Ceník a obchodní podmínky

Logo škola ČJ
 
1. Ceník lekcí a seminářů tchaj-ťi čchüan a čchi-kungu (platný od 1. ledna 2022)

 

OSOBNÍ VÝUKA:

Individuální lekce

 • 750 Kč / 60 minut
 • 1 000 Kč / 90 minut

Výuka v malých skupinách (2–4 osoby):

 • 2 osoby – 750 Kč / 60 minut (375 Kč za osobu)
 • 3 osoby – 850 Kč / 60 minut (285 Kč za osobu)
 • 4 osoby – 950 Kč / 60 minut (240 Kč za osobu)

Skupinové kurzy (maximálně 6 studentů ve skupině):

 • 210 Kč / 1 lekce (60 minut) – pokud student zaplatí kurzovné vcelku
 • 250 Kč / 1 lekci (60 minut) – jednorázový vstup
 • 50 Kč / 1 lekce – pokud máte zaplaceno kurzovné v jiném kurzu a nejde o nahrazování lekcí
 • 1 zkušební lekce pro zájemce o cvičení zdarma!

Skupinové semináře a individuální lekce v Holoubkově u Rokycan:

 • individuální 60minutová  lekce – 400 Kč (1 osoba), 300 Kč (2 osoby)
 • 90minutový seminář – 300 Kč (do 3 účastníků), 250 Kč (4 a více účastníků)
 • dvouhodinový seminář – 350 Kč (do 3 účastníků), 300 Kč (4 a více účastníků)
 • tříhodinový seminář – 500 Kč (do 3 účastníků), 450 Kč (4 a více účastníků)
 • celodenní (celkem 4,5 hod. s polední přestávkou) – 650 Kč (do 3 účastníků), 600 Kč (4 a více účastníků)

 

ON-LINE VÝUKA:

Skupinové kurzy (cena v případě, že zaplatíte kurzovné v celku!)

 • 30 min. – 100 Kč
 • 60 min. – 150 Kč
 • 90 min. – 200 Kč

Individuální vstup na lekci placený z kreditu: 250 Kč

Individuální lekce

 • 30 minut – 200 Kč
 • 45 minut – 250 Kč
 • 60 minut – 300 Kč

Další informace o výuce on-line naleznete na Taiji on-line

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá na výuku tchaj-ťi čchüan 500 Kč ročně.
Na požádání vám škola vystaví fakturu!

 

2. Obchodní podmínky

 

Přihlášení a úhrada kurzovného

Na skupinové kurzy se prosím přihlašujte písemně na e-mailové adrese: alena@taiji-ak.cz (Alena Koutecká). V přihlášce uveďte celé jméno, název kurzu, na který se hlásíte, a své telefonní číslo. Přihláška je závazná po úhradě kurzovného!

Kurzovné lze uhradit

   • převodem na účet vedený u ČSOB č. 169 832 339 / 0300 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno + název kurzu)
   • v hotovosti přímo na hodině
   • formou nákupu dárkové poukázky (více informací naleznete po kliknutí na: Dárkové poukázky)

V případě individuální výuky a výuky v malé skupině je nutné uhradit blok v rozsahu nejméně 8 výukových lekcí! 

Pokud si chcete přijít nahradit promeškanou lekci nebo vyzkoušet cvičení, přihlaste se prosím předem na e-mailové adrese: alena@taiji-ak.cz (Alena Koutecká) nebo zasláním SMS na tel.: 723 481 627.

 

Storno podmínky

Zmeškané lekce u skupinových kurzů je možné nahrazovat v průběhu doby trvání kurzu na jiných lekcích, na kterých je místo. Za zmeškané/nevychozené lekce se kurzovné nevrací. Kurzovné se prodlouží, pokud hodina odpadne (například z organizačních důvodů nebo kvůli špatnému počasí, pokud kurz probíhá venku). Přerušení kurzovného je možné jen ze závažných zdravotních či pracovních důvodů, v případě nemoci po předložení lékařského potvrzení. V případě dlouhodobé neúčasti na lekcích je nutné školu neodkladně (nejméně do 7 dnů) informovat na e-mailové adrese: alena@taiji-ak.cz (Alena Koutecká).

Při zrušení individuální lekce méně než 24 hodin předem nebo při neúčasti na lekcích v malé skupině, které proběhnou se zbývajícími účastníky, činí storno poplatek 100 %!

V případě, že je kurz/seminář zrušen ze strany Tchaj-ťi školy Vnitřní síla (např. pro malý počet přihlášených účastníků), bude vám již uhrazené kurzovné převedeno v plné výši zpět na váš účet (nedohodne-li se student se školou jinak).

 

Další podmínky

Zasláním přihlášky na kurz/seminář současně:

 • stvrzujete, že váš zdravotní stav vám umožňuje účastnit se lekcí čchi-kungu a tchaj-ťi čchüan (v případě pochybností konzultujte svůj zdravotní stav se svým lékařem a o závažnějších onemocněních informujte lektora předem)
 • vyjadřujete souhlas s obchodními a platebními podmínkami Tchaj-ťi školy Vnitřní síla, uvedenými na této straně
 • udělujete souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce, a to ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme z důvodů potvrzení registrace na kurz nebo seminář, informování o důležitých změnách (např. rušení lekcí, změny místa lekce, přesunu termínu semináře apod.) a zasílání výukových materiálů pro cvičení. Předmětem zpracování je jméno a příjmení účastníka, e-mailová adresa a telefonní číslo. Uvedené osobní údaje škola uchovává po dobu 1 roku od ukončení posledního kurzu/semináře.

 

Print Friendly