samotným (léčivým) pohybem, jednak s psychickým uvolněním a budováním zdravého sebevědomí a sebeoceňování, změnou myšlení, přístupu k sobě a životu vůbec. Tyto faktory se dají zařadit ke zdravým psychosomatickým impulsům, které zpětně příznivě působí na fungování těla jako celek.

 

Divider - postřehy

 

O stárnutí

Na stárnutí je krásné to, že přináší vnitřní svobodu. Začínáte se osvobozovat od těsných pout vnějších závislostí, prázdných ohledů, nuceného podřizování, „musů, protože se to tak prostě dělá“, manipulativního vydírání či vlastních egoistických potřeb…

Najednou už se nepotřebujete tolik identifikovat s nějakou skupinou nebo naopak poukazovat na svou jedinečnost vnějšími znaky či odlišným chováním. Věci, které byly dříve důležité, např. potřeba něčeho dosáhnout, něčím být, něco vybudovat…, najednou ztrácí na významu, ba působí až směšně malicherně.

S tím, jak věkem ubývá sil, už nechcete plýtvat energií na něco, co vás nebaví, neuspokojuje, zabírá příliš mnoho drahocenného času nebo už je odžité. Proč se stýkat s lidmi, kteří si stěžují, dělají pořád stejné chyby či se utápí v sebedestrukci a o vaši pomoc stejně nestojí, nebo s těmi, kteří vám ubližují, „vysílají“ negativní energii nebo vás jiným způsobem omezují. Proč obhajovat vlastní názor proti někomu, kdo „ví, jak to je“ nebo má potřebu do všeho rýpat? Proč zachraňovat věci, které se evidentně zachránit nedají či nemají smysl? Proč? Proč? Proč?

Postupně objevíte sílu svého vnitřního kompasu, který ladíte podle čehosi neuchopitelného, něčeho, o čem víte, že je všude kolem a dává všemu konání smysl (a nezáleží na tom, jak „tomu něčemu“ říkáte). Začínáte chápat, že každý má vlastní scénář a hrát roli někoho jiného nedokážete tak dobře jako zahrát svou vlastní úlohu, poctivě a s pokorou vůči sobě i druhým. A začne vám být jedno, jestli s vámi druzí souhlasí či ne, smějí se vám, vyhrožují, vydírají vás či jste pro ně podivín…

Stále více času trávíte ve svém středu, přichází moudrost a vyrovnanost a ta se vepisuje do vaší tváře i vašeho vyzařování. Pomalu, důstojně, přirozeně a svým tempem kráčíte k vašemu druhému břehu…

 

Divider - postřehy

 

Cvičení a žití v přítomnosti

Cvičení TCHAJ-ŤI ČCHÜAN nás vede k plnému vědomí sebe sama a učí nás pobývat v PŘÍTOMNÉM OKAMŽIKU. Toho můžeme dosáhnout sledováním záměru při cvičení. Může jím být soustředění se na plynulost, hladkost pohybu, sladění pohybu s dechem, rytmus pohybu (který odpovídá dvoufázovému rytmu dechu, tj. jeho rychlejšímu nástupu a pomalejšímu „dojezdu“), dech samotný, celkové uvolnění (tzv. sung) a relaxace – tj. uvolnění těla i mysli, přesnost technik, zjemňování citu pro vedení síly…

Sledování záměru (a jeho prostřednictvím setrvávání v přítomnosti) je dlouhodobá, vlastně celoživotní výzva, neboť naše mysl neustále odvádí naši pozornost pryč!

 

Divider - postřehy

 

Síla reklamy aneb reklama, to je síla!

Přemýšleli jste někdy o tom, jak je dnešní reklama škodlivá a manipulativní a co by se stalo, kdyby se změnila třeba následujícím způsobem.

Místo „Síť lékáren ZÁVISLÁK NA CELÝ ŽIVOT vám s jarem nabízí celou řadu zlevněných bobulek a preparátů.“ byste slyšeli „Stravujte se, žijte a myslete zdravě, choďte k nám jen v nejnutnějších případech. Nezapomeňte, že zdraví je odměnou za vaši snahu.

Místo „Trápí vás únik moči? S našimi vložkami si budete užívat život jako zamlada.“ byste slyšeli „Trápí vás únik moči? Naučte se pár účinných cviků a problém bude pryč.“

Místo „Sledujte 1 528. díl seriálu Život o ničem a novou krimi sérii Zvrácený Jack 7 či Střík sem, střík tam.“ by vám poradili „Uvařte si dobrý čaj, vyndejte staré rodinné album a s rodinou si prohlížejte zažloutlé fotografie.“ nebo „Pozvěte někoho milého na procházku, posaďte se do parku a pozorujte společně západ slunce, obdivujte rozvíjející se lístky a první jarní květy.“

Místo „Náš obchodní řetězec KDYŽ CHCE ZÁKAZNÍK NÍZKÉ CENY, NEMŮŽE ČEKAT VELKOU KVALITU nabízí úžasné zboží za úžasně nízké ceny.“ byste slyšeli „Naše výrobky nejsou možná nejlevnější, ale cena odráží kvalitu. Dbáme také na životní prostředí a vážíme si naší pracovní síly.“

Místo „Naše banka CESTA DO PEKLA vám půjčí na všechno: na luxusní dovolenou, zbytečné dárky, elektřinu, jídlo… za výhodných 30 procent. Spořit a rozumně hospodařit je zastaralé.“ byste slyšeli „Dluhy jedí s člověkem z jednoho talíře. Kupujte si jen to, co opravdu potřebujete, a tehdy, když na to máte.“

A tak dále, a tak dále…

 

Print Friendly